Elfelejtettem a jelszót.

longtime.hu

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a longtime.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

 

A PALOMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u 30. 1. em.) Kérelmező által Takács Viktor István magánszemély Kérelmezett ellen longtime.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a longtime.hu domain nevet a Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező javára átruházni rendeli.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

  

Indokolás

 

A longtime.hu domain név ügyében a PALOMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kérelmező jogi képviselője útján kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását.

A Kérelmező előadta, hogy a „long-time-liner” védjegy jogosultjaként és az azonos nevű LONG-TIME-LINER GmbH német cég hazai képvielőjeként évek óta folyamatosan végez különböző kozmetikai jellegű tevékenységeket, például szépségszalonokat üzemeltet, és kizárólagosan forgalmazza a német cég azonos márkanevű termékeit és alkalmazza a gyártó által kifejlesztett különleges módszert. Előadta továbbá, hogy a LONG-TIME-LINER karaktersor védjegyoltalmat élvez, és a védjeggyel azonos long-time-liner.hu domain nevet is használja. Hangsúlyozta, hogy alapvető érdeke, hogy a védett néven, vagy ehhez megtévesztésig hasonlóval más piaci szereplő ne jelenjék meg felhatalmazásunk nélkül. 

Kérelmező a domain név visszavonását és saját részére történő átruházását kérte, arra hivatkozással, hogy a kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, valamint a kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik. A rosszhiszeműség tekintetében a Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezettnek nem fűződhet joga vagy jogos érdeke a tárgyi domainhez, mert a Magyarországon kizárólagos felhatalmazással, joggal és védjeggyel védett karakterek használatára az erre jogosult védjegy tulajdonos, az említett német cég kizárólag őt hatalmazta fel. Az adott márkanév használatára kérelmezettnek semmilyen felhatalmazása nincsen.

A Kérelmező a Kérelmezett rosszhiszeműségét azzal erősítette meg, hogy előadta, hogy a domain keresőbe való beírásával egy konkurens szolgáltató honlapja jelenik meg „kozmetikaitetovals.hu” név alatt, mely szolgáltató a long-time-liner szolgáltatások nyújtására, így a név használatára sem szerzett semmilyen jogot. Álláspontja szerint a Kérelmezett több ponton sérti a Regisztrációs Szabályzat rendelkezéseit, a Ptk. 86. §-át, az 1997. évi XI. tv (védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról) 12. §-át és a 1996. évi LVII. tv. A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény 2. és 6. §-át, továbbá a 8.§-át.  A Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett az adott domain használatával a termékre és szolgáltatásra vonatkozó megtévesztő tájékoztatást ad a fogyasztó részére. Különösen igaz ez azért, mert sem Kérelmezett, sem a megjelenő honlapon megjelenő szolgáltató nem jogosult az adott védjegy használatára, illetve az adott megjelölésű szolgáltatás nyújtására. A fogyasztók, amikor az interneten keresik az általunk nyújtott szolgáltatást, nehezen különböztetik meg a jogosultságot, így ennek megjelenése különösen fontos.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kérte.

A kérelemre a Kérelmezett előterjesztette érdemi védekezését. Elsősorban arra hivatkozik, hogy a longtime.com domain név sincs a LONG-TIME-LINER GmbH vagy forgalmazói birtokában. Kifejtette, hogy a „long-time-liner” kifejezés magyarul „hosszú ideig tartó kontúrt” jelent, amely esetében a „longtime” kifejezés még a szolgáltatást jól ismerőknél sem kapcsolódhat össze. A Kérelmezett előadta továbbá, hogy a longtime domain név alatt a Long-Time-Liner cég termékével (tetováló gépével) végzett szolgáltatói (sminktetoválói) tevékenység kerül hirdetésre. Kifejtette, hogy ahhoz, hogy tetoválási tevékenységet végezzen, az eljárás pontos megnevezése (Long-Time-Liner márkanév használata) elkerülhetetlen, ellenkező esetben a tetoválási technika sem azonosítható pontosan. Hivatkozik arra, hogy épp a fogyasztók megfelelő tájékoztatása miatt használta a long-time-liner kifejezést a weboldalon, mert a Kérelmező által szervezett tanfolyamon szerzett felhatalmazás alapján nyújtja a tetoválási szolgáltatásait. Hangsúlyozta, hogy nem használja rosszhiszeműen a domain nevet.

 

Az ellenkérelemre és érdemi észrevételre a Kérelmező reagált. Kifejtette, hogy épp a Kérelmezett válasza is igazolja a rosszhiszeműséget, mert a Kérelmezett gazdasági tevékenységéhez kapcsolódóan használja fel a „longtime” nevet, és bizonyítható az online átirányítás is egy versenytárs oldalára.

 

A Regisztrációs Döntnök megvizsgálta a longtime.hu weboldalt, és ott Kérelmező állításával egyezően azt tapasztalta, hogy az oldal átirányításra kerül a kozmetikaitetoválás.hu oldalra, ahol rögtön a nyitó oldalon a „long-time-liner” tetoválásokról esik szó.

 

A Regisztrációs Döntnök elfogadta a Kérelmező érvelését a tekintetben, hogy a Kérelmezett rosszhiszeműen, a Kérelmező tevékenységének megzavarása céljából igényelte a domain nevet. E tekintetben figyelembe vette, hogy a Kérelmezett bár terjesztett elő érdemi védekezést, nem tudta a név használatához fűződő jogos érdekélt igazolni. Az az érvelés, hogy azért használja a nevet, mert az általa nyújtott egyik szolgáltatást kívánja bemutatni, nem fogadható el védekezésként. A domain névvel azt a látszatot kelti, mintha rendelkezne a gyártó kizárólagos felhatalmazásával, annak ellenére, hogy maga is elismeri és tudja, hogy arra kizárólag a Paloma Kft. Kérelmező a jogosult.

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 21. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A regisztrációs döntnök elfogadta a Kérelmezett azon védekezését, hogy a „longtime” kifejezés önmagában nem kapcsolódik a Kérelmezetthez. Ugyanakkor épp az érdemi védekezésben a Kérelmezett maga adta elő, hogy saját szolgáltatásait népszerűsíti a „longtime”  bevezetett márkanév használatával, és kifejezetten a Kérelmező tevékenységére utaló szöveget használ a weboldalon. Megtévesztő és tisztességtelen lehet az, hogy a domain név használatával azt a látszatot kelti, mintha hivatalos kapcsolatban állna a Kérelmezővel, és ezáltal annak „disztribútoraként” tevékenykedne.

 

A Regisztrációs Döntnök egyetértve a Kérelmező előadásával, megállapíthatónak tartja az Eljárási Szabályzat 23.a.) és b.) pontjában foglaltak fennállását.

 

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a hivatkozott szabályzat 21. a.) pontja alapján a domain név visszavonása és Kérelmező javára történő átruházása elrendelhető.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa azt végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum