Elfelejtettem a jelszót.

biopainflex


 

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK


DÖNTÉSE


 

 

A „biopainflex.hu” domain név tárgyában a BIO-PAINflex-Medical Magnetics Deutschland GmbH ( Königstrasse 5. D-01097 Dresden, Németország), valamint Martina és Stefan Schröder ( Uenzer Dorfsr.10., D-27305 Süstedt, Németország ) Kérelmezők  ( képviselőjük: Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda ) által az Ilpex Kft ( 7632 Pécs, Littke J.u.12/9 ) Kérelmezett ellen indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi  

 

d ö n t é s t:

 

 

A Regisztrációs Döntnök a „biopainflex.hu” domain nevet az  Ilpex Kft ( 7632 Pécs, Littke J.u.12/9 ) Kérelmezettől visszavonja.

 

 

Indokolás:


 

Kérelmezők a kérelemben előadták, hogy a domain azonos a BIO-PAINflex-Medical Magnetics Deutschland GmbH Kérelmező korábban bejegyzett cégnevének vezérszavával, illetve az összetéveszthetőségig hasonló Martina és Stefan Schröder Kérelmezők korábbi elsőbbségű 168 421 lajstromszámú BIOflex magyar és 001885706 lajstromszámú európai közösségi védjegyével. Állították, hogy Kérelmezettnek a domain névhez joga, jogos érdeke nem fűződik, igénylése vagy használata pedig rosszhiszemű. Előadták, hogy Kérelmezett a domain használatával többszöri felszólítás után sem hagyott fel és arról nem mondott le. Állításaik bizonyítására cégkivonatot és védjegy kivonatokat csatoltak.

 

Kérelmező a domain név visszavonását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

Kérelmezett érdemi védekezésében állította, hogy a biopainflex.hu domain jelentősen eltér a Kérelmezők védelme alatt álló nevektől, ezért arra joguk nincs. Előadta,  hogy 2008. óta üzleti kapcsolatban állt Kérelmezőkkel, ezen kapcsolat keretében tőlük továbbértékesítési szándékkal árut vásárolt, ezért regiszrálta 2009-ben a  „biopainflex” domaint Magyarországon és Ukrajnában. Vitatta, hogy rosszhiszeműen járt volna el. Védekezéséhez számlákat és levelet csatolt.

 

Kérelmezők képviselője az érdemi védekezésre adott válaszában előadta, hogy a domain a „.hu” tagtól eltekintve teljesen megegyezik Kérelmező cégnevének  vezérszavával. A cégnévnek 2000.október 26. napjától ez a vezérszava, miközben Kérelmezett a domaint csak jóval később, 2009.augusztus 7. napján regisztrálta. A névviselési jog sérelme körében hivatkozott a Polgári Törvénykönyv 75.§.(1).,(2) és 77.§.(4) bekezdésében foglalt szabályokra. A védjegyekkel kapcsolatos korábbi előadását fenntartotta. Állította, hogy a Kérelmezett védekezésében  említett „levelezést” nem kapta meg. Elismerte, hogy Kérelmezett vásárolt termékeket Kérelmezőktől, de hangsúlyozta, hogy a védjegyek vagy a domain használatára engedélyt nem kapott. Csatolta Kérelmezők leveleit annak igazolására,   hogy  a jogsértésre Kérelmező figyelmét többször is felhívták, aki azonban a domainról nem mondott le, hanem azt felajánlotta megvételre másodrendű Kérelmezőnek.

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 29. pontja szerint Kérelmezők és Kérelmezett  írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban illetve az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint nem vitás, hogy a „biopainflex” megjelölés  cégneve alapján elsőrendű Kérelmező javára védett név. Nem vitás az sem, hogy  Kérelmezettnek semmilyen joga nem fűződik a domainhoz, a kérelemhez csatolt iratokból megállapíthatóan pedig eljárása mind a domain igénylése, mind használata körében rosszhiszemű.

 

Kérelmezett üzleti kapcsolatuknak köszönhetően már a domain regisztrálása előtt kétséget kizáró módon tudatában volt annak, hogy a domain megegyezik elsőrendű Kérelmező cégnevének vezérszavával, ennek ellenére saját javára regisztrálta azt. Az a körülmény önmagában, hogy Kérelmezőkkel üzleti kapcsolatban állt, nem alapozza meg jogát a domain regisztrálására. A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint ezért Kérelmezett már a regisztráció során jogellenesen és rosszhiszeműen járt el.

 

Kérelmezett a domainról nem mondott le azután sem, hogy a jogsértő állapotra  Kérelmezők a figyelmét  többször is felhívták. Az a tény, hogy lemondás helyett a domaint a jogellenesség tudatában értékesítésre ajánlotta fel, azt bizonyítja, hogy a domain használata során is rosszhiszeműen járt el.

 

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelemnek helyt adott.

 

Nem vizsgálta a Regisztrációs Döntnök a másod-és harmadrendű Kérelmezők védjegybitorlásra vonatkozó előterjesztéseit, mivel az meghaladja az Alternatív Vitarendezés során elbírálható kérdések körét. Kérelmezők erre vonatkozó igényüket rendes bíróság előtt érvényesíthetik.

 

A Regisztrációs Döntnök  jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőknek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2011.december 1.

 

                                                                             

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum