Elfelejtettem a jelszót.

outdoorchef

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK
 
DÖNTÉSE
 
 
 
az outdoorchef.hu domain tárgyában indult eljárásban
 
 
A Dr. Gaal András Ügyvédi Iroda (1034 Budapest Bécsi út 126) által képviselt Grill-Guru Kft. (135 Budapest Frangepán utca 69) Kérelmező által a Véghely Anita ügyvéd (1137 Budapest, Szent István krt. 2.) által képviselt Fehér és Társai Kft. (1033 Budapest Szőlőkert köz 9) Kérelmezett ellen az outdoorchef.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi
 
Döntést
 
 A Regisztrációs Döntnök a kérelmet elutasítja.


Indokolás

1. A Kérelmező álláspontja

A Kérelem nem tartalmaz részletes tényállás leírást. Az erre rendszeresített űrlapon a Kérelmező arra hivatkozott, hogy „a vita tárgyát képező domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott védjeggyel, mert az a brand magyarországi forgalmazásának kizárolagos jogosultja. A Kérelmezett ennek megfelelően a brand nevét használva jogosulatlanul tesz szert piaci előnyre a vásárló egyidejű megtévesztésével. A domain (brand név) alatt összetéveszthető terméket értékesít”. A Kérelmező kérte a domain név saját részére történő átruházását.
Kérelmező állításainak alátámasztására egy angol nyelvű szerződést forgalmazási szerződést csatolt, amelyet a Kérelmező kötött a svájci DKB Household Switzerland AG céggel.

2. Kérelmezett álláspontja

A Kérelmezett részletes jogi érvelést terjesztett elő érdemi védekezésként. Védekezésében előadta, hogy 2013. január 21-én saját üzleti célra regisztrálta a kérelmezett domain nevet az akkori szabályoknak megfelelően. Kiemelte, hogy öt éve folyamatosan használja a márkanevet is és a domain nevet is. Hangsúlyozta, hogy a regisztráció időpontjában a Kérelmező nem létezett. Kifejtette azt is, hogy gasztronimiára használja a domain nevet, folyamatosan használja, és nem rosszhiszemű. Kérte figyelembe venni, hogy a Grill-Guru kft. semmilyen védjegynek nem jogosultja.

Kérelmezett tételesen cáfolta Kérelmező állításait és kiemelte, hogy a Kérelmező által csatolt disztribútori szerződés aláírás és keltezés hiányában „alkalmatlan bizonyíték”

Jogi érvelése részeként a Kérelmezett a Fővárosi Bíróság 8.Pf.20495/2008/4. sz. ítéletére hivatkozott, amely szerint: „a domain név regisztráltatása fenntartása önmagában nem minősül védjegyhasználati cselekménynek”.

3. Kérelmező viszontválasza

Kérelmező „iratpótlással” reagált Kérelmezett érveire. Elsődlegesen a Domainregisztrációs szabélyzat 2.3.2.b) pontjára hivatkozott, amely az önkéntes lemondás lehetőségét tartalmazza.2007-es „OHIM” és „WIPO” hivatkozásokat csatolt, amelyek szerint a DKB Household AG az „outdoorchef” védjegy kizárólagos jogosultja. Kivonatot fordított a két cég között létrejött szerződésből, amely –állítása szerint- a kizárólagos forgalmazási jogosultságot igazolja.

4. A Döntnök álláspontja

A Döntnök elsődlegesen arra hívja fel a figyelmet, hogy az eljárási szabályzat 27. pontja szerint: a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

Jelen esetben a Kérelem hiányos, egyáltalán nem tartalmaz jogi érvelést.

A fenti hiányos információk alapján a döntnöknek abban kellett állást foglalnia, hogy megalapozza-e a Kérelmező domainhez fűződő jogosultságát az általa csatolt megállapodás.

(a) A Kérelmező jogosultsága

Az eljárási szabályzat 29. pont első fordulata szerint: a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult.

A Kérelmező jogosultságát nem alapozza meg az általa csatolt megállapodás.

A Döntnök a Kérelmezett okfejtésével értett egyet.

A forgalmazói státuszból nem állapítható meg, hogy a Kérelmező kizárólagos védjegyhasználati jogosultsággal rendelkezik-e, így a Kérelmet a Regisztrációs Döntnök nem találta megalapozottnak.


A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy a Nyilvántartó a domainhez a folyamatban lévő eljárásra tekintettel feljegyzett átruházási korlátozást törölje a nyilvántartásból.
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum