Elfelejtettem a jelszót.

rextrashop
 
 

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

a rextrashop.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

A  Rextra Kft ( 1031 Budapest, Emőd u.38. ) Kérelmező által R.J. Kérelmezett ellen a rextrashop.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi  

 

 

d ö n t é s t:

 

 

a Regisztrációs Döntnök a rextrashop.hu domain nevet R.J. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező Rextra Kft. részére átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

 

 

 

 

 

Indokolás:

 

 

Kérelmező arra hivatkozással kérte a domain részére történő átruházását, mert álláspontja szerint a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte és használja, mivel a domain a Kérelmező cég nevét tartalmazza, a honlap tartalma pedig Kérelmező tevékenységére utal, a cég termékeit kínálja eladásra.

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet a Kérelmezettnek az érdemi védekezés elmulasztásának következményeire való figyelmeztetéssel megküldte, aki ennek ellenére érdemi védekezést nem terjesztett elő.

 

Érdemi védekezés hiányában a Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 24.pontja alapján a kérelemben foglaltak elismerését vélelmezte és a rextrashop.hu domaint a Kérelmezettől viszavonta.

 

Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

 

A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint Kérelmezettnek sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik a domain igényléséhez, a kérelemhez csatolt iratokból megállapítható eljárása pedig - melyet nem vitatott -   rosszhiszemű.

 

A Regisztrációs Döntnök a döntést az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján  Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban illetve az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg.  

 

A Regisztrációs Döntnök jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum