Elfelejtettem a jelszót.

ezotv


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

az ezotv.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

Az Eso Tv. Magyarország Kft. Kérelmező által Tímár Judit Kérelmezett ellen az ezotv.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező kérelmét alaptalannak találja, ezért elutasítja.

  

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező a domain név használatához fűződő jogát részben a javára bejegyzett, az  EZO EXPO, ábrás védjegy, MSZH, M0903506, (2009.12.01. bejelentés napja) az ESO.TV, ábrás védjegy, MSZH, M1913568, (2009.12.08. bejelentés napja) az EZO Magazin, ábrás védjegy, MSZH, M0903570, (2009.12.08. bejelentés napja, illetve  nemzetközi: Csehország, Szlovákia, 2009.12.15. bejelentés napja ) az EZO.TV, ábrás védjegy, MSZH, M0903569, (2009.12.08. bejelentés napja, illetve nemzetközi: Csehország, Szlovákia, 2009.12.15. bejelentés napja) védjegyoltalmakra, részben a cégnév alapján a Ptk. 77.§-ában rögzített névhasználati jogra, valamint a Kérelmezőt a védjegyhasználatra felhatalmazó.  dr. Törőcsik Jenőt megillető, ESO TV, szóvédjegy, lajstromszám: 197368, Magyar Szabadalmi Hivatal, (2008.08.21. - bejelentés napja) - ESOTV, szóvédjegy, lajstromszám: 196686, Magyar Szabadalmi Hivatal, (2008.08.26. - bejelentés napja) védjegyekhez fűződő oltalomra alapította. Kérelmező továbbá 2008.09.22.-én lajstromozás iránti kérelmet nyújtott be az ezotv szóvédjegyre is, ezt azonban a Magyar Szabadalmi Hivatal elutasította, így e tárgyban bírósági eljárás van folyamatban.

 

Kérelmező televíziós médiumokon keresztül Magyarországon (2009. március 12.-től) és Németországban (2009. szeptember 1.-től) is EzoTV címmel ezoterikus műsorokat sugárzó adásokat indított meg, Kérelmező a világ vezető ezoterikus élő TV műsorokat gyártó társasága. Havonta több mint 1000 óra élő adást sugároz világszerte, több mint munkatársat foglalkoztat. Magyarországon négy televíziós csatornán, külföldön tíz csatornán sugározzák a műsort. Kérelmező az interneten történő megjelenés biztosítására a 2006. augusztus 19.-én regisztrált, általa 2008. június 21.-én megvásárolt ezotv.com illetve 2008. augusztus 22.-én megvásárolt ezo.tv web oldalakon egyaránt a tartalmat szolgáltat. Kérelmező adja ki továbbá 2009.03.01.-től az EZO ÉLET című nyomtatott magazint is.

 

Az ezoterikus szolgáltatások ily módon egy termékcsalád keretében kerülnek a szolgáltatást igénybe vevőkhöz. Mind a televízióban, mind az interneten, és a nyomtatott sajtóban is jelen van, az egyes megjelenési csatornákat folyamatosan hirdetik a kérelmezők (pl. az interneten a TV adást stb.). A termékcsalád folyamatosan bővül, ESOTV, és EZOTV elnevezés alatt újabb területeken kívánnak működni. Attól függően, hogy mely országban jelenik meg, ESOTV, ill. EZOTV elnevezés is használatos. Egyebekben a megjelöléshez logo is készült.

 

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett a nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogi érdeke fűződne és a nevet rosszhiszeműen használja.

 

Az ezotv.hu honlap használatát a Kérelmezett csak 2009. év nyarán kezdte meg, azt követően, hogy a Kérelmező több fórumon is megkezdte az elnevezés(ek) alatt szolgáltatása nyújtását. Ezt megelőzően a weblapon tartalom nem volt fellelhető.

 

Kérelmező hivatkozott a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának ( a továbbiakban. RDSZ) 31. a.) pontjára, amelynek alapján álláspontja szerint megállapítható Kérelmezett rosszhiszemű domain használata.

 

Kérelmező álláspontja szerint a kérelmezett domain név összetéveszthető a Kérelmező szolgáltatásaira használt megjelölésekkel, és így alkalmas arra, hogy az internet felhasználókat megtévessze.

 

A Kérelmező a domain név átruházását kérte. 

 

 

II.           Kérelmezett érdemi védekezése

 

A Kérelmezett érdemi védekezésében a kérelem elutasítását kérte.

 

Kérelmezett előadta, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontja értelmében a domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, iparjogvédelmi vagy szerzői jogát stb.) ne sértse.

 

A Kérelmezett domain név delegálásának időpontja: 2008. február 13.

Kérelmező cégbejegyzésének dátuma 2009. január 1. , ezt a tényt Kérelmezett a cégközlöny vonatkozó másolatának csatolásával igazolta.

 

A Kérelmező által hivatkozott védjegyek bejelentésének dátuma is későbbi mint a domain név regisztrálásának időpontja (2008. augusztus 21., illetve 2008. augusztus 22.)

 

Kérelmezett az ezotv.hu domain név választásánál a lehető legnagyobb gondossággal járt el, mivel sem esotv, sem ezotv szóvédjegy, sem ilyen nevű cég nem létezett a delegálás időpontjában. Így az ezotv.hu domain nevet úgy igényelte, hogy ahhoz joga és jogos érdeke fűződik. A tv rövidítés jelenthet törvényt, illetve televíziót is. A tv rövidítést azért használja, mivel honlapja lényege egy link-, film és videógyűjtemény. Tehát a videók és filmek miatt jogosan használja a tv rövidítést. Mivel az ezotv.hu  domain delegálása fél évvel az első szóvédjegy bejelentése előtt történt, így kizárható a Kérelmezett rosszhiszeműsége. 

A Kérlemező honlapja és a Kérelmezett honlapja egymástól különbözik, mivel ez utóbbi semmilyen jóslást, tanácsot, horoszkópot, illetve más ezzel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységet nem tartalmaz. Célja, hogy az ezoterika iránt érdeklődő emberek térítésmentesen és könnyen megtalálják az általuk keresett honlapokat, illetve videókat. A Kérelmező elsődleges tevékenysége az olyan műsorok gyártása, ahol jósokkal lehet emelt díjas hívással kapcsolatba kerülni. Az ezotv.hu semmi ilyen és ehhez hasonló tevékenységet nem végez.

Az ezotv.hu index oldalán továbbá a következő szöveg található: „ENNEK AZ OLDALNAK NINCS KÖZE AZ EZO.TV-HEZ.  HA ODA AKAR MENNI, AKKOR KATTINTSON IDE!” Ennek alapján az ezotv.hu egyáltalán nem kívánja megtéveszteni az idelátogatókat, sőt egy linkkel hívja fel a figyelmet, ha véletlenül valaki az EsoTv helyett az ezotv.hu-ra megy rá.


Domain Regisztrációs Szabályzat 10.1.7. c) pontja szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon.


A honlap használatának kezdete 2009. márciusa, tehát nem telt el több, mint két év a delegálás időpontjától számítva. Kérelmezett a honlapot ezen kívül megfelelő módon használja.


 

Kérelmezett vitatta továbbá, hogy a védjegyoltalom alatt álló megjelöléseket jogosulatlanul használja, mivel az EZOTV szóvédjegy lajstromozása iránti kérelmet a Magyar Szabadalmi Hivatal elutasította, ezáltal nincs lajstromszáma, ezért védjegyoltalommal sem rendelkezik. Így a védjegybitorlás vádja nem állapítható meg. Az EsoTv kiejtésben nem feltétlenül jelenik meg úgy, mint EZOTV, hiszen akár lehetne ESŐTV is. Az ezo szó Magyarországon többféle szókapcsolatban is létrejön, például EZO-TÉR.

Kérelmezett előadta továbbá, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett között tárgyalások folytak a domain név átruházása tárgyában, azonban megállapodás nem jött létre e tárgyban. 2008. szeptember 14-én dr Törőcsik Jenő telefonon megkereste Kérelmezettet azzal a szándékkal, hogy az ezotv.hu domain nevet megvegye tőle. Kérelmezett kijelentette neki, hogy nem azzal a szándékkal delegálta a domain nevet, hogy azt átruházza. Az EZOTV szóvédjegy bejelentése ezt követően 2008. szeptember 22-én történt. Ezáltal Kérelmezett  is vélelmezheti a Kérelmező rosszhiszeműségét. Állítása igazolására Kérelmezett csatolta a tárgyban keletkezett, 2009. júluius 20.-i és október 1.-i dátumú ügyvédi felszólító leveleket.


 

 

III.          Kérelmező észrevétele

 

Kérelmező a kérelmének változatlan fenntartása mellett ismételten hangsúlyozta, hogy Kérelmezett a domain nevet egészen 2009. márciusáig nem használta, a tényleges használat 2009. júliusában vette kezdetét. Ugyanakkor az ezotv.com web oldalt Kérelmező 2008. augusztus 22. napján szerezte meg, és e naptól ott érdemi tartalomszolgáltatást is folytat.

Kérelmező megismételte már a kérelemben is előadottakat az egyéb médiumokon keresztül történő tartalomszolgáltatásával kapcsolatban.

 

Kérelmező álláspontja szerint a kérelmezett domain név  használatának megkezdése már azt követően történt, hogy Kérelmező ezen név alatt már megkezdte kereskedelmi tevékenységét és komoly sikereket ért el, üzleti hírnévre tett szert. Erre tekintettel a domain név használata megtévesztő és rosszhiszemű, egyértelműen arra irányul, hogy a Kérelmező által elért jó üzleti hírnevet felhasználva saját szolgáltatásait népszerűsítse.

 

A Kérelmezett nem igazolta, hogy joga vagy jogos érdeke fűződne a domain használatához. A védjegytörvény rendelkezései alapján Kérelmezőnek ezzel szemben kizárólagos joga van az eso tv, esotv, eso.tv, ezo.tv, és ebből következően az ezotv kifejezés használatára is. Kérelmező előadta, hogy tény, hogy az ezotv kifejezés védjegyoltalom iránti kérelmét a Magyar Szabadalmi Hivatal elutasította, azonban a Fővárosi Bíróság előtt ezzel szemben eljárást kezdeményeztek.

 

Kérelmező álláspontja szerint a Magyar Szabadalmi Hivatal, illetve a bíróságok töretlen gyakorlata alapján – szemben a Kérelmezett által előadottakkal - nem vitatható az, hogy az „ezotv” kifejezés a már lajstromozott védjegyekkel is összetéveszthető, ezzel alkalmas arra, hogy a fogyasztókat megtévessze.

 

Hivatkozott Kérelmező e körben a BH2005. 145 számú jogesetre, amely kimondja, hogy a védjegyjogosultnak a védjegy kizárólagos használatára való joga a gazdasági tevékenység minden területén, így az internetes használat vonatkozásában is érvényesül, ezért a védjeggyel azonos, vagy azzal összetéveszthető megjelölést domain névként a védjegy jogosultja használhat (1997. évi XI. tv. 12. § és 27. §).

 

A bíróságok töretlen gyakorlata szerint annak eldöntésénél, hogy két megjelölés az összetéveszthetőségig hasonló-e, általában annak van ügydöntő jelentősége, hogy melyek a védjegy illetve megjelölés domináns elemei és azok hasonlóak-e egymáshoz. Mérlegelendő továbbá, hogy egyéb elemek (a domináns jegyek hasonlósága esetén is) biztosítanak-e kellő megkülönböztetést az átlagos fogyasztó számára. Kérelmező már lajstromozott és lajstromozás alatt álló védjegyei esetében az „esotv”, illetve „ezotv” megjelölés egységes, meg nem bontható, amellyel megegyezik, illetve az összetéveszthetőségig hasonló a kérelmezett domain név. Jelen esetben nincs olyan megkülönböztető elem, amely kellő megkülönböztetést biztosítana az átlagos fogyasztó számára. A legtöbb nyelvben az esotv és ezotv kiejtése teljes egészében megegyezik egymással.

 

A fentiek alapján nem vitatható, hogy az ezotv.hu domain név használata rosszhiszemű.

 

A Kérelmezettnek a törvény szóra való hivatkozása minden alapot nélkülöz, ő maga sem állítja, hogy ebben az értelemben használja a tv rövidítést. A „tv” szó itt is a Kérelmező által folytatott televíziós szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a Kérelmezett saját előadása szerint sem folytat. Ez tehát szintén alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

 

Kérelmező vitatta továbbá a kérelmezettnek a két honlap által nyújtott szolgáltatások különbözőségére való előadását, álláspontja szerint a két oldal tartalma is összetéveszthető,

 

A domain név átruházásával kapcsolatos tárgyalásokon a Kérelmezett közölte, hogy a domain névről hajlandó lemondani, azonban az eladási ár legalább 10.000.000 millió forint. Ez Kérelmező szerint rosszhiszemű, hiszen ekkora összeget kizárólag az EZO.TV oldal és TV adások hírneve nem pedig az ezotv.hu domain értéke indokolja. Kérelmező  és a Kérelmezett között – előadásával szemben - érdemi tárgyalások folytak a domain név átruházásával kapcsolatban.

 

 

 

IV.         Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, az érdemi védekezés, az arra adott észrevétel, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

Az RDSZ idézett rendelkezéseiből egyértelmű, hogy egy adott domain név visszavonására és /vagy átruházására csak az esetben kerülhet sor, ha legalább két feltétel együttes fennállása megállapítható. A kérelemben foglaltak teljesítéséhez tehát szükséges egyrészről, hogy a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jogszabály a név vonatkozásában védelmet biztosítson, és ezzel együtt szükséges annak megállapítása, hogy a Kérelmezettnek nincs joga vagy jogos érdeke a név használatára, vagy hogy a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte vagy használja.

 

Jelen esetben a Kérelmező cégnevének vezérszava EsoTv. A Kérelmezőt továbbá számos, a kérelmezett domain névhez hasonló kifejezésre illeti meg védjegyoltalom, kétségtelen tehát, hogy a Kérelmező javára védett névhez hasonlít a kérelmezett domain név.

 

Ugyanakkor a kérelmezett domain név regisztrációjának időpontja 2008. február 13.-a jóval megelőzi a Kérelmező javára jogi védelmet biztosító bármely nyilvántartásba vétel, illetve bejelentés dátumát, így a felsorolt szó- és ábrás védjegyek bejelentési napját, de a Kérelmezőt a cégbejegyzés alapján megillető névhasználati jog keletkezésének napját is. Megjegyzi a Döntnök hogy a Kérelmező alakulásának dátuma 1998. 01.01., azonban az EsoTv névre a cégjegyzék tanúsága szerint 2009.01.01.-től jogosult. A bejegyzés napja 2009. 03.10.

 

A Regisztrációs Döntnök töretlen gyakorlata szerint a domain regisztráció időpontjánál későbbi nyilvántartással szerzett jog önmagában nem alapozza meg a domain név visszavonását, mivel egy ilyenfajta jogértelmezés a jogbiztonság és a szerzett jogok védelmének elvével súlyosan ellentétes lenne.

 

Kétségtelen tény, hogy a Kérelmezettnek nincs olyan közösségi vagy hazai jog által védett joga, amelynek alapján az ezotv kifejezés használatára jogosult lenne. Azonban ahogy arra a Kérelmezett helyesen hivatkozott, a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontja értelmében a domain nevet mindenki szabadon választhatja meg, amennyiben az nem sérti más jogát. A kérelmezet domain név regisztrációjának időpontjában tehát nem volt megállapítható olyan, a Kérelmező javára jogszabály alapján nyilvántartásba vétellel alapított névhasználati jog, amelyet a Kérelmezett domain név regisztrálása sértett volna.

 

Az RDSZ alapján a domain név visszavonásának tehát csak akkor lenne helye, ha a Kérelmezett javára a jogos érdek sem lenne megállapítható a domain név használata vonatkozásában.

 

Az RDSZ 30. pontja szerint az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

 

a)   a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

 

b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

 

c)   a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

A Kérelmezett a Regisztrációs Döntnök eljárásának megindításáról 2010.01.20.-án értesült. Ezzel szemben éppen a Kérelmező maga adta elő többször is, hogy a Kérelmezett a domain név alatti tartalomszolgáltatást 2009. márciusában, illetve júliusában megkezdte. Így tehát az RDSZ 30.a.) pontja alapján a Kérelmezett javára a jogos érdeket meg kellett állapítani.

 

A c. ) ponttal kapcsolatosan a Döntnök rámutat arra, hogy a Kérelmező nem bizonyította azt, hogy a Kérelmezett a domain nevet valóban 10 millió forintért kívánta volna átruházni a Kérelmezőre, ezzel szemben a Kérelmezett határozottan állította, hogy a domain nevet a továbbértékesítés szándéka nélkül szerezte meg.

 

A c.) pont második fordulatával kapcsolatban a Döntnöknek ugyancsak el kellett fogadnia Kérelmezett azon állítását, hogy a domain név alatti tartalom nem téveszthető össze a Kérelmező más domain alatti tartalomszolgáltatásával.

 

A Döntnök megvizsgálta a Kérelmezett által fenntartott ezotv.hu, valamint a Kérelmező által fenntartott ezo.tv és az ezotv.com alattiakat, és a Kérelmezett előadásával egyezően azt tapasztalta, hogy míg az előbbin ezoterikus oldalakhoz vezető link-gyűjtemény, illetve egyes ilyen tárgyú írások találhatók, addig a Kérelmező által fenntartott, az ezotv.com-ra irányított mindkét domain alatt jósok elérhetősége található. Emellett a Kérelmezett oldalán feltűnő helyen valóban szerepel az a figyelmeztetés, hogy az adott oldalnak nincs köze az EZOTV-hez, és egy link vezet át a Kérelmező web oldalára. A Google keresőbe beírva az EZO TV kifejezést, az első oldalon csak a Kérelmező, míg az EZOTV kifejezésre az első hat találatban a Kérelmező, míg csupán a hetedik helyen található a Kérelmezett oldala. Ezen tények alapján a Döntnök ugyancsak nem tudta megállapítani, hogy a Kérelmezettnek nem fűződik jogos érdeke a név használatához.

 

Megjegyzi továbbá a Döntnök, hogy a Kérelmező előadása szerint az ezotv.com web oldalon a tartalomszolgáltatás 2008. június 21.-én indult meg, míg a domain név regisztrációja ezen dátumot is jóval megelőzte, tehát e vonatkozásban sem feltételezhető, hogy annak során a Kérelmezettet a felhasználók megtévesztésének szándéka vezette volna.

 

 

Kérelmezett terhére sem a domain név igénylésével, sem annak használatával kapcsolatos rosszhiszeműség sem volt megállapítható. Az ismertetettek szerint az RDSZ 31. pontjának a.)-e.) pontjaiban foglaltak egyike alapján sem lehetett a Kérelmezett terhére a rosszhiszeműséget megállapítani.

 

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet elutasította.

 

A Döntnök továbbá leszögezi, hogy az RDSZ 17. pontja értelmében „Kérelmet egy Kérelmező csak egy Kérelmezettel szemben, de több domain név tárgyában is előterjeszthet”. Mindebből tehát az következik, hogy a Regisztrációs Döntnök eljárásában mind a kérelmező, mind a kérelmezett oldalán csak egy fél szerepelhet, nincs tehát arra mód, hogy a kérelmezői oldalon két jogosult álljon. Kérelmező a kérelemben két kérelmezőt jelölt meg, az EsoTV Kft.-t és dr. Törőcsik Jenőt, a Döntnök azonban Kérelmezőnek csak az EsoTV Kft.-t tekintette azzal, hogy a dr. Törőcsik Jenőt megilleti védjegyoltalmi jogok érvényesítésére is felhatalmazottnak tekintette. A Döntnök rámutat azonban, hogy mindez a döntést érdemben nem befolyásolta, mivel  a kifejtett indokok alapján a kérelmenek az RDSZ alapján nem lehetett helyt adni.

 

 

 

Budapest, 2010. április 18.

 

 
 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum