Elfelejtettem a jelszót.

útisúgó


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

az útisúgó.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

Az INSTANTWEB Kft. Kérelmező által Fatér Balázs Kérelmezett ellen az  útisúgó.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök az útisúgó.hu domain nevet Fatér Balázs Kérelmezettől  visszavonja, és azt a Kérelmező  INSTANTWEB Kft. Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


  

 Az útisúgó.hu domain név tárgyában Kérelmező az őt 2006. 10. 20.-i elsőbbséggel megillető védjegyoltalomra hivatkozva kérte az útisúgó.hu domain név Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását. Előadta, hogy a domain név, amelyet Kérelmezett 2007. 11.06.-án regisztrált átirányításra került a Kérelmezőével azonos területen működő, tehát versenytársnak minősülő magyarvendeglatas.hu domain alatti web oldalra.


Kérelmező álláspontja szerint a domain Kérelmezett által történő használata jogsértő és rosszhiszemű.

 Kérelmezett érdemi védekezésében arra hivatkozott, hogy soha nem állt és áll szándékában másnak kárt okozni, és hogy Kérelmező az eljárás megindítását megelőzően semmilyen módon nem jelezte felé, hogy igényt tartana a domain névre. Megerősítette Kérelmező előadását, mely szerint a domain név átirányításra került, „tartalom az útisúgó.hu domain alatt nincs.


Soha nem volt és soha nem is lesz utalás arra, hogy a látogató most az útisúgó.hu domainen van.Az van kiirva, hogy magyarvendéglátás.hu.”

 Kérelmezett álláspontja szerint az általa fenntartott, és a Kérelmező

www.utisugo.hu domain alatt fenntartott oldala nem téveszthető össze, sem külalakjában, sem tartalmában nem egyezik a két oldal.

  

 A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.” 

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy az útisúgó kifejezés a Kérelmező javára 2006.10.20.-i elsőbbséggel 191382 lajstromszámon olatalom alatt áll. Kérelmező tehát az útisúgó név használatára Kérelmezettet megelőzően szerzett jogosultságot.

 

Kérelmező használja a kérelmezett domainnel azonos, de ékezet nélkül használt utisugo.hu domain nevet, amely alatt érdemi tartalomszolgáltatást folytat. A Döntnök ellenőrizte a kérelmezett domain név alatt található tartalmat is, és ott a felek előadásával egyezően azt állapította meg, hogy a domain név alatt önmagában érdemi tartalomszolgáltatás nincs, az átirányításra került egy, a Kérelmező tevékenységével azonos tartalmú oldalra.

 

Mivel a Kérelmezett javára az útisúgó név használatára a fenti tényállás alapján sem jogot, sem jogos érdeket nem lehetett megállapítani, így a 29. pont alapján a Döntnök a domain név Kérelmezettől történő visszavonását és annak a Kérelmezőre történő átruházását rendelte el.

 

Mivel a domain név visszavonásához illetve a Kérelmező javára történő átruházásához elegendő, ha 29. pont egyik, az a.) vagy b.) pontjában foglaltak fennállása bizonyítható, a Regisztrációs Döntnök a domain név használatával kapcsolatos rosszhiszeműséget már nem vizsgálta.  Ezzel kapcsolatban azonban megjegyzi a Döntnök, hogy a rosszhiszeműségre önmagában utal az a tény is, hogy a domain név alatt tényleges tartalom nem található.

 A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


 

 

Budapest, 2010. március 2.

 

 
  

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum