Elfelejtettem a jelszót.

tescotravel


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

a tescotravel.hu domain név tárgyában indult

eljárásban

 

 

A TESCO-Global Zrt. Kérelmező által Schlégl Ákos Kérelmezett ellen a tescotravel.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi  

 

 

d ö n t é s t:

 

 

a Regisztrációs Döntnök a  tescotravel.hu domain nevet  Schlégl Ákos Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező TESCO-GLOBAL ZRT. javára átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

 

Indokolás:

 

 

Kérelmező a TESCO kereskedelmi névhez fűződő jogára hivatkozva kérte a domain név kérelmezettől történő visszavonását és javára történő átruházását.

 

Kérelmező előadta, hogy figyelemmel arra, hogy a kereskedelmi nevek a társaságok azonosítására, illetve egymástól való megkülönböztetésére szolgálnak, képviselik mindazokat az értékeket, melyeket a társaságok elértek, illetve a fogyasztók számára is számos információt tartalmaznak, ezért egy olyan kifejezés használata, mely magában foglalja a Tesco nevet sérti a Kérelmező jogát, hiszen a TESCO név évtizedek óta összeforrt egy nemzetközileg elismert, jó hírnévvel rendelkező,– a világ számos pontján található - gazdasági társasággal, mely már nemcsak egy üzletláncot, hanem márkát, megjelenést, magas színvonalat is jelent. Ezen túlmenően a „tesco”” névnek a domain névben való szerepeltetése megtévesztőleg hathat az internetet használók részére is, azt a látszatot keltve, mintha bármely vonatkozásban a Kérelmező tevékenysége állna a domain név mögött.

 

A Kérelmező és a 2009. december 23. napjáig a domainhasználati joggal rendelkező korlátolt felelősségű társaság (TSC Kft.) a www.tescotravel domainnevet, illetve az ezen domainnév alatt működő honlapot a közös project megvalósítása érdekében közösen használta egészen a szerződés Kérelmező általi történt rendkívüli felmondásáig. A felek közötti jogviszony megszűnésével, a köztük lévő viszony is elmérgesedett, így a TSC Kft. a Felek által közösen használt domainnevet rosszhiszeműen – a Kérelmező megkérdezése és előzetes tájékoztatása nélkül - átruházta egy magánszemélyre, a jelen eljárás Kérelmezettjére, (TSC Kft. egyik tulajdonosára, aki mellesleg az ügyvezető asszony férje), akinek a Kérelmező társaságához nincs köze, hozzá nem fűzi semmilyen jogviszony, így nincs joga olyan domain név használatára sem, ami addig egy Felek által nyújtott szolgáltatást” jelenített meg.

 

Kérelmezett eljárásának a rosszhiszeműsége e tényből is megállapítható, hiszen tudták, hogy a Kérelmezőnek érdeke fűződik a cégnevét tartalmazó domainnév használatához, ezt azonban nem tették számára lehetővé.

 

Kérelmező továbbá előadta, és okirati bizonyítékot is csatolt arra, hogy a Kérelmező kezdeményezte a „Tesco Travel” védjegy lajstromozását, így amennyiben arra sor kerül, a „tescotravel” kifejezés használata védjegybitorlásnak is minősül, melyhez polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezmények fűződnek.

 

 

Kérelmező a kérelmezett domain név javára történő átruházását kérte.

Kérelmező három személyes Döntnöki Tanácsban kérte az eljárás lefolytatását.

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet - az érdemi védekezés elmulasztásának következményeire való figyelmeztetéssel - az adminisztratív kapcsolattartónak kétszer is megküldte, a postafiókba történő kézbesítésről mindkét alkalommal visszaigazolás érkezett, ennek ellenére Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett  elő.

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács ezért az Eljárási Szabályzat 22. pontja alapján a kérelemben foglaltak elismerését vélelmezte.

 

Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

 

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

Kétségtelen, hogy Kérelmező közismert kereskedelmi nevét tartalmazza a kérelmezett domain név, amely név Kérelmező javára jogszabályban védett név. A Kérelmezett ugyanakkor nem bizonyította, hogy az adott név használatához joga vagy jogos érdeke fűződne, és erre az egyéb adatokból sem lehetett következtetni, a tescotravel.hu domain alatt üzemeltetett honlapon ugyanis a döntés meghozatalának időpontjában ez a felirat látható:

 

Kedves Látogató!

Az Tesco utazás honlap technikai okok miatt átmenetileg szünetel.

Amennyiben megrendelése már folyamatban van, az alábbi elérhetőségeken tud kollegáinkkal egyeztetni:

Telefon: 06 1 453 06 50

Email cím: foglalas@tescotravel.hu

A Kérelmezett javára fennálló jog vagy jogos érdek hiányában a kérelem már alaposnak tekinthető, azonban a Döntnöki Tanács rámutat arra is, hogy a Kérelmezett terhére a Kérelmező előadásával egyezően a rosszhiszemű domain használatot is meg lehet állapítani.

 

A Regisztrációs Döntnök a döntést az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján  Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban illetve az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg döntését. 

 

A Regisztrációs Döntnök  a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Budapest, 2010. április 26.

 

 

                                                           

                                                                 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum