Elfelejtettem a jelszót.

creditcontrol


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

a creditcontrol.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Credit Controll Kft. Kérelmező által Németh Gábor Kérelmezett ellen a creditcontrol.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a a creditcontrol.hu domain nevet Németh BGábor Kérelmezettől visszavonja,és azt a Credit Controll Kft. (1149 Budapest Angol u. 38.) javára átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

  

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező a cégnevéhez kapcsolódó névhasználati jogra, továbbá a javára lajstromozott „Credit Controll” védjegyhez fűződő jogaira hivatkozva határozta meg a domain név használatához fűződő jogát.

 

Kérelmező továbbá előadta, hogy a creditcontroll.hu domain név alatt szolgáltat érdemi tartalmat. Kérelmező a cégnevével és védjegyével azonos márkanév alatt a hazai követelésbehajtási piac meghatározó szereplőjévé vált.

 

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett a nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogi érdeke fűződne és a nevet rosszhiszeműen használja.

 

A Kérelmezett a kérelmezett domain név alatt létrehozott egy honlaptervet melyen követeléskezelési szolgáltatást ajánl, ugyanakkor ilyen vagy hasonló nevű gazdasági társaságot nem hozott létre, ilyen jellegű tevékenységet nem folytat. A honlap mögött valós tevékenységet a Kérelmezett nem folytat, azt kizárólag Kérelmező ügyfeleinek megtévesztése érdekébe hozta létre. A "creditcontrol" név egy "l" betű használatával alkalmas arra, hogy a Kérelmező partnereit a hasonlóság miatt megtévessze. A fentiek alapján a Kérelmezettnek jogos érdeke nem fűződik a domain névhez.

 

A domain nevek és a márkanév azonosság, valamint a szolgáltatások egyezősége alkalmas lehet arra, hogy azzal a Kérelmezett megtévessze Kérelmező ügyfeleit és ezáltal megzavarja tevékenységét. Kérelmezett az ügyben küldött felszólító levelekre nem válaszolt. A Kérelmezett jogellenes magatartásával megtéveszti a Kérelmező potenciális megbízóit, amivel jelentős kárt okoz Kérelmezőnek.

 

A Kérelmező a domain név átruházását kérte. 

 

 

Kérelmezett érdemi védekezést kétszeri felszólítás után sem terjesztett elő.

 

 

II.           Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmezőnek egyértelműen joga fűződik a Credit Controll név használatához részben a névhasználatból, részben a javára lajstromozott védjegyoltalomból következően. Az is egyértelműen megállapítható,hogy a kérelmezett domain név megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára védet névhez.

 

 A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit azzal küldi meg a Kérelmezettnek, hogy arra vonatkozó érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő. A Kérelmezettet tájékoztatni kell arról, hogy érdemi védekezésének előterjesztésével egyidejűleg kérheti a kérelem háromtagú tanácsban történő elbírálását. A Kérelmezett figyelmét fel kell hívni arra, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését.

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti jog, vagy jogos érdek megállapítható.

Ugyanakkor a Döntnök megvizsgálta a kérelmezett domain név alatt szolgáltatott tartalmat, és a Kérelmező előadásával egyezően tapasztalta, hogy az alkalmas az internet felhasználók megtévesztésére, és ezáltal az RDSZ 31. c.) pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította.

 

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott.

 

A Regisztrációs Döntnök  jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Budapest, 2010. április 20.

 

 
 

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum