Elfelejtettem a jelszót.

konyveloipraktikum


 


 

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a konyveloipraktikum.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

Zatik László Kérelmező által a Rutintrade Kft. Kérelmezett ellen a konyveloipraktikum.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a konyvelipraktikum.hu domain nevet a Rutintrade Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt Zatik László Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás

A konyveloipraktikum.hu domain név tárgyában a Kérelmező a Regisztrációs Döntnök eljárása iránti kérelmében arra hivatkozott, hogy a Kérelmezett által használt domain névvel azonos, „Könyvelői Praktikum” védjegy jogosultja, amely védjegyet a Magyar Szabadalmi Hivatal 187855 számon lajstromozta. Kérelmező a lajstromkivonatot a kérelemhez mellékelte. A védjegybejelentés napja és az oltalmi idő kezdete 2005.október 11. A szóvédjegy mögött 15 szerzői szakmai anyagából összeállított adatbázis található,a melyet a web oldalon, a konyveloipraktikum.hu domainnév alatt kívántak publikálni.

 

A konyveloipraktikum.hu domain regisztrációját induláskor (2005.október) az egyik (volt) szerzőtársukra, Badak Bélára bizták, mivel elmondása szerint a cége (a Kérelmezett Rutintrade Kft) ezirányú tevékenységet is végzett. Badak Bélával való üzleti kapcsolat 2007-ben történő megszakadását követően vált nyilvánvalóvá a Kérelmező számára, hogy a domainnév regisztrációja a Kérelmezett nevére történt. Badak Béla az elszámolás során folytatott tárgyalások keretében, 2007. áprilisában ígéretet tett a domain név átruházására, azonban ennek nem tett eleget.

 

Kérelmező előadta továbbá, hogy a kérelmezett domain név alatt futó web oldalllal kapcsolatos minden számlát saját cége, az Egzatik Szakkiadó Kft. fizetett.

 

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett már a domain regisztrálásakor birtokában volt mindannak az információnak,a melynek alapján nem lett volna jogosult azt saját cégére regisztráltatni. Kérelmező az üzleti kapcsolat megszakadását követően a web oldalt saját termékük népszerűsítésére kívánta használni, ezért Kérelmezett rosszhiszemű magatartása megállapítható.

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet megküldte az adminsiztratív kapcoslattartónak és a Kérelmezettnek. Az adminisztratív kapcsolattartó a kérelme kézhez vételét követően akként nyilatkozott, hogy cégük a konyveloipraktikum.hu domain hostingja mellett annak weboldalát is készítette, kezdetektől fogva. A Kérelmezőnek a domain bejegyzésével, és a weboldal készítésével kapcsolatos állítását mind számlákkal, mind archivált fájlokkal alá tudják támasztani. Ennek megfelelően az adminisztratív kapcsolattartó úgy nyilatkozik, hogy egyetértenek a Kérelmezővel, mely szerint a domain használati joga őt illeti meg.

 

Kérelmezett érdemi védekezésében vitatta a kérelmeben foglalt állításokat, azonban kijelentette, hogy nem tart igényt a kérelmezett domain névre, és erről hivatalosan lemond.

 

Mivel a lemondó nyilatkozat nem tekinthető átruházó nyilatkozatnak, ezért azt a Regisztrációs Döntnök érdemi nyilatkozatnak tekintette, és az ügyben érdemi döntést hozott.

Az eljárási szabályzat 21. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

Az eljárás során a Kérelmező egyértelműen bizonyította a lajstromkivonattal, hogy a kérelmezett domain névvel azonos védjegy jogosultja, és ez nem is volt vita tárgya. A domain név használata szempontjából a jelen eljárásban irreleváns afelek közötti vita, hogy az alatt kinek a szerzői jog által védett tartalma található. 

 

Mivel a Kérelmezett maga is úgy nyilatkozott, hogy a kérelmezett domain névre nem tart igényt, így a Regisztrációs Döntnök már nem vizsgálta azt, hogy a Kérelmezettnek volt-e joga vagy fűződött-e jogos érdeke a domain név regisztrálásához, illetve hogy a Kérelmezett rosszhiszeműen járt-e el. A Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és a kérelmezett domain névnek a Kérelmező javára történő átruházását rendelte el.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2008. július 9.

 

Dr. Mayer Erika

döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum