Elfelejtettem a jelszót.

mio


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

a mio.hu domain név tárgyában indult

eljárásban

 

 

A MITAC International Corporation Kérelmező által az LCP Systems Informatikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a." Kérelmezett ellen a mio.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi  

 

 

d ö n t é s t:

 

 

a Regisztrációs Döntnök a  mio.hu domain nevet  az LCP Systems Informatikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a." Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező MITAC International Corporation javára átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

 

Indokolás:

 

 

Kérelmező a javára regisztrált „mio” szóvédjegyhez fűződő oltalomra hivatkozva támasztotta alá a kérelmezett domain névhez kapcsolódó névhasználati jogát. Kérelmező csatolta a Magyar Szabadalmi Hivatal M0703786, M0504154 és M0800228 számú lajstrom okiratok másolatait.

 

A "mio" védjegynek a domain névben való, Kérelmező beleegyezése nélkül történő felhasználása sérti Kérelmező védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát. Továbbá, mivel a mio.hu kialakítása, megjelenítése megegyezik Kérelmező mio.com alatt működtetett honlapjával, a mio.hu alatt Kérelmező honlap arculatához fűződő szerzői jogait is megsértik. Kérelmező előadta, hogy a mio.hu alatti tartalmat a 2001. évi CVIII. törvény 13.§-ában szabályozott eljárás keretében eltávolíttatta-

 

Kérelmező előadta, hogy a domain nevet saját használatra kívánja megszerezni. Kérelmezett korábban Kérelmező hivatalos forgalmazója volt, jelenleg azonban felszámolás alatt áll. Kérelmező megkereste a Kérelmezett képviseletére jogosult felszámolót, aki az átruházás elől azzal zárkózott el, hogy a domain nevet a felszámolás keretében értékesíteni kívánja.

 

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet - az érdemi védekezés elmulasztásának következményeire való figyelmeztetéssel - az adminisztratív kapcsolattartónak kétszer is két hetes időközzel megküldte, a postafiókba történő kézbesítésről mindkét alkalommal visszaigazolás érkezett, ennek ellenére Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett  elő.

 

A Regisztrációs Döntnök ezért az Eljárási Szabályzat 24.pontja alapján a kérelemben foglaltak elismerését  vélelmezte és a kérelemnek helyt adva a  mio.hu  domaint a Kérelmezettől  viszavonta, és azt a Kérelmezőre átruházza.

 

Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

 

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

Mivel kétségtelen, hogy Kérelmező javára lajstromozott a kérelmezett domain név, és Kérelmezett nem bizonyította, hogy az adott név használatához joga vagy jogos érdeke fűződne, és erre az egyéb adatokból sem lehetett következtetni, a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta.

 

A Regisztrációs Döntnök a döntést az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján  Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban illetve az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg döntését. 

 

A Regisztrációs Döntnök  a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Budapest, 2010. április 26.

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum