Elfelejtettem a jelszót.

danubiusz


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a danubiusz.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

 

A Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. Kérelmező által a 11 Kft. Kérelmezett ellen a  danubiusz.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a danubiusz.hu domain nevet a  11 Kft.  Kérelmezettől visszavonja , és azt a Kérelmező Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. javára átruházni rendeli.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 

A danubiusz.hu domain név ügyében a Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. Kérelmező arra hivatkozással kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását, hogy a cégnevéhez, közismert védjegyeihez ( többek között a Rádió Danubius, Magyarországon 170422 lajstromszámon bejegyzett védjegye a közösségi védjegynyilvántartásba is bejegyzésre került, 006182414 szám alatt) megtévesztésig hasonló domain nevet a Kérelmezett csak azzal a szándékkal igényelte, hogy ezzel a Kérelmező honlapját kereső felhasználókat a saját oldalára irányítsa. Kérelmező előadta, hogy a danubiusz.hu domain név átirányításra került a http://www.ndparking.com/danubiusz.hu/ oldalra, ahol egyéb kereskedelmi ajánlatok mellett - különböző online rádióadókra is felhívja a figyelmet, az ezekre való átlinkelési lehetőséget biztosítja. Tekintettel a danubius.hu és a danubiusz.hu közti kiejtésbeli egyezőségre és az emiatti nyilvánvaló összetéveszthetőség tényére, a Danubius Rádió hallgatói jóhiszeműen kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy a Danubius Rádió www.danubius.hu címen elérhető weboldala helyett a fenti címen elérhető gyűjtőoldal látogatottságát növelik és veszik igénybe az azokon elérhető kereskedelmi szolgáltatásokat, amely a Kérelmező üzleti érdekeit nyilvánvalóan sérti. A Kérelmezettnek a danubiusz.hu domain név nem közismert elnevezése, azt védjegyoltalom nélkül használja. A Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a danubiusz.hu domain nevet nem használja tisztességesen és a fentiek szerint a felhasználók megtévesztésére törekszik, illetve arra, hogy sértse a „”danubius”” név jó hírét, amelynek használatára a Kérelmező gazdasági tevékenysége körében jogosult.

 

Kérelmező saját névhasználatijogát elsősorban a védejegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. §-a alapította.

 

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő visszavonását és javára történő átruházását kérte.

 

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet Kérelmezettnek és adminisztratív kapcsolattartójának azzal a figyelmeztetéssel küldte meg, hogy amennyiben érdemi védekezését 30 napon belül nem terjeszti elő, úgy a kérelemben előadottak elismerését kell vélelmeznie.

 

Mivel Kérelmezett a fenti körülmények alapján érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Regisztrációs Döntnök határozatát a kérelem és az interneten elérhető nyilvános adatok alapján hozta meg.

 

A Regisztrációs Döntnök megvizsgálata a www.danubiusz.hu web oldalt, és ott azt tapasztalta, hogy a döntés meghozatalakor tartalom már nem volt elérhető. Az internetes oldalak archívumából azonban megállapítható volt, hogy érdemi tartalom korábban sem volt az oldalon elérhető, folyamatosan „az oldal fejlesztés alatt” felirat mellett néhány, internetszolgáltatással kapcsolatos link volt azon elérhető. Kérelmező állításával egyezően a http://www.ndparking.com/danubiusz.hu/ oldal valóban más linkek mellett on line rádiókhoz és zeneszolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító linket tartalmaz.

 

A Döntnök megállapította, hogy a domain nevet ténylegesen nem használta Kérelmezett.

 

A kérelmezett domain név whois rekordja szerint a domain nevet Kérelemzett 2000.06.06. napján reigisztráltatta, így Kérelmező azon feltételezése is valószínűsíthető, hogy annak regisztrálására csupán azért került sor, hogy a Kérelmező közismertséget és jó hírnevet élvező elnevezését Kérelmezett saját üzleti hasznára fordítva, az internet felhasználókat megtévessze.

 

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Kérelmezett nem igazolta, hogy a kérelmezett domain név használatához joga vagy jogos érdeke fűződne, ugyanakkor a kérelmezett domain név kétségtelenül könnyen összetéveszthető a Kérelmező hivatalos és közismert cégnevével.

 

A kérelmezett domain név kétségtelenül Kérelmező közismert elnevezéséhez megtévesztésig hasonló név. Olyan körülmény nem volt megállapítható, amely arra utalt volna, hogy Kérelmezettnek a név használatához joga vagy jogos érdeke fűződne, ezzel szemben a kérelem és az interneten található adatok éppen Kérelmezett rosszhiszemű magatartását támasztják alá. Ezért a Regisztrációs Döntnök egyetértve a Kérelmező előadásával, megállapíthatónak tartja az Eljárási Szabályzat 31. c.) és d.) pontjánban foglaltak fennállását.

 

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a hivatkozott szabályzat 29. a.) és b.) pontja alapján a domain név visszavonása elrendelhető.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa azt végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2009. június 29.

 

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum