Elfelejtettem a jelszót.

f1racingdrinks


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

  

 

A f1racingdrinks.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

A Formula One Licensing B.V. Kérelmező az A1 Autó Engelbert Kft. Kérelmezett ellen az f1racingdrinks.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A  Regisztrációs Döntnök az f1racingdrinks.hu domain nevet az A1 Autó Engelbert Kft. Kérelmezettől visszavonja.

 

 

Indokolás


 

Az f1racingdrinks.hu domain név tárgyában Kérelmező előadta, hogy az F1 márkát magában foglaló védjegyportfólió jogosultja. A Kérelmező egyik leányvállalata, a Formula One Administration Limited („FOA”) a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által 1950-ben alapított és irányított FIA FORMULA 1 VILÁGBAJNOKSÁG néven ismert FORMULA 1 avagy F1 autóversenyek kereskedelmi jogainak jogosultja és reklámszervezője. A FOA rendelkezik az egyedüli és kizárólagos engedéllyel a kérelmező védjegyeire.

 

A FOA rendelkezik az egyedüli és kizárólagos engedéllyel a kérelmező védjegyeire. A Formula One Management Limited („FOM”) a FOA vállalat ügynöke és üzletvezető igazgatója. A FORMULA 1 motorverseny évente hozzávetőlegesen 17 versenyből áll; amely a FIA FORMULA 1 VILÁGBAJNOKSÁG része. Az első ilyen versenyt 1950-ben tartották. A FIA FORMULA 1 VILÁGBAJNOKSÁG egy nemzetközi autóverseny-sorozat, amely megrendezésre kerül Európában – ideértve Magyarországot is. Egy olyan kis országban, mint Magyarország, az ilyen esemény a lakosság körében közismert, a verseny élő közvetítésével a legnagyobb nézettséget éri el, százmilliós nézettséget majd 200 országban. Minden egyes verseny átlagosan megközelítőleg 50 millió televíziónézőt vonz, s így az egyéni nézőszám éves szinten csak a versenyeket összeszámolva is megközelíti a 600 millió főt. Az F1-et tartalmazó védjegyeket kizárólag az esemény népszerűsítésére és hirdetésére használják és a teljes versenyhelyszínen, mind a pályán és mind azon kívül, valamint a televíziós közvetítések kapcsán is láthatók.

 

A Kérelmező világszerte nagy számban jogosultja olyan bejegyzett védjegyeknek, amelyek az F1 elemből állnak vagy tartalmazzák ezen elemet is. A kérelmező többek között jogosultja a 3934387 lajstromszámú F1 és a 3429396 lajstromszámú F1 FORMULA 1 közösségi védjegyeknek, továbbá a Kérelmező illetve a vele kapcsolatban lévő cégek számos F1 elemet tartalmazó domain névnek is jogosultjai.

 

Az F1 szó 732 134 lajstromszám alatt nemzetközi védjegyoltalom alatt áll, szintén áruk széles választéka vonatkozásában. Kérelmező hivatkozott arra, hogy az F1 védjegy különleges minőségét európai hatóságok, nevezetesen az OHIM is megerősítette. Az F1 Easy védjeggyel szembeni B894727 sorszámú felszólalás tárgyában hozott 2007 május 11-én kelt döntésében az OHIM kimondta, hogy az 631531 lajstromszámú közösségi védjegy oltalma alatt álló F1 FORMULA 1 logó jó hírnévnek örvend a 41. osztályba tartozó minden szolgáltatás tekintetében az Európai Unióban, ezáltal az F1 Easy megjelölés tisztességtelen előnyhöz juttatná a kérelmezettet és károsítaná a felszólaló megjelölésének megkülönböztető képességét, tekintve, hogy mindkét megjelölésben az „F1” a domináns elem. Továbbá az OHIM úgy tartotta, hogy az F1 a FORMULA 1 versenyek ismert rövidítése, ezért a közönség a megjelöléseket a versenyekkel társítja. Az OHIM szerint megállapítható, hogy az F1 FORMULA 1 logó és az F1 rövidítés jóhírneve a FORMULA 1 versenyekkel kapcsolatos szolgáltatásokon messze túlterjed, mivel a felszólalás minden áruval/szolgáltatással szemben sikeres volt és kiterjedt továbbá az olyan általános szolgáltatásokra is, mint reklám-üzletpolitika, üzletvitel és ügyintézés, irodai munka. Az OHIM szerint a releváns közönség alappal feltételezheti a kérelmező megjelöléséről (az „F1 Easy”-ről), hogy az ugyanazon vállalkozástól származik, mint a FORMULA 1 védjegyek és így károsíthatja a kérelmező megjelölésének megkülönböztető képességét, és hogy a releváns közönség jelentős része a kérelmező áruinak megvásárlását, szolgáltatásainak igénybevételét valószínűleg pontosan azért venné fontolóra, mert a híres FORMULA 1 versenyekkel társítaná őket és így a kérelmezett tisztességtelen előnyhöz jutna az F1 FORMULA 1 logó jóhírnevéből adódóan.

 

Az F1 védjegy alapjaiban véve megegyezik a kérelmezett domain névvel. Az egyetlen különbség az, hogy a híres és ismert F1 elemhez egy tisztán leíró és megkülönböztető képességgel nem rendelkező elemet (racingdrinks) toldottak. Az leíró jellegű elem és a jól ismert F1 védjegy összeillesztése egyáltalán nem módosítja az F1 elemet. Éppen ellenkezőleg, kiemeli az egyedül álló F1 márkát és azt jelzi, hogy az internetes oldal valamilyen módon a kérelmező tevékenységéhez valamint a kérelmező oltalom alatt álló védjegyéhez kapcsolódó italokat ajánl. Egyértelmű, hogy a kérelmezett egyetlen indoka a kérelmezett domain név nyilvántartásba vételére és a használatára az, hogy előnyt szerezzen az F1 védjegy hírnevéből és hogy kereskedelmi bevételt érjen el az F1 védjegy hírnevének felhasználásával. A szellemi tulajdonjog ilyen mértékű kihasználása a jövőben sem nem valósíthatja meg az áruk jóhiszemű felkínálását és az is egyértelmű, hogy a kérelmezett pusztán annak hírnevéből származó haszon elérése céljából választotta a kérdéses domain nevet.

 

A Kérelmező álláspontja szerint a kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, valamint a kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A kérelmezett domain névnek 2009. június 4-én történt meg a nyilvántartásba vétele. Ez a fent említett nemzetközi védjegyek a Kérelmező javára történő bejegyzése és jóval az F1 védjegy jóhírűvé válása után történt. Nincs semmi bizonyíték a Kérelmezett F1RACINGDRINKS védjegynek köszönhető ismertségére, sem arra, hogy a Kérelmezett a domain nevet kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra törvényesen használja. A Kérelmező sosem adta beleegyezését efféle használathoz és az is egyértelmű, hogy a Kérelmezettnek ismernie kellett a Kérelmező védjegyeit a domain név regisztrálásának időpontjában, minthogy a Kérelmezett a honlapon maga is nyilvánvaló utalást tesz az F1 autósport tárgyra vonatkozóan.

 

A kérelmezett a kérelem benyújtásának időpontjában F1 Racing márkanév alatt energia italt hirdetett. Közismert, hogy az energia ital márkák fontos támogatóknak számítanak az autóverseny területén. A Kérelmező F1 védjegye alatt szervezett versenysorozat egyik résztvevője például a RED BULL csapat vagy a SCUDERIA TORRO ROSSO. Az elmúlt tizenöt év leforgása alatt több alkalommal számos csapatot és pilótát szponzoráltak italgyártó cégek.

 

Már 1980 óta a pezsgő a versenyek befejeztével tartott díjátadó ünnepség ismertetőjegye. A díjátadás minden esetben azzal fejeződik be, hogy az első három helyen befutott pilóta felrázott pezsgővel összefröcsköli egymást, a győztes csapat pilótáját és a publikumból közel állókat. Ez a kultuszjelenet, amelyet a televízióban is vetítenek és az újságok előszeretettel fotózzák, a FORMULA 1 szinonímájává vált. Nem kétséges, hogy ezeket a tényeket a kérelmezett ismerte és ismeri, aki a honlapján az autóversenyzésre kifejezett utalást tesz. A honlapon szerepelteti a kockás zászlót, az olajoshordó-kinézetű kannát, a versenyzés (racing) szót és általában a versenyzés témáját. Ezzel egyértelművé válik, hogy a Kérelmezett az F1RACINGDRINKS.hu domain nevet abból a célból regisztráltatta, hogy a fogyasztókat a jól ismert F1 márkával csalogassa.

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Kérelmezett a domain nevet annak tudatában regisztráltatta, hogy az F1 megjelölés felett nem rendelkezik jogosultságokkal, és hogy az a Kérelmezőt illeti, amely magatartás a rosszhiszeműséget tagadhatatlanul magán hordozza. Mivel a Kérelmezett a látogatókat az F1 versenyzés témájára erőteljesen támaszkodó weboldalára vonzza, a domain név regisztrációja a Kérelmező professzionális tevékenységének megzavarását célozza azzal, hogy a weboldalnak a Kérelmező áruit és szolgáltatásait kereső látogatóit és az ilyen fogyasztókat megtéveszti. Mivel a Kérelmezői cég sok olyan partnerének ad védjegylicencet, akik az italgyártás illetve - forgalmazás területén tevékenykednek, a Kérelmezett a Kérelmező versenytársának minősül.

 

A Kérelmező előadta továbbá hogy a F1RACNGDRINKS.hu címen működtetett weboldal az F1RACINGDRINKS.com weboldalra irányítódik, ha a látogató a "nyelvválasztás" panelban az "English" (angol) nyelvre kattint. A F1RACINGDRINKS.com weboldal még erőteljesebben használja a FORMULA 1 verseny arculatához tartozó képeket, hangokat és más elemeket. A magyar weboldal a weboldalaktól általában megszokottaktól eltérően nem kínál árukat vagy szolgáltatásokat, hanem csak képeket szerepeltet. Azaz a weboldal nem kínál opciókat vagy további információkat, amelyeket hasonló weboldalak szokásosan tartalmaznak (termékleírás, online rendelések, stb.). Ezért alappal feltételezhető, hogy a kérelmezett a domain nevet a Kérelmező professzionális tevékenységének megzavarása céljából regisztráltatta és/vagy azért, hogy a Kérelmezettnek felajánlja a domain feletti jogok átruházását. Következésképpen a kérelmezett rosszhiszeműen regisztráltatta a domain nevet, a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.7. bekezdés a), b), d) és e) pontjai szerint.

 

A Kérelmező a kérelmezett domain név visszavonását kérte.

 

Kérelmező a kérelem alátámasztására csatolta okirati bizonyítékait. 

 

A Regisztrációs Döntnök vezetője a kérelmet – a Kérelmező egyidejű értesítése mellett – elektronikus úton megküldte a Kérelmezett whois nyilvántartásban szereplő adminisztratív kapcsolattartója e-mail címére. Az elektronikus kézbesítés azonban háromszori kísérlet ellenére sikertelen volt, ezért a kérelmet és annak mellékleteit postai úton, tértivevényes levélben megküldte a Kérelmezett címére, amelyet Kérelmezett a tértivevény tanúsága szerint átvett. Az értesítés tartalmazta, hogy a kérelemben foglaltakban előadottakkal szemben érdemi védekezés előterjesztésére 30 munkanapon belül van lehetőség: ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a kérelemben foglaltakat nem vitatják, és az eljáró Döntnök a megküldött anyagok alapján hozza meg döntését.

 

Kérelmezett a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést.

 

 

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését. 

 

 

A Döntnök a Kérelemhez csatolt védjegy okiratok  alapján megállapította, hogy a Kérelmező az F1 kifejezésre védjegyoltalommal rendelkezik, és egyetértett Kérelmező azon előadásával, hogy a kérelmezett domain névben az F1 kifejezés a domináns elem. Kérelmező tehát bizonyította, hogy a kérelmezett domain név vonatkozásában közösségi vagy hazai jog által védett névhasználati jog illeti meg.

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja értelmében a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, illetőleg ha a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte, vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Szabályzat 32. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett. A jogos érdek abban az esetben is bizonyítható, ha a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése, illetőleg ha a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

A Kérelmezett érdemi védekezésének hiányában az eljárásban nem merült fel olyan adat, amely a Kérelmezett vonatkozásában a név használatára vonatkozó jogot bizonyítaná.

 

A jogos érdeket sem találta a Döntnök jelen esetben megállapíthatónak, mivel a kérelem elbírálásának időpontjában a kérelmezett domain név alatt már nem működött web oldal. Ugyan a Kérelmező maga adta elő, hogy azon képek szerepelnek és energia italt kínál kérelmezett oly módon,hogy a kérelmezett domain nevet az azzal azonos, de .com generikus felső szintű domain név alá regisztrált oldalra irányítja.  Azonban, az a tény, hogy a kérelme kézhezvételét követően Kérelmezett a domain név alattitartalom szolgáltatást megszüntette, éppen az eljárási szabályzat alapján javára megállapítható jogos érdek hiányát bizonyította.

 

A domain név visszavonását már a Kérelmezett névhasználati joga vagy jogos érdeke alapján el lehet rendelni, azonban a Döntnök vizsgálta a Kérelmezett rosszhiszemű domain név használatát is. A Döntnök egyetértett a kérelemben foglaltakkal, és megállapította,hogy a kérelmezett domain név használata az eljárási szabályzat 31.  d. pontja alapján rosszhiszeműnek minősül.

 

A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. pontja alapján elrendeli az f1racingdrinks.hu és domain név f1racingdrinks.hu visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2009. december 17.

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum