Elfelejtettem a jelszót.

aquanil


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

  az aquanil.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

 

Az AQUANIL HUNGARY Kft. Kérelmező által Kónya István  Kérelmezett ellen az aquanil.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

  

A Regisztrációs Döntnök az aquanil.hu domain nevet Kónya István Kérelmezettől visszavonja, és azt az Aquanil Hungary Kft. Kérelmező javára átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

  

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező cégnevének vezérszavával azonos a kérelmezett domain név, valamint 007249485 lajstromszámú számú közösségi védjeggyel számára kizárólagos névhasználatot biztosító oltalomban áll.

 

Kérelmező hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat 10.1.7. e) pontjára, amelynek értelmében a domain név használata bizonyíthatóan rosszhiszeműen történik, mivel a domain nevet arra használják, hogy haszonszerzés céljából a Kérelmezett www.kornyezetbaratfestek.shp.hu cím alatti honlapra irányítsa a látogatókat.

 

Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett anélkül igényelte és használja a domain nevet, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, és erre jogot a Kérelmezőtől sem kapott. Kérelmezett a védjegyet annak ellenére továbbra is használja, hogy a Kérelmező e tárgyban felszólító levelet küldött a részére.

 

A Kérelmező a domain név átruházását kérte. Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

 

II.           Érdemi védekezés

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezettnek, azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

 

 

III.          Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmezőnek az „aquanil” név használatához fennálló hazai vagy közösségi jog által biztosított névhasználati joga a javára lajstromozott védjegyoltalomból következően megállapítható. Ugyanakkor a Döntnök rámutat arra is, hogy a Kérelmezőt megillető névhasználati jog a cégnév tekintetében 2007.08.02.-án, míg a védjegy tekintetében 2007.11.07.-én keletkezett, a kérelmezett domain név regisztrációjának időpontja viszont korábbi, 2006.05.17. Tény, hogy a domain igénylésének időpontjában a Kérelmezőnek nem volt olyan hazai vagy közösségi jog által védett neve, amelyet az igény sértett volna. Azonban a kérelmezett domain névnek a Kérelmezővel azonos tevékenységi kört fedő lapra történő átirányítása megalapozza az RDSZ 29. b.) pont alapján a rosszhiszeműség megállapíthatóságát.

 

Az „AQUANIL” Kérelmező javára védett név mára már közismert védjeggyé vált, amely amellett hogy Kérelmező cégneve, üzleti árujelzője is, amelynek piaci bevezetése mögött jelentős ráfordítást vélelmez a Döntnök. Mivel a Kérelmezett oldaláról sem a névhez fűződő jog vagy jogos érdek nem volt megállapítható, ellenben az RDSZ 31. d.) pontja alapján a rosszhiszemű domain név használatot a Döntnök egyértelműen megállapította.

 

Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök ezt meghaladóan vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését.

 

Mivel a Döntnök az RDSZ 29. b.) pontja alapján a kérelmet alaposnak találta,  annak helyt adott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2010. június 4.

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum