Elfelejtettem a jelszót.

laurabiagiottiparfum

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

a laurabiagiottiparfum.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Procter & Gamble International Operations SA. Kérelmező által Klász Nikoletta Kérelmezett ellen a  laurabiagiottiparfum.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a laurabiagiottiparfum.hu domain nevet Klász Nikoletta Kérelmezettől visszavonja, és azt a Procter & Gamble International Operations SA.  Kérelmező javára átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

 

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező 1981. június 15-ei elsőbbséggel jogosultja a 461 982 nemzetközi lajstromszámú szóvédjegynek a 3. áruosztályba tartozó áruk vonatkozásában. A hivatkozott védjegy a Laura Biagiotti szóösszetételt oltalmazza. A Kérelmező a védjegyoltalom alapján a védjegy árujegyzékébe tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában kizárólagosan jogosult a Laura Biagiotti megjelölés használatára. A Kérelmező a világ egyik legnagyobb és legismertebb ruházati, valamint szépség- és kozmetikaipari luxustermékeket gyártó cégcsoportjának tagja, amely a világ összes kontinensén, így Európában, s ezen belül Magyarországon is számos üzletet tart fenn és működtet. A Kérelmező Laura Biagiotti védjegye ennek megfelelően évtizedek óta világszerte ismert, így jóhírűnek tekintendő.

 

A Kérelmezett magánszemély 2010. február 12.-én regisztráltatta a kérelmezett domain nevet, amely alatt azonban semmilyen tartalom nem érhető el. A kérelmezett domain név alatt található www.laurabiagiottiparfum.hu weboldalra kattintva a „Not Found”, illetve a „The requested URL / was not found on this server” szövegű hibaüzenetek jelennek meg, amelyek alátámasztják, hogy a Kérelmezett a domain nevet annak ellenére nem használja, hogy annak a részére történő regisztrációját ő maga kezdeményezte.  

 

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett a nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogi érdeke fűződne és a nevet rosszhiszeműen használja.

 

Kérelmező álláspontja szerint a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.7  pontja, illetve a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. pontja szerint a Kérelmezett rosszhiszeműsége egyértelműen megállapítható.

A kérelmezett domain név teljes mértékben megegyezik a Kérelmező hivatkozott „Laura Biagiotti” megjelölést tartalmazó védjegyével. A domain név Kérelmezett általi választása és használata egyértelműen rosszhiszemű, mivel azzal, hogy a Kérelmezett a saját részére regisztráltatta a laurabiagiottiparfum.hu” domain nevet, jelentős mértékben sérti Kérelmező jogos érdekeit, ugyanis a felhasználók arra a téves következtetésre juthatnak, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett között üzleti kapcsolat áll fenn.  Hangsúlyozta a Kérelmező, hogy  a Kérelmezett részére nem adott védjegyhasználati engedélyt a hivatkozott védjegy tekintetében, a Kérelmező és a Kérelmezett között semmiféle jogi kapcsolat nem áll fenn, a domain név által keltett benyomás tehát nem felel meg a valóságnak. Álláspontja szerint a Kérelmezett tisztességtelen előnyre tesz szert azáltal, hogy a Kérelmező jóhírű és közismert védjegyét az általa igényelt domain névben feltünteti, és ezzel megteremti a lehetőségét annak, hogy a fogyasztók a fenti téves következtetésre jussanak. Tekintettel arra, hogy a Kérelmezett számos [védjegy]parfum.hu” formátummal rendelkező domain nevet regisztráltatott a közelmúltban saját részre, alappal feltételezhető, hogy meg kívánja akadályozni a különböző védjegyjogosultakat abban, hogy az érintett védjegyeket a fenti formátumú – parfüm termékeikre utaló – domain névben használják.

 

Feltételezhető továbbá, hogy a Kérelmezett a jóhírű védjegyek domain névben történő használatával és saját részre történő lefoglalásával jelenlegi vagy jövőbeni gazdasági tevékenységének népszerűsítését, illetőleg internetes hozzáférhetőségének egyszerűsítését célozza, tisztességtelenül kihasználva ezzel a lajstromozott védjegyek – így a Kérelmező Laura Biagiotti védjegyének – ismertségét és jóhírűségét. Vitán felül állítható továbbá, hogy jelen ügyben a támadott domain név egy olyan jogi személy (jelesül a Kérelmező cég) ismert elnevezését foglalja magában, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

 

Kérelmező csatolta a hivatkozott védjegy lajstromkivonatát.

 

A Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

A Kérelmező a kérelmezett domain név Kérelmezettől történő visszavonását és Kérelmezőre történő átruházását kérte.

 

II.           Érdemi védekezés

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

 

A kérelem adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről a visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett érdemi védekezést azonban a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

 

III.          Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmezőnek egyértelműen joga fűződik a „Laura Biagiotti” név használatához a javára lajstromozott védjegyoltalomból, valamint a név árujelzőként történő használatából következően. Az is egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmezett domain név tartalmazza a Kérelmező javára védett nevet. A Regisztrációs Döntnök töretlen gyakorlata szerint ugyanis a védett névhez csatolt köznév toldalék nem bír olyan megkülönböztető jelzővel, amely a védett névhez fűződő névhasználati joggal szemben a domain használó számára külön jogot alapozna meg.

 

 Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését.

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti jog, vagy jogos érdek megállapítható.

 

A Döntnök megvizsgálta a kérelmezett domain név alatt szolgáltatott tartalmat, és a Kérelmező előadásával egyezően tapasztalta, hogy azon érdemi tartalom nem volt elérhető. A Google keresőben a „Laura Biagiotti” névre egyértelműen a Kérelmezőhöz kapcsolható találatok jelennek meg, és a Regisztrációs Döntnök rámutat arra is, hogy a „Laura Biagiotti” kifejezés közismert védjegynek tekinthető, a parfümök területén is.  Ezért a Döntnök egyetértett azzal, hogy a kérelmezett domain név Kérelmezett által történő használata  alkalmas az internet felhasználók megtévesztésére, és ezáltal az RDSZ 31. b.i.) és c.) pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2010. november 17.Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum