Elfelejtettem a jelszót.

iranyirorszag

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

az iranyirorszag.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

Veress Zoltán Kérelmező által Banki Tamás Kérelmezett ellen az   iranyirorszag.hu  domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök az iranyirorszag.hu domain nevet Banki Tamás Kérelmezettől  visszavonja, és azt Veress Zoltán Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező előadta, hogy az általa regisztrált iranyirorszag.com domain névhez megtévesztően hasonló a kérelmezett domain név. Mivel a felhasználók gyakran elgépelik a domain név felső szintű végződtetését, így számára a két név összetéveszthetősége komoly üzleti hátrányt okoz. Mivel a felhasználók sokszor tévedésből elgépelik a címet, így már számos hirdetője visszalépett.

 

Kérelmezettnek nincs joga vagy jogos érdeke a név használatára. Kérelmezett a domain nevet azzal a nyilvánvaló szándékkal regisztráltatta, hogy oldala látogatottságát növelje az összetéveszthetőség révén.

 

Kérelmező előadta, hogy az általa fenntartott iranyiorszag.com az elsődleges magyar nyelvű információs pont Írországban. Kérelmezett számos szöveget egy az egyben átvett a Kérelmező által üzemeltetett oldalról. Míg Kérelmező oldala naprakész információkat tartalmaz, Kérelmezetté színvonalában messze elmarad ettől, és ezáltal rontja Kérelmező hitelét is.

 

Kérelmező a domain nevet 2006. február 17.-én regisztráltatta, míg Kérelmezett 2007. június 6.-án.

 

II.           Érdemi védekezés

 

Kérelmezett érdemi védekezésében arra hivatkozott, hogy személyében a 2003-ban megrendezésre került Dublini Magyar Filmhét fő szervezője volt Írországban, amelynek weblapja részére regisztrálta a dublin.hu domaint 2003. október 3-án. Mindezt azzal céllal, hogy a fesztivál által az ír kultúra, turizmus valamint az ír-magyar kapcsolatok fejlesztésében, az írországi élet gyakorlati teendőiben a fesztivált követően a Dublin és Írország iránt érdeklődő magyarokat információval láthassa el. Kezdetben az oldal jórészt angolul működött, majd mindkét nyelven elérhetővé tette. Néhány évre rá indította el az iranyirorszag.hu-t is magyar nyelven. Az iranyirorszag.hu huzamos ideig használat nélkül állt, ezért döntött úgy, hogy ennek beindítása is ennek a kulturális stratégiának a része lesz, és amellyel az általa működtetett dublin.hu tartalmának magyar nyelven elérhető oldalaira irányítja az olvasókat.

 

Kérelmezett nem vitatta, hogy az általa történt domain regisztráció későbbi, mint a Kérelmezett regisztrációja, azonban az majd egy évig üresen állt, és senki nem jelentett be rá igényt. Hangsúlyozta, hogy a domain név regisztrációja nem rosszhiszeműen történt.

 

Kérelmezett hivatkozott arra, hogy Kérelmezőnek sem védjegyjogosultsága nincs a névre, sem az ír-magyar kapcsolatok népszerűsítésében nem illeti meg őt kizárólagosság.

 

Kérelmezett hangsúlyozta, hogy az oldalán található információk nem megtévesztőek, a domain nevet tisztességesen és nem más jóhírnevét sértő módon használja.

 

III.          Kérelmezett észrevételei

 

Kérelmezett az érdemi védekezésében tett észrevételeiben kérelmét fenntartotta. Nem vitatta, hogy védjegye nincs a kifejezésre, azonban a tényállást kiegészítette azzal, hogy a saját üzleti portfóliójába tartoznak a következő nevek  is: irányspanyolorszag.com, iranyhollandia.com.

 

Kérelmező utalt arra, hogy a Kérelmezett által működtetett dublin.hu oldal elsősorban magyaroknak szóló információt tartalmaz, erre utal a .hu végződtetés is, és az iranyirorszag.hu domain semmiképpen nem asszociál egy ír-magyar kulturális kapcsolatokat ápoló portálra, sokkal inkább egy olyan általános információs portálra, amely az Írországba készülők, vagy ott lakók számára szól.  A dublin.hu domain név jóval előbb lett regisztráltatva, Kérelmezett pedig csak azt követően regisztráltatta a kérelmezett domain nevet, hogy Kérelmező az iranyirorszag.hu domain alatt népszerű tartalmat kezdett szolgáltatni.

 

Kérelmező csatolt továbbá egy listát is arról, hogy mely tartalmakat vett át Kérelmezett szó szerint az ő web oldaláról. 

 

IV.         Regisztrációs Döntnök megállapításai

 

A Regisztrációs Döntnök előre bocsátja, hogy nem tartozik a hatáskörébe egy adott domain név alatt szolgáltatott tartalom jogszerűségének vizsgálata, eljárása során csak annak alapján hozhatja meg a döntést, hogy az adott domain név Kérelmezett által történő használata sérti-e a Kérelmező jogát, és fennállnak-e a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatában (RDSZ) felsorolt feltételek.

A Regisztrációs Döntnök az RDSZ 27. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztése, a csatolt dokumentumok és a hivatkozott web oldalon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

Az RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

 

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történikA Regisztrációs Döntnöknek a kérelmezett domain névvel kapcsolatban első lépéként  tehát azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e olyan, a kérelmezett domain névvel azonos vagy ahhoz hasonló neve, amely a magyar vagy a közösségi jog által védett név.

 

A Kérelmező saját jogát az általa korábban regisztráltatott iraniorszag.com domain névre alapította. Az nem volt vitatott a felek között, hogy Kérelmezőnek nincs védjegyoltalma az adott névre.

 

A Regisztrációs Döntnök gyakorlata az, hogy önmagában egy adott névnek más felső szintű domain, vagy akár ékezetes illetve ékezet nélküli formájában domain névként történő korábbi regisztrációja nem alapoz meg olyan jogot, amelyre hivatkozva a Kérelmező a fenti kritériumok szerint jogot alapíthat. Azonban, ha a névhasználathoz egyéb, hazai vagy közösségi jogi védelem is társul, a Kérelmező már sikeresen alapíthat arra jogot.

 

Jelen esetben a Döntnök azt állapította meg, hogy Kérelmező gazdasági vállalkozásában létrehozott online portfoliójának üzletjelzőjeként lehet az irany+országnév szóösszetételeket tekinteni. Mivel az adott szóösszetétel bír olyan megkülönböztető jelzővel, semmiképpen nem tekinthető szokványos szóhasználatnak, így azt olyannak kell tekinteni, amelyről Kérelmező szolgáltatásait fel lehet ismerni. Mindezek alapján tehát a Kérelmező javára az iranyirorszag szó olyannak tekinthető,a melyet mind a hazai, mind a közösségi jog védelemben részesít. ( Tpvt. 6.§,) Az üzletjelző egy adott vállalkozás egyik leglényegesebb vagyoni értékű joga, amely egyéb védelem (védjegy, szerzői jog, cégnév, stb.) hiányában is alkalmas arra, hogy az adott szolgáltatás iránti fogyasztói bizalmat megszerezze.

 

A tényállásból egyértelműen megállapítható, hogy Kérelmezővel szemben Kérelmezettnek nincs semmilyen joga az adott név használatához. Kérelmezett javára az RDSZ. 30. pontja szerinti jogos érdek sem vlt megállapítható, mivel saját állítása szerint sem használta a domain nevet, annak jelenlegi használata sem tényleges tartalomszolgáltatás keretében, hanem a dublin.hu oldalra történő átirányítással valósul meg. A Kérelmezett által történő névválasztással éppen az valószínűsíthető, hogy az Írországgal kapcsolatos tartalomszolgáltatásban egyértelműen versenytársának minősülő Kérelmező felhasználóival törekszik oldala látogatottságának növelésére. Egyetértett a Döntnök Kérelmező azon állításával, hogy a jelen állapot alkalmas arra, hogy Kérelmező üzleti jóhírnevét sértse.

 

A fentiek alapján az RDSZ. 31. pontja szerinti rosszhiszeműséget is megállapthatónak találta a Döntnök a 31.c. és d. fordulata alapján.

 

 

Mivel az Eljárási Szabályzatban az adott domain név visszavonására és átruházására alapot adó meghatározott feltételek fennállását az eljáró Regisztrációs Döntnök megállapította, így a rendelkező részben leírtak szerint határozott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Budapest, 2010. március 18.

 

 

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum