Elfelejtettem a jelszót.

kozpontinyilvantarto

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

     a kozpontinyilvantarto.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Központi Adatnyilvántartó Korlátolt Felelősségű Társaság Kérelmező által Laczkó Péter Kérelmezett ellen a kozpontinyilvantarto.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a kozpontinyilvantarto.hu domain nevet Laczkó Péter Kérelmezettől visszavonja.

 

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező álláspontja szerint a kérelmezett domain név alkalmas az internet felhasználók megtévesztésére, és ezzel Kérelmező szakmai tevékenységének megzavarására, mivel a domain név lényegében megegyezik a Kérelmező cégnevével, valamint a Kérelmező által 2009.-ben regisztráltatott kozpontiadatnyilvantarto.hu domain névvel. 

 

Kérelmezett a nevet anélkül regisztráltatta, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

 

Kérelmezett továbbá rosszhiszeműen regisztráltatta a domain nevet, mert azt megelőzően a Domainregisztrációs Szabályzatban foglalt kötelezettségeinek megszegésével nem ellenőrizte, hogy a választott domain név nem sérti-e más névhasználati jogát.

 

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő visszavonását kérte.

 

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

II.           Érdemi védekezés hiánya

 

A Regisztrációs Döntnök vezetője a kérelmet elektronikus úton megküldte a Kérelmezettnek.  Az értesítés tartalmazta, hogy a kérelemben foglaltakban előadottakkal szemben érdemi védekezés előterjesztésére 30 munkanapon belül lett volna lehetőség: ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a kérelemben foglaltakat nem vitatják, és az eljáró Döntnök a megküldött anyagok alapján hozza meg döntését. Az értesítés Kérelmezett postafiókjába történő megérkezéséről az elektronikus visszaigazolás megérkezett, azonban Kérelmezett e felhívásra a nyitva álló határidőn belül a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést.

 

III.          Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök erre tekintettel az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

Az Eljárási Szabályzat 29. pontja értelmében a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, illetőleg ha a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

Megállapítható, hogy a Kérelmező cégneve a megtévesztésig hasonló a  kérelmezett domain névben szereplő kifejezéshez, így a Döntnök a Kérelmező vonatkozásában a 29. pontban foglaltak fennállását megállapította.

Ezt követően a Döntnök vizsgálta, hogy a Kérelmezett javára jog vagy jogos érdek megállapítható-e?

 

A Kérelmezett érdemi védekezése hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján  névhasználati jogot nem lehetett a javára megállapítani.

 

A Szabályzat 30. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett. A jogos érdek abban az esetben is bizonyítható, ha a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése, illetőleg ha a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

A kérelmezett domain név alatt a döntés meghozatalának időpontjában nem volt tartalom elérhető.  Az eljárásban semmilyen adat nem merült fel arra vonatkozóan, hogy a domain név használatára a Kérelmezett előkészületeket tett volna, és ezzel a jogos érdeket megalapozhatta volna.

 

A Regisztrációs Döntnök tehát a Kérelmezett javára a kérelmezett domain név használatával kapcsolatban nem tudott jogos érdeket megállapítani.

 

Mivel a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. a) pontjában foglaltak fennállása megállapítható, így a b.) pont alattiak vizsgálata már szükségtelennek mutatkozik.

 

A Kérelmező a domain név visszavonását kérte kérelmében, átruházást nem, így a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonása iránti kérelemnek helyt adott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 33. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2011. október 28.

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum