Elfelejtettem a jelszót.

lean


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  a lean.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

Az E-Con Solutions Kft. Kérelmező által a Hajszter Center Kft.  Kérelmezett ellen a lean.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a lean.hu domain nevet a Hajszter Center Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt az E-Con Solutions Kft. Kérelmező javára átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

  

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező a 2007. november 7.-i elsőbbséggel 195 255 lajstromszám alatt regisztrált „LEAN” ábrás védjegyhez fűződő jogára hivatkozva kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását. Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett anélkül igényelte és használja a domain nevet, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, és erre jogot a Kérelmezőtől sem kapott.

 

Kérelmező hivatkozott a Kérelmezett www.hajszter.hu web oldalán található információkra, amelyekből látszik, hogy a domain nevet tevékenységével nem összefüggő célra, a továbbértékesítés szándékával foglalta le.

 

A Kérelmező a domain név átruházását kérte. Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

II.           Érdemi védekezés

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezettnek, azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

 

III.          Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmezőnek a „lean” név használatához fennálló hazai vagy közösségi jog által biztosított névhasználati joga a javára lajstromozott védjegyoltalomból következően megállapítható.

 

Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését.

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti a „lean” név használatára vonatkozó jog, vagy jogos érdek megállapítható.

 

A Döntnök megvizsgálta a kérelmezett domain név alatt szolgáltatott tartalmat, és azt tapasztalta, hogy azon érdemi tartalom nem volt elérhető. A Kérelmezett www.hajszter.hu címen működtetett web oldalán valóban „eladásra/bérbeadásra” kínált domain nevek felsorolása található, azonban a döntés meghozatalának időpontjában a kérelmezett domain név ezek között nem szerepelt, viszont a leanconsulting.hu domain név igen. Ez utóbbi alatt érdemi tartalom ugyancsak nem érhető el.

 

A Google keresőben a „lean” névre több, közöttük a kérelmezőhöz kapcsolható találat jelenik meg.

 

Mivel a Döntnök az RDSZ 29. a.) pontja alapján a kérelmet alaposnak találta,  annak helyt adott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2010. június 4.

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum