Elfelejtettem a jelszót.

budapesthotelreservation

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

a budapesthotelreservation.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A TA-BOOK Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kérelmező által Tatár György Kérelmezett ellen a  budapesthotelreservation.hu  domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a budapesthotelreservationhu domain név Tatár György kérelmezettől történő visszavonása és átruházása iránti kérelmet alaptalannak találja, ezért azt elutasítja.

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező a panaszolt domain név alatt az általa fejlesztette, üzemeltett és reklámozott weboldalon 2004. március 1.-től nyújtott online szállásfoglalási szolgáltatást. Csúcsidőszakban a napi látogatottsága 4000 felett volt.

 

Kérelmező névhasználati jogát a panaszolt domain névre,mint üzletjelzőre alapította, azzal, hogy ezen a néven vált ismertté, üzletfelei számára ezen a néven volt internetes címén (e-mail) elérhető, és munkatársai telefonos bejelentkezéskor is ezen a néven jelentkeznek be.  A Kérelmező a panaszolt domain néven üzemeltetett szolgáltatáson keresztül történő értékesítésre közel 150 magyarországi szállodával, köztük a legnagyobb magyarországi szállodaláncokkal (Danubius, HunguestHotels, Accor – összesen kb. 50 szálloda) áll szerződésben. Ezen szerződésekben kifejezetten a Kérelmező a szerződő fél, a szerződés tárgya pedig kifejezetten a panaszolt domain név alatti szolgáltatáson keresztüli értékesítés. Kérelmező a panaszolt domain néven üzemeltetett weboldalon kapcsolódó szolgáltatásokat (pl. éttermek reklámozása, éttermi foglalások közvetítése) is nyújtott; ezen szerződésekben szintén a Kérelmező a szerződő fél és a szerződés tárgya a panaszolt domain név alatti szolgáltatáson keresztüli értékesítés, és kifejezetten a panaszolt domain név hirdetésére (a panaszolt domain néven landoló bannerek, linkek, továbbá nyomtatott sajtóban kifejezetten a panaszolt domain nevet reklámozó hirdetések) vonatkozóan a Kérelmező több szerződést is kötött,Mindezek alapján Kérelmező álláspontja szerint  egyértelműen megállapítható, hogy a panaszolt domain név a Kérelmező üzletjelző neve, amin az üzleti életben ismertté vált, amilyen néven a szolgáltatását azonosítják.

 

A Google kereső a Kérelmező nevét a mai napig a panaszolt domain névvel azonosítja.

 

Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett a domain nevet anélkül regisztráltatta, hogy arra joga vagy ahhoz fűződő jogos érdeke lett volna.

 

A panaszolt domain regisztrációja nem prioritásos igényként történt, mivel a Kérelmezett nem rendelkezett semmiféle olyan jogosultsággal, ami a panaszolt domain név használatára jogosította volna. A panaszolt domain név regisztrációját a Kérelmezett (mint a Kérelmező gazdasági társaság egyik leendő tagja) igényelte azután, hogy a Kérelmező gazdasági társaság leendő tagjai megállapodtak a társaság létrehozásában. Kérelmezett a saját nevére történő igénylést azzal indokolta, hogy a biztonság kedvéért a társaság fő értékét képviselő panaszolt domain névnek a minél előbbi, még a társaság bírósági bejegyzése előtti regisztrációja azért célszerű, mert így megakadályozható, hogy ugyanezt a domain nevet időközben más regisztrálja.

 

Kérelmezett a domain nevet legkésőbb 2010. április 19.-től rosszhiszeműen használja. Kérelmező a rosszhiszemű domain használat alátámasztására a következő tényállást adta elő:

 

Kérelmezett a panaszolt domain nevet, illetve az ezen a domain néven elérhető weboldal adminisztrációs felületét Kérelmező számára önhatalmúlag elérhetetlenné tette, ezzel egyidejűleg a korábbi tevékenységet továbbra is a panaszolt domain néven a Kérelmezőtől bitorolt szoftverek segítségével végzi. Kérelmezett, mint a Kérelmező gazdasági társaság egyik tagja és korábbi ügyvezetője a társaság többi tagját folyamatosan tévedésben tartotta azzal, hogy eltitkolta a társaság többi tagja elől: a cégbírósági bejegyzését követően, az eredeti szóbeli megállapodás ellenére a panaszolt domain név delegálásának a Kérelmező részére történő átruházása nem történt meg. Eközben a domain név fenntartásával kapcsolatos minden költséget folyamatosan a Kérelmező fizetett, mivel a Kérelmező gazdasági társaság tagjai úgy tudták, hogy a panaszolt domain név a Kérelmező részére delegálva lett. Kérelmezett ezzel szemben a Kérelmező gazdasági társaság cégbírósági bejegyzését követően nem a panaszolt domain név delegálásának a Kérelmező részére átruházásáról intézkedett, hanem módosítási kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a domain név fenntartásával kapcsolatos költségeket a továbbiakban Kérelmező fizeti. Ezen módosításról Kérelmezett nem tájékoztatta a Kérelmező gazdasági társaság többi tagját (az csak a regisztrátor későbbi e-mail üzenetéből derült ki), akik ezért az előbbiek szerint úgy tudták, hogy a panaszolt domain név delegálásának a Kérelmező számára történő átruházása megtörtént. Kérelmezett 2010. április 18-án (vasárnap) a Kérelmező gazdasági társaságban betöltött ügyvezetői tisztségéről váratlanul, szóban lemondott és ezzel egyidejűleg: - a panaszolt domain néven működtetett szolgáltatáshoz Kérelmező mindennemű felhasználási (levelezési), üzemeltetői és fejlesztői hozzáférését megszüntette, - Kérelmezőnek a panaszolt domain néven működtetett szolgáltatását egy másik gazdasági társaság neve alatt (a panaszolt domain néven és változatlan tartalommal, a Kérelmező szellemi alkotásokhoz fűződő jogait bitorló módon, ügyvezetői tisztségével és tagi státuszával visszaélve) működtette tovább. 2010. április 19-én estére a Kérelmező korábbi „copyright notice”-a eltűnt a panaszolt domain név alatti weboldalról. A rosszhiszemű használat további bizonyítéka, hogy a Kérelmező gazdasági társaság kezdetektől használt központi email címéhez (info@budapesthotelreservation.hu) 2010. április 19-től Kérelmező nem fér hozzá, az erre a címre érkező leveleket ettől a naptól a panaszolt domain néven elérhető szolgáltatást működtető másik cég, illetve Tatár György kapja meg. A rosszhiszemű használatot ugyancsak megalapozza, hogy 2010. április 19-től kezdve a panaszolt domain név látogatói, valamint a panaszolt domain néven korábban regisztrált felhasználók (hírlevélre feliratkozók és a szolgáltatást korábban igénybe vevők) továbbra is abban a téves hiszemben vannak, hogy a Kérelmező által üzemeltetett weboldalon járnak, illetve a Kérelmezőtől (mint feladótól) származó hírleveleket kapják. Kérelmező álláspontja szerint ez egyben az adatvédelmi törvény súlyos megsértése is, mivel a regisztráció a Kérelmező (mint adatkezelő) szolgáltatatására történt, de az adatkezelő megváltoztatásához egyik regisztrált felhasználó sem járult hozzá, döntő többségük számára továbbra sem derült ki, hogy nem a Kérelmezőtől származó e-maileket kapnak a panaszolt domain nevet tartalmazó e-mail címről.

 

A Kérelmező három személyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

 

A Kérelmező a kérelmezett domain név Kérelmezettől történő visszavonását és Kérelmezőre történő átruházását kérte.

 

II.           Érdemi védekezés

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

 

A Kérelmezett határidőben előterjesztett érdemi védekezésében a kérelem elutasítását kérte, arra hivatkozva, hogy a domain névhez joga és jogos érdeke fűződik, illetve annak használata jóhiszeműen történik.

2.1.      Kérelmező névhasználati joga

 

Kérelmezett elsősorban vitatta, hogy a panaszolt domain név azonos egy olyan névvel, amelyet Kérelmező javára valamely hazai vagy közösségi jogszabály védene. E körben előadta, hogy Kérelmező nem jelölt meg olyan jogszabályt, amelyre hivatkozva javára névhasználati jog megállapítható lenne. A panaszolt domain név alatti kifejezés nem a Kérelmező védjegye illetve cégneve.

 

Kérelmező azon túl, hogy jogi alapját nem jelölte meg, nem is bizonyította, hogy a panaszolt domain név üzletjelző neve lenne. Kérelmezett ezzel szemben hivatkozott arra, hogy a Kérelmező számos olyan domain név használója, amely alatt üzleti tevékenységet végez, és ezek listáját az érdemi védekezéséhez csatolta. Kérelmezett előadta, hogy Kérelmezőt legjobban a szallodacentrum.hu domain név alatt ismerik, ez alatt jelent meg a szaksajtóban és az internetes fórumokon. Ennek bizonyítására Kérelmezett csatolt néhány internetes médiumban megjelent cikket.

 

2.2.      Kérelmező joga vagy jogos érdeke

 

Kérelmezett előadta továbbá hogy a domain név használatához joga, illetve jogos érdeke fűződik. A domain nevet Kérelmezett az általa kitalált és fejlesztett online foglalási rendszernek megfelelően jóval azelőtt regisztráltatta, hogy a Kérelmező gazdasági társaság megalakítására sor került volna. Megalapozatlan Kérelmező azon állítása, hogy a domain  név regisztrációja Kérelmező javára történt volna.

 

Kérelmezett az általa már korábban kitalált szobafoglalási rendszer céljára regisztráltatta a domain nevet. A fejlesztéshez üzleti befektetőket keresett, többekkel tárgyalt, és végül a Kérelmező ajánlata mellett döntött.

 

Kérelmezett a domain nevet szolgáltatásai felkínálására a kérelemről szóló értesítést megelőzően, és nyilvánvalóan nem a továbbértékesítés szándékával használta.

 

Kérelmezett nyilatkozatot csatolt annak bizonyítására, hogy a kérelmezett domain nevet a Kérelmezett személyével azonosítják üzleti körökben.

 

 

 

 

2.3.      Kérelmezett jóhiszemű domain használata

 

Kérelmezett hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.7. pontja szerinti taxatív felsorolásra, és kifogásolta, hogy Kérelmező nem jelölte meg, hogy annak mely pontja alapján lenne Kérelmezett rosszhiszemű domain használata megállapítható, illetve ezt nem is bizonyította.

 

Kérelmezett azon álláspontja fenntartása mellett, hogy nincsen bizonyítási kötelezettsége, előadta, hogy a panaszolt domain  nevet az általa folytatott üzleti tevékenység lényeges elemeként használja, és nyilvánvalóan nem az átruházás céljából. Mivel a domain igénylése a Kérelmező cég megalakulását megelőzően történt, így fogalmilag kizárt, hogy azt a név használatára jogosult ebben való megakadályozása, vagy a versenytárs tevékenységének megzavarása céljából tették volna, különös tekintettel Kérelmezett azon álláspontjára, hogy a Kérelmezőnek névhasználati joga nem fűződik a kérelmezett domain névhez.

 

Kérelmezett tehát érdemi védekezésében előadottak alapján a kérelem, mint alaptalan elutasítását kérte.

 

 

 

III.          Észrevétel

 

Kérelmező észrevételében vitatta a Kérelmezett érdemi védekezésében foglaltakat.

 

Álláspontja szerint Kérelmezett csak elképzeléssel rendelkezett a rendszer kifejlesztésére, magát a szobafoglalási szoftveres rendszert, az annak alapjául szolgáló honlapot, tehát az egész szolgáltatást Kérelmező beruházásában fejlesztették ki. Ezért nem szól a Kérelmező társasági szerződése a rendszerről vagy a hozzá kapcsolódó domain névről, így annak jogairól sem.

 

Kérelmező állításai alátámasztására hivatkozott a Kérelmezett 2003.10.14.-i levelére, amelyben a rendszer terveiről írt. A domain nevet ezt követően, 2003. 10. 21.-én benyújtott igénnyel igényelte Kérelmezett. A Kérelmező társasági szerződésének (alapításának) dátuma 2003. 11.20.

A Kérelmező ezzel azt kívánta alátámasztani, hogy Kérelmezett a domain nevet kifejezetten azt követően regisztráltatta, hogy a Kérelmező, mint közös gazdasági társaság létrehozását a későbbi tagok már elhatározták.

 

Kérelmező számos bizonyítékra hivatkozott továbbá, hogy a Kérelmezettnek a szállodaiparban semmiféle kapcsolata nem volt, adatbázissal nem rendelkezett, és éppen azért volt szükséges a Kérelmező más tagjaival való együttműködésre, hogy ezeket a rendszer kifejlesztéséhez megszerezhesse.

 

Kérelmező ismét kiemelte, hogy a Kérelmezett még semmiféle internetes szobafoglalási rendszerrel nem rendelkezett a domain igénylésekor, azt Kérelmező fejlesztette ki, és kezdte meg üzemeltetését 2004. március 1.-vel.

 

Kérelmező a domain névhez fűződő névhasználati jogának jogalapjaként továbbá megjelölte a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv. 6.§-át, és hivatkozott arra, hogy a Kérelmezett az ezen szakasz tilalmába ütköző jellegbitorlást valósít meg.

 

A Kérelmező analógiaként felhívta a magyarpalinkahaz.hu domain tárgyában lefolytatott eljárásban született Regisztrációs Döntnöki döntést, melyben a döntnök megállapította, hogy a Kérelmező a Magyar Pálinka Háza néven vált ismertté, így ez a kifejezés Kérelmező üzletjelző neve.

 

Kérelmező előadta továbbá, hogy egészen a felek kapcsolatának megromlásáig, tehát 2010. áprilisáig a budapesthotelreservation.hu domain névvel kapcsolatban tevékenykedett, és erre a névre kötött szerződéseket, ezt a kifejezést használta fő üzletjelzőjeként.

 

Kérelmező előadta továbbá, hogy a Kérelmezettnek a domainhez semmiféle joga vagy jogos érdeke nem fűződik. Kérelmezett a domain nevet nem használta, azt több mint 6 éven keresztül kizárólag a Kérelmező gazdasági társaság használta. Kérelmezettnek nem közismert elnevezése a domain név. Kérelmezett a domain nevet tisztességtelen és jogszabályba ütköző módon használja.

 

Kérelmezett továbbá kifejezetten rosszhiszeműen használja a domain nevet. Annak regisztrációja azzal a szándékkal történt, hogy megakadályozza a név használatára jogosult Kérelmezőt annak használatában. Kérelmező a leendő versenytárs szakmai tevékenységét akadályozta a domain saját nevére történő regisztrálásával. Kérelmezett a domain nevet szándékosan arra használja, hogy a felhasználókat megtévessze, azok abban a hitben használják az oldalt, hogy ott Kérelmezővel állnak kapcsolatban. Kérelmezett a domain nevet most jelenleg sem használja, mivel annak használata egy másik gazdasági társaság keretében történik.

 

Kérelmező ismételten hivatkozott arra, hogy a Kérelmezett nem prioritásos igénnyel igényelte a domain nevet,mivel arra vonatkozóan semmiféle joggal nem rendelkezett és most sem rendelkezik.

 

Kérelmező kérelmének változatlan fenntartása mellett a domain név visszavonását és annak Kérelmezőre történő átruházását kérte.

 

IV.         Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Regisztrációs Döntnöki eljárásban tehát a kérelemnek helyt adó döntés meghozatalához az szükséges egyrészt, hogy a Kérelmező javára a domain névhez fűződő hazai vagy közösségi jogszabály alapján névhasználati jogot lehessen megállapítani, másrészt, hogy a Kérelmezett domain használó terhére a jog vagy jogos érdek hiánya, illetve a domain használat rosszhiszeműsége a felsorolt taxatív feltételek valamelyike alapján megállapítható legyen.

 

A felek között nem volt vita tárgya, hogy Kérelmezetett domain név igénylése, 2003. 10.20.-án és annak regisztrációja 2003.11.07.-én,  megelőzte a Kérelmező cég megalapítását. A domain név alatti szolgáltatás éppen Kérelmező előadása szerint 2004. március 1.-vel indult.

 

Kérelmező névhasználati jogát a Tpvt.-re hivatkozva üzletjelző nevére alapította. A Regisztrációs Döntnöki Tanács e vonatkozásban ugyan egyetért a Kérelmezővel, hogy az üzletjelző név olyan jognak minősülhet, amely a Kérelmező javára névhasználati jogot megalapoz, azonban rámutat arra, hogy még abban az esetben is, ha a kérelmezett domain név azonos a Kérelmező üzletjelzőjével, a történeti tényállásból egyértelmű, hogy a névhasználatra jogot Kérelmező csak jóval a domain név regisztrációját követően szerezhetett, miután szolgáltatását megindította és azon a néven ismertté vált. 

 

A Regisztrációs Döntnök következetes joggyakorlata, hogy a Kérelmező javára a kérelmezett domain név igénylését követően keletkezett jog alapján olyan névhasználati jogot nem állapít meg, amely a domain név visszavonására irányuló kérelmet megalapozhatná. (Lásd pl. gerincstudio.hu domain tárgyában hozott döntés). Az ezzel ellentétes gyakorlat súlyosan sértené a jogbiztonság elvét.

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács továbbá rámutat arra is, hogy a történeti tényállás alapján már közömbös az a felek közötti vita, hogy valóban a Kérelmező üzletjelző nevének tekinthető-e a kérelmezett domain név, mivel azt, mint névhasználati jogot a kérelemnek helyt adó döntés megalapozásaként nem lehet figyelembe venni. Ennek alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanácsnak a kérelmet el kell utasítania.

 

Mivel azonban mind a kérelemben, mind az érdemi védekezésben, valamint az arra adott észrevételben egyaránt részletes érvelés található a Kérelmezett névhasználati joga, jogos érdeke és rosszhiszemű domain használata tárgykörében, a Regisztrációs Döntnöki Tanács e kérdésekben is állást kívánt foglalni. 

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a Kérelmezettnek a domain névhez fűződő joga vagy jogos érdeke kapcsán az alábbiakat állapítja meg:

 

Önmagában az a tény, hogy valaki nem prioritásos igénnyel regisztráltat domain nevet, nem jelenti azt, hogy az adott név használatához ne fűződne joga vagy jogos érdeke. A jelen eljárásban felmerült kérdés elbírálása, mely szerint a kérelmezett domain név alatti kifejezés a Kérelmezett szellemi tulajdonának tekinthető-e, olyan bizonyítási eljárás lefolytatását feltételezné, amely meghaladja a Regisztrációs Döntnök eljárásának kereteit. Azonban kétségtelen, hogy a domain igénylésének időpontjában másnak nem volt az adott kifejezésre vonatkozó olyan névhasználati joga, amelyet a nem prioritásos igény alapján történő delegálás sértett volna.

 

A Kérelmezett jogos érdekét a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.6. pontja alapján kellet vizsgálnia a Regisztrációs Döntnöki Tanácsnak. E körben a Tanács leszögezi, hogy az a.) fordulat szerinti használattal szemben nem kritérium, hogy azt a domain használó saját neve alatt valósítsa meg. Érdemi használatnak minősül az is, amikor egy gazdasági társaság keretében történik a domain név használata. Mivel a jelen esetben a Kérelmezett éppen a Kérelmező gazdasági társaság tagja és korábbi ügyvezetője volt, így a Kérelmezett részéről az érdemi használat megvalósult azzal, hogy a saját használatában álló domain nevet a Kérelmező gazdasági társaság keretében használta. Kérelmezett továbbá bizonyította, de a Tanács tagjai is tapasztalták, hogy a domain név alatt jelenleg is érdemi tartalomszolgáltatás folyik.

 

Olyan adat nem merült fel az eljárásban, amely a Kérelmezett részéről a továbbértékesítés szándékát vetette volna fel. Ellenkezőleg, éppen Kérelmező nyilatkozta azt, hogy a társasági szerződésben a domain nevet nem érintették, így annak a használati joga nem került apportálásra. Ez önmagában is azt támasztja alá, hogy a Kérelmezettnek nem állt szándékában a domain nevet Kérelmező javára átruházni.

 

Kérelmező továbbá azt állította, hogy a Kérelmezett jelenlegi domain használata megtéveszti a felhasználókat, akik joggal hihetik, hogy a Kérelmezővel állnak üzleti kapcsolatban.

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács megvizsgálta a kérelmezett domain név alatt található web oldalt, és azt állapította meg, hogy az oldalon ugyan arra vonatkozó adat nem található, hogy ki a tényleges üzemeltető, azonban a felhasználók a megszokott, és a domain név alatt keresett szolgáltatást vehetik azon igénybe. Mindkét fél bizonyította, hogy a felhasználók számára a web oldalt üzemeltető tényleges gazdasági társaság személye közömbös, ők a jól ismert szolgáltatást kívánják igénybe venni. A felhasználók megtévesztése tehát nem állapítható meg.

 

Annak eldöntése, hogy a szolgáltatás működtetéséhez szükséges portál, ide értve a szoftvert, adatbázist, design-t is, a Kérelmező vagy a Kérelmezett szellemi tulajdona-e, ugyancsak nem tartozik a Regisztrációs Döntnök hatáskörébe.

 

A Regisztrációs Döntnök csak annak a kérdésnek a vizsgálatára jogosult, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat hivatkozott pontjai alapján a Kérelmezett javára a domain használatra vonatkozó jogos érdek megállapítható-e, és e kérdésre a jelen ügyben igen választ kell adni.

 

A Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban a Regisztrációs Döntnöki Tanács ismételten kihangsúlyozza, hogy az a tény, hogy a domain nevet előbb regisztrálták, mint ahogy a Kérelmező cég megalakult volna, már önmagában kizárja annak megállapítását, hogy akár a versenytárs, akár a névhasználatra jogosult akadályozása, vagy tevékenységének megzavarása lett volna a célja az igénylésnek.

 

A jelen eljárásban a domain név használatával kapcsolatos rosszhiszeműség csak a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.7. e.) pontja alapján lenne megállapítható, mivel ez az eset vonatkozik az igénylést követő domain név használatra. Ezzel kapcsolatban azonban a Regisztrációs Döntnöki Tanács arra mutat rá, hogy ténylegesen a domain név alatt változatlan szolgáltatást talál a felhasználó, tehát az átirányítás esete fel sem merül. A felek közötti azon vita eldöntése, hogy a domain név alatt található online szobafoglalási szolgáltatást a Kérelmező vagy a Kérelmezett jogosult-e működtetni pedig ugyancsak nem tartozik a Regisztrációs Döntnök hatáskörébe.

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a kifejtett indokok alapján a kérelmet alaptalannak találta és azt elutasította.

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek és a Nyilvántartónak.

 

 

  

Budapest, 2011. február 11.

 

 
 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum