Elfelejtettem a jelszót.

havasdigital


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

a havasdigital .hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Havas Digital Hungary Kft.. Kérelmező által Kovács József László Kérelmezett ellen a havasdigital.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnöki Tanács  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a havasdigital.hu domain nevet Kovács József László  Kérelmezettől visszavonja, és azt a Havas Digital Hungary Kft. Kérelmező javára átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

  

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmezőt a cégbíróság 2010. március 8-án vette nyilvántartásba.  A Kérelmező a világ második legnagyobb digitális ügynökségi hálózata (www.havasdigital.com), a HAVAS cégcsoporthoz tartozik. Tevékenységét a HAVAS más hazai cégeiben 2007-től végzi, azonban önálló jogi formára 2010 első negyedében lépett. A cégcsoport hazai leányvállalata meghatározó szereplője a hazai online hirdetési piacnak is. Alapítója a hazai IAB-nek (Interactive Advertising Bureau), tagja a MAKSZ (Magyar Kommunikációs Ügynökségek) online tagozatának. A www.havasdigital.hu domain nevet Kérelmező a cégbejegyzés után igényelte, de egy sajnálatos formai hiba (elírás) miatt ez meghiúsult. A hiba kijavítására többször kísérletet tett, és az elhúzódó folyamat alatt történt meg a domain Kérelmezett általi regisztráltatása.

 

Mivel a  domain név azonos a Kérelmező bejegyzett cégnevével, a Kérelmezettnek nincs erre vonatkozó névhasználati joga., annak igénylése a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. és 2.3.2. pontjaiba ütközött. 

 

A kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte, bból a célból, hogy megakadályozza, hogy a Havas Digital Kft. üzleti profiljával kapcsolatos tevékenységéhez felhasználhassa azt. Mindezt alátámasztja, hogy a domain regisztrálása közvetlenül a Kérelmező megalakulásáról szóló sajtóhírek után történt meg: • Kreativ.hu: Újabb digitális ügynökség született; 2010.05.11 17:13 § http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=26644 BTL.hu: Megalakult a Havas Digital Hungary; 2010.05.12 08:55 § http://www.btl.hu/Reklam/files/233f611d4973d18687eae1e7248afbfc-226.php Maksz.com: Megalakult a Havas Digital Hungary; 2010.05.11 § http://www.maksz.com/hu/hirek_maksz.php?hid=319

 

A Kérelmezett rosszhiszeműségét bizonyítja, hogy egyrészt a jelenleg kialakított oldalon valós tartalom nem található, a mostani kialakítás azután jelent meg az domain név alatt, miután Kérelmező telefonon és elektronikus úton is többször jelezte igényét a domain iránt. Kérelmezett  a domain regisztrációs szabály értelmében, különösen a 2.3.2 bekezdés b) pont szerint köteles lenne önként lemondani a domain használatáról, azonban erre a Kérelmezett többszöri írásbeli és szóbeli felszólítás után sem volt hajlandó.

 

A Kérelmező a domain név átruházását kérte. Kérelmező háromtagú döntnöki eljárást kért.

 

 

 

II.           Érdemi védekezés

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek,  azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett a visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint az értesítést átvette.

 

A Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

 

III.          Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmezőnek a  „havasdigital” névre fennálló hazai vagy közösségi jog által biztosított névhasználati joga  cégnevéből eredően fennáll.

 

Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését.

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti a „havasdigital” név használatára vonatkozó jog, vagy jogos érdek megállapítható.

 

A Döntnöki Tanács a kérelmezett domain név alatt azt tapasztalta, hogy – a Kérelmező állításával egyezően – azon ugyan tartalom elérhető, ám az érdeminek nem tekinthető. Az oldalon egyetlen link mögött sincs valódi tartalom, így az Újdonságok menüpont az ebay oldalára irányít át, a Kapcsolat menüpont alatt pedig nincs adat feltöltve. Mindezek alapján a domain név használatával kapcsolatos jogos érdek nem állapítható meg.

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács az RDSZ 31.a.) és b.) pontja alapján a Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is megállapította.

 

Mivel a Regisztrációs Döntnöki Tanács a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta,  annak helyt adott.

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2010. október 21.

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum