Elfelejtettem a jelszót.

mitsubishi-motors

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

a mitsubishi-motors.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

Az MM Import Kft. Kérelmező által az Astourpress Bt. Kérelmezett ellen a mitsubishi-motors.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a mitsubishi-motors.hu  domain nevet az Astourpress Bt. Kérelmezettől visszavonja, és azt az MM Import Kft. Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek

  

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A mitsubishi-motors.hu domain név ügyében Kérelmező, előadta hogy 2004 óta hivatalos magyarországi importőre a Mitsubishi gépjárműveknek, és kérelméhez csatolta a Mitsubishi Motors Europe BV hivatalos hozzájárulását a márkanévvel, illetve cégnévvel azonos .hu alatti domain név illetve további domain nevek regisztrációjához.

 

Kérelmezett, a korábbi importőr sajtófőnökének cége, a sajtófőnök saját cége nevére regisztráltatta a kérelmezett domain nevet. Kérelmezett szándéka egyértelműen a domain név ellenérték fejében történő átruházása, a felek közötti tárgyalások folytán az ellenértéket többször megemelte, végül 500.000.-Ft-ot kért a domain átruházásának fejében.

 

A Kérelmező a domain név átruházását kérte. 

 

II.           Kérelmezett érdemi védekezése

 

A Kérelmezett érdemi védekezésében a kérelemben foglaltakkal egyezően előadta, hogy cége a korábbi márka-forgalmazó sajtó és PR tevékenységét látta el. Amikor 2004. november 1.-ével a korábbi forgalmazó a Mitsubishi gépjárművek forgalmazását megszüntette, és az új forgalmazó kijelölése késett, a márka iránti hűségétől hajtva, a korábbi forgalmazó beleegyezésével regisztráltatta a domain nevet, megelőzve ezzel, hogy kívülálló személyek rosszindulatú céllal regisztrálják.

 

A Kérelmező cégbejegyzése 2005. január 6. Kérelmezett felkereste Kérelmezőt, hogy a domain név átadásáról tárgyaljon vele, mielőtt azonban ennek feltételeiről szó eshetett volna, azt a választ kapta, hogy ezt majd az ügyvédek elintézik.

 

Kérelmezett állítja, hogy a használatában lévő domain nem védjegy, így semmi sem indokolhatja a Kérelmező igényét. Valószínű inkább, hogy a Kérelmező elkésett a domain megszerzésével és a Mitsubishi Motors Europe megköveteli, hogy magyarországi partnere is az egységesen használt domain alatt futtassa weboldalait.  

 

Kérelmezett tagadta, hogy a domain nevet rosszhiszeműen regisztráltatta volna, és kijelentette, hogy azt soha semmilyen célra nem használta fel.

 

Kérelmezett előadta továbbá, hogy valóban Kérelmezett valóban megkereste, és 80 ezer forint vételárat ajánlottak fel a domain névért. Ő először elfogadta ezt az összeget, majd mikor az erre vonatkozó megállapodás tervezete megküldték, „szakítva korábbi érzelmi elkötelezettségével” az árat 500 ezer forintra emelte. Kérelmezett csatolta az erre vonatkozó levelezést.

 

Kérelmezett a kérelem elutasítását kérte.

 

 

III.          Kérelmező észrevétele

 

Kérelmező kérelmének változatlan fenntartása mellett megerősítette Kérelmezett előadását a domain név átruházásáról és az ellenértékről folyó tárgyalásokról. Ugyanakkor kifejezte érthetetlenségét, hogy amennyiben Kérelmezettet csak a márkanév iránti elkötelezettség vezetett a regisztráláskor, akkor miért nem hajlandó átadni az eredetileg kialkudott áron a domain nevet.

 

Kérelmező ismételten csatolta azokat a Mitsubishi Motors Europe BV. cégtől származó dokumentumokat, amelyek feljogosítják őt a kérelmezett domain név használatára.

 

IV.         Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, az érdemi védekezés, az arra adott észrevétel, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

Kérelmező a kérelemhez és észrevételéhez csatolt dokumentumokkal egyértelműen igazolta, hogy a névhasználati joggal rendelkező Mitsubishi Motors Europe BV.-től származó joga van a .hu alatti domainek körében a „mitsubishi” kifejezést tartalmazó, és ezek aközött a kérelmezett domain névvel azonos névhasználatra.

 

A Kérelmezett saját érdemi védekezésében adta elő azokat a tényeket, amelyek alapján az RDSZ 29. a. és b. pontja alattiakat a Döntnök megállapíthatta.

 

Kérelmezett javára ugyanis saját előadása alapján sem volt a névhez fűződő jog, illetve mivel maga is állította, hogy a domain nevet soha nem használta, az RDSZ 30. pontjának egyik fordulata alapján sem lehetett a jogos érdeket megállapítani.

 

A Kérelmezett rosszhiszeműsége vonatkozásában a Döntnök az RDSZ. 31. pontjára utalva rámutat arra, hogy éppen a Kérelmezett adta elő, hogy a domain nevet jelentős ellenérték fejében kívánta a névhasználati joggal rendelkező Kérelmezőre átruházni, így az RDSZ 31.a. pontja alapján a Kérelmezett rosszhiszeműsége is megállapítható.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban. 

 

 

 

Budapest, 2010. május 4.

 

 
 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum