Elfelejtettem a jelszót.

accurator

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

az accurator.hu domain név tárgyában indult eljárásban

Az acCurator Management Kft. (székhely: 1112 Budapest, Törökbálinti út 36.), mint kérelmező (továbbiakban: Kérelmező )által Csuja László (lakcím: 1012 Budapest, Várfok u. 18.) mint kérelmezett (továbbiakban: Kérelmezett) ellen az accurator.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök az accurator.hu domain nevet Csuja László Kérelmezettől visszavonja, és azt az acCurator Management Kft. átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy az accurator.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. A KÉRELEM

Kérelmező előadta, hogy Kérelmező társaság 2010. 01. 18.-án lett alapítva, a társaság nevével megegyező, kérelmezett domain nevet pedig a társaság akkori ügyvezetője a saját nevére regisztrálta, ugyanakkor a domain regisztrációs díjat, majd azt követően a fenntartási díjat is a társaság fizette meg.

Kérelmezett 2012. május 16.-án eladta a cégben lévő részesedését, és az adásvételi szerződéshez kapcsolódóan lemondott minden egyéb jogáról is. A társaság a továbbiakban is a kérelmezett domain nevet és a hozzá kapcsolódó email címeket használta. Az e-mail címeken keresztül zajlott a Kérelmező által kezelt társasházak közel 500 tulajdonosa felé történő kapcsolattartás teljes elektronikus része.
Kérelmező csatolta a társaság korábbi cégmódosításához tartozó okiratokat, mely szerint Kérelmezett már nem a Kérelmező társaság ügyvezetője.

Kérelmében előadta, hogy Kérelmezett a Kérelmező társaság üzleti tevékenységét a kérelmezett domain név használatával ellehetetlenítette, a társaság a kérelmezett domain név alatt ügyfélkaput, hibabejelentést, és ajánlatkérést üzemeltetett, ami szoros összefüggésben állt napi üzletmenetével. A kérelmezett domain név alatt átirányítással a Kérelmező társasággal összefüggésbe nem hozható tartalom volt elérhető, majd 2013. január 28. napja óta érdemi tartalom nem érhető el. Mindez álláspontja szerint alkalmas volt a felhasználók megtévesztésére. Kérelmező feltételezte továbbá, hogy a Kérelmezett célja az átirányítással a Kérelmezőnek történő károkozás volt.

2. A KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

A Kérelmezett nem terjesztett elő érdemi védekezést, az erre vonatkozó felhívás és a következményekre történő figyelmeztetés ellenére sem.

3. A DÖNTÉS INDOKLÁSA

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A nyilvános cégadatokból megállapítható, hogy Kérelmező vezérszava megegyezik a kérelmezett domain névvel, így Kérelmezőnek a névhasználati joga a kérelmezett domain névvel kapcsolatban megállapítható.

Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

Tekintettel arra, hogy Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján döntött.

Kérelmező által elismerten Kérelmezett korábban a Kérelmező ügyvezetője, illetve tulajdonosa volt, a kérelmezett domain nevet a társaság tudtával regisztrálta. A regisztráláskor és ezt követően a domain regisztrációs díját Kérelmező fizette, tehát feltételezhetően tudott róla, és nem is kifogásolta, hogy Kérelmezett a domain nevet saját nevére regisztrálta. Ugyanakkor Kérelmező hivatkozik arra, hogy Kérelmezett a társaság új ügyvezetőjét, illetve a társaság új tagját, tagi és ügyvezetői jogviszonya megszűnésekor nem tájékoztatta arról, hogy a kérelmezett domain név az ő nevére lett regisztrálva.

A nyilvános cégadatokból és a Kérelmező által becsatolt okiratokból megállapítható, hogy Kérelmező 2012. február 23. napjával már nem a társaság ügyvezetője. A kérelmezett domain whois rekordjából az is megállapítható, hogy Kérelmezett majdnem egy évvel később, 2013. január 28. napján a kérelmezett domain nevet átregisztráltatta.

Tekintettel arra, hogy az „accurator” név vonatkozásában a névhasználati jog Kérelmezetthez, és nem annak képviselőjéhez kötődik, Kérelmezett mint a Kérelmező társaság korábbi ügyvezetője a kérelmezett domain nevet jelenleg Kérelmező névhasználati jogának megsértésével használja, tekintettel arra, hogy a RDSZ 30. pontja alapján Kérelmezettnek sem a névhasználati joga, sem a jogos érdeke a kérelmezett domain név vonatkozásában nem megállapítható.

Az archive.org oldalon lefolytatott keresés alapján Döntnök elfogadta Kérelmező állítását, miszerint korábban a kérelmezett domain név alatt Kérelmező társaság tevékenységével összefüggő tartalmak, szolgáltatások voltak elérhetőek. Megállapítható az is, hogy ezeket a tartalmakat és szolgáltatásokat Kérelmező most egy másik domain néven alatt kénytelen közzétenni. A kérelmezett domain név alatt a 2013. január 28. napján történt átregisztrálás óta érdemi tartalom nem érhető el. Döntnök elfogadta Kérelmező azon álláspontját, hogy Kérelmezett a domain név használatával elzárja Kérelmezőt attól, hogy tevékenységével összefüggésben a domain név alatt tartalmat tegyen közzé.

Mindezek alapján Döntnök az RDSZ 31.b. pontja alapján Kérelmezett rosszhiszeműségét is megállapította.

Mivel a Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2013. április 18.

Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum