Elfelejtettem a jelszót.

bourbon

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a bourbon.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

 

Baár János Kérelmező által a Bourbon 2005 Kft. Kérelmezett ellen a bourbon.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a három tagú Regisztrációs Döntnöki Tanács  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a Kérelmező kérelmét elutasítja.

 

 

 

Indokolás


 

I.                   Kérelmező előadása

 

A bourbon.hu domain név ügyében Baár János Kérelmező arra hivatkozással kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását, hogy a FINN Kereskedelmi Kft. 100-os tulajdonosaként 1990.-től napjainkig 40-43.- milliárd forint értékben forgalmazott exclusív italokat és szivarokat. Ebben a körben benne voltak a bourbon whisky, cognac termékek is. A FINN Kft.-t külföldi tőke bevonásával napjainkban Közép-Európa legnagyobb ital-és szivar importőr, nagy-, és kiskereskedelmi forgalmazójává alakították át, így a bourbon italok forgalma több millió euró lesz évente. Kérelmező másik cége, a Golden Drinks Kft. ugyancsak forgalmaz bourbon termékeket, jelenleg 21 féle ilyen termék van a polcain.

 

Kérelmező 2008.02.28.-án igényelte a bourbon.hu domain nevet, azonban ekkor arról értesült, hogy az adott nevet nem tudja regisztrálni. Kérelmező állítása szerint teljes szakmai tevékenysége összefonódik a bourbon márkákkal, amelyhez Kérelmezettnek semmi kötődése nincs.

 

Kérelmező a Kérelmezett jogosulatlanságát abban jelölte meg, hogy Kérelmezett biztosítási alkusz cég, amelyet semmilyen szál nem fűz a bourbon névhez.

 

Kérelmező a Kérelmezett magatartását saját előadása szerint sem tartotta rosszhiszeműnek, a domain név Kérelmezett által történt regisztrálását csupán tévedésnek tartja.

 

Kérelmező a Regisztrációs Döntnök eljárást három tagú tanácsban kérte.

 

II.                Kérelmezett érdemi védekezése

 

Kérelmezett érdemi védekezéséként előadta, hogy cégüket 2005.október 17.-én alapították Bourbon 2005 Biztosítási Alkusz Kft. néven. A cégnév választásakor a francia Bourbon uralkodóházra kívántak utalni, ezt jelzi a cégük logójaként használt liliom is.

 

Már a cég megalakulását követően szerették volna a bourbon.hu domain nevet regisztráltatni, azonban akkor az már foglalt volt, így webes megjelenésükre a bourbonkft.hu domain nevet regisztráltatták, mindvégig figyelték azonban a bourbon.hu domain név esetleges felszabadulását, és most alkalmuk nyílt e név regisztrálására. Kérelmező külön kérte, hogy a döntés során a  Döntnöki Tanács vegye figyelembe, hogy a kérelmezett domain név cégneve vezérszavával is azonos, míg a Kérelmező esetében a név csupán a több száz termékének egyike.

 

Kérelmező a Kérelmezett érdemi védekezésére nem terjesztett elő észrevételt.

 

III.             Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Döntnöki Tanácsnak tehát először abban kellett állást foglalnia, hogy a kérelmezett domain név olyan név-e, amely használatára valamely hatályos magyar vagy közösségi jogszabály alapján Kérelmező jogosult, tehát, hogy a kérelmezett domain név Kérelmező javára védett név-e.

 

Kérelmező a bourbon kifejezéshez fűződő jogát abban jelölte meg, hogy a tulajdonában lévő vállalkozások ilyen termékeket forgalmaznak.

 

A Döntnöki Tanács e vonatkozásban leszögezi, hogy önmagában az a tény, hogy valamely vállalkozás bizonyos fajta termékek értékesítésével foglalkozik, nem keletkeztet sem magyar , sem közösségi jogszabály alapján névhasználati jogot. Megjegyzi továbbá a Döntnöki Tanács, hogy abban az esetben, ha a forgalmazónak ilyen joga lenne is, az a forgalmazó jogi személyt, és nem annak természetes személy tulajdonosát illetné meg.

 

A Döntnöki Tanács tehát már önmagában e pont alapján sem tartotta alaposnak Kérelmező kérelmét.

 

Alapos volt viszont a Kérelmezett érdemi védekezése. Kérelmezettnek a „bourbon” kifejezés 2005. októbere óta cégneve, a Polgári Törvénykönyv 77.§-a értelmében tehát éppen Kérelmezett az, akinek a név használatára joga van, és éppen Kérelmezettet részesíti a jog másokkal szemben védelemben. A domain név regisztrációja 2009. október 20.-án történt, tehát olyan időpontban, amikor a névhasználati jog már több mint négy éve megillette Kérelmezettet.

 

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács a kérelmet elutasította.

 

 

Budapest, 2010. március 2.

 

 

 
 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum