Elfelejtettem a jelszót.

trunkepitoanyag, trunktuzep

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a trunkepitoanyag.hu és a trunktuzep.hu domain nevek tárgyában indult eljárásban

 

 

Trunk Zsolt Kérelmező által az A.B.Roncs Média Kft. Kérelmezett ellen a trunkepitoanyag.hu  és trunktuzep.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező kérelmét elutasítja.

 

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelmező előadása

 

Kérelmező a vezetéknevét is magába foglaló domain nevek Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte. Kérelmében előadta, hogy a domain nevet ténylegesen nem Kérelmezett, hanem elvált felesége használja, aki ezzel Kérelmező 25 éve megalapozott üzleti jóhírnevét rontja. A „trunk” név 25 éve a megbízhatóságot jelenti az üzleti életben. Korábbi felesége 1998. óta részt vett az üzletvitelben, azonban 2007.-ben válásuk után önálló üzletbe kezdett.

 

Kérelmező arra hivatkozott, hogy a kérelmezett domain névben szereplő név saját neve, és nem elvált feleségéé.

 

 

 

II.            Kérelmezett érdemi védekezése

 

Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy a domain nevet Trunkné Pravetz Julianna kérésére regisztrálta. A domain nevet azóta is nevezett javára tartja fenn  Kérelmezett.

Trunkné 1998 óta üzemeltette sikeresen a weboldalán szerepeltetett telephelyeket.  A fejlődés részeként jutott arra az elhatározásra, hogy igényel internetes megjelenést, mely először egy honlap formájában került megjelenítésre, majd a későbbiekben egy webáruházzal bővült.

 

A domain regisztrálását követően azt Kérelmezett adás-vételi szerződéssel átruházta Trunkné javára, erről számlát is állított ki, amelyet Trunkné ki is fizetett. A nyilvántartásban történő átírásra nem kerítettek sort, mivel Kérelmezett üzemelteti és tartja fenn az oldalt, ezért nem tartotta szükségesnek ezt a lépést.

 

Kérelmezett álláspontja szerint a domain használata jogszerű, mivel a tényleges használó Trunkné, akinek a nevét magában foglalja a domain név. A domain használó építőanyag-kereskedő, aki tisztességesen és sikerrel használja a domain nevet, ezt igazolja a keresőkben elfoglalt jó találati hely is. Az oldal tehát értékes, közel két évi munkának köszönhetően. Kérelmező ezt kívánja ellenérték nélkül megszerezni.

 

Kérelmezett előadta még, hogy Kérelmező nem építőanyag-kereskedő, maga szállítással foglalkozik, így nem is lenne jogosult az építőanyag-kereskedésre utaló domain név használatára.

 

III.           Kérelmező észrevételei:

 

A Kérelmező kérelmének fenntartása mellett csatolta vállalkozói igazolványát annak alátámasztására, hogy maga is foglalkozik építőanyag kereskedelemmel. Vitatta, hogy Trunknét megilleti a „trunk” domain név használata, mivel nem ez a neve.

 

IV.          Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain név olyan név, amely használatára a Kérelmező valamely hatályos magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, mivel az vezetéknevéből lett képezve.

 

Ezt követően a Kérelmezett oldaláról fennálló jogot vagy jogos érdeket, illetve a domain használat esetleges rosszhiszeműségét kellett vizsgálni.

 

Maga Kérelmező is azt adta elő, hogy a domain nevet volt felesége, Trunkné használja. A válást követően is jogosult maradt az elvált feleség a férje nevének használatára. Tény, hogy a domain-használó neve a „né” toldattal teljes, azonban a Döntnök nem tudta megállapítani a jogosulatlan névhasználatot jelen esetben.

 

A névhasználati jog vitatása esetében is megállapítható továbbá a Kérelmezett javára a domain használattal kapcsolatos jogos érdek.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 30. pontja alapján jogos érdek az esetben állapítható meg, ha

 

a)   a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

 

b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

 

c)   a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

A Döntnök a jelen eljárásban mind az idézett 30. pont a.), mint annak c.) pontja alapján megállapította a domain használattal kapcsolatos jogos érdeket.

 

Rosszhiszeműséget ugyancsak nem lehetett megállapítani a Kérelmezettel szemben, mivel a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. pontjában foglalt feltételek nem állnak fenn. A Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain alatti honlap az érdemi védekezésnek megfelelően egyértelműen Trunkné építési anyag kereskedésének célját szolgálja. A Döntnök továbbá egyetértett az érdemi védekezés azon kitételével, hogy a Kérelmező nincs elzárva a „trunk” név önmagában, vagy más toldattal történő használata elől.

 

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet elutasította.

 

 

Budapest, 2010. július 21.

 

 

 
 

 

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum