Elfelejtettem a jelszót.

xfaktor

  REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

az xfaktor.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A FremantleMedia Limited Kérelmező által a BonKonekt Kft. Kérelmezett ellen az xfaktor.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök az xfaktor.hu domain nevet az BonKonekt Kft. Kérelmezettől visszavonja, és annak a FremantleMedia Limited Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

                   Indokolás


 

I.  A Kérelem

 

Kérelmező a fenti domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte. Kérelmező előadta, hogy kérelem tárgyát képező domain név megtévesztésig hasonló és összetéveszthető a FremantleMedia Limited „THE X FACTOR” közösségi védjegyével, mely megjelölést 2004. június 23. napja óta kérelmező közösségi védjegye. A védjegyoltalom Magyarország területére is kiterjed.

Továbbá kérelmező számos olyan védjegy jogosultja, amely tartalmazza az „X FACTOR” megjelölést. Kérelmező előadása alapján licensz-tulajdonosa az „X FACTOR” című televíziós műsornak, amely világszerte számos országban nagy népszerűségnek örvend, így többek között a 2010-es évben Magyarországon is sugárzásra kerül. A műsor arculatának, tartalmának és címének kialakítása szellemi tevékenység eredménye, így az „X FACTOR” elnevezés szerzői jogi védelem alatt áll. A Kérelmezett a domain nevet 2010. január 7-én regisztrálta, amely időpont későbbi, mint kérelmező védjegyeinek lajstromozása. A kérelmező e vonatkozásban hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontjára. Kérelmező előadása alapján a Kérelmezett a www.juzzi.hu aloldalaként megjelenő www.xfaktor.hu oldalon a kérelmező védjegy és szerzői jogát sértő tartalmat helyezett el, így kérelmező szerint az oldal megnevezése önmagában is sérti a jogát, továbbá hozzájárulása nélkül helyezett el az oldalon a szerzői jogát képező fotókat. Kérelmező szerint  Kérelmezettnek a név használatához nincs joga, így annak használata jogellenes. Kérelmező előadta, „hogy már 2009 decemberében számos internetes és nyomtatott médiában jelentek meg hírek, valamint az RTL Klub országos televíziós csatorna már szintén 2009 decemberében, egy kimagasló nézettségű televíziós műsorban bejelentette, hogy előreláthatólag 2010 őszén műsorára tűzi a népszerű tehetségkutató vetélkedőt, a Kérelmezett már a domain regisztrálása, azaz 2010. január 7-e előtt tudomást szerezhetett a műsor magyarországi indulásáról, valamint annak címéről, tekintettel arra, hogy ezen tény a számos újságcikk, internetes megjelenés, rádiós és televíziós promóció következtében a fogyasztók széles körében köztudomásúvá vált.” Kérelmező előadta, hogy a www.xfaktor.hu aloldal üzemeltetője a főoldalon (www.juzzi.hu) marketing és reklámfelület értékesítő tevékenységet is végez, ezért szerinte valószínűsíthető, hogy a domain nevet arra használta fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a www.xfaktor.hu oldalon keresztül a www.juzzi.hu oldalra irányítsa. Véleménye szerint fennáll annak lehetősége, hogy a fogyasztók a www.xfaktor.hu oldalt összetévesszék saját weboldalával, illetve műsorával.

 

II. Kérelmezett érdemi védekezése

 

Kérelmezett előadta, hogy a cégük által igényelt xfaktor.hu domain név az xfaktor.hu oldalra mutat, mely a juzzi.hu nevű portál egy része. A juzzi.hu nevű portál egy rajongói oldal, főleg zenei és filmes területen. Felépítése kategóriákra oszlik melynek része a többek között az xfaktor, megasztár is. Oldalukon egyes kiemelt kategóriákra külön domain nevek is mutatnak, ami kérelmezett előadása alapján széles körben alkalmazott módszernek számít. Esetükben például a highschoolmusical.hu vagy a gossipgirl.hu, amik a juzzi.hu portál  egyéb kategóriára mutatnak, ugyanúgy, mint az xfaktor.hu. Ezek a domain nevek évek óta működnek, eddig egyetlen érintett cég (pl. a highschoolmusical című filmet készítő Disney) sem kifogásolta a rajongói oldalként történő használatukat.

Mielőtt a domain nevet lefoglalták volna ellenőrizték a Magyar Szabadalmi Hivatal Pipacs Publikus Iparjogvédelmi Adatbázisában, hogy az elnevezés védjegy-e. Álláspontja szerint „az xfaktor szó a Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex (GB) egy már érvénytelen védjegy bejegyzéséhez tartozik, így azt felhasználható.”

A Kérelmezett kifejtette, hogy „a domain név valóban hasonló a FremantleMedia Limited védjegyéhez, de két lényegi eltérés is van: az egyik a C betű helyett a K betű használata és az egyben történő írásmód. Így ha valakinek a védjegyéhez való hasonlóságot keressük, akkor az nem a FremantleMedia Limited, hanem az Interstate Electronics Corporation, Anaheim, (US) 2002-es XFACTOR védjegye. Vagyis az ő védjegyükhöz az általunk használt kifejezés inkább hasonlít. (Ez a védjegy pedig még korábbi is, mint a FremantleMedia Limited védjegye).

Kérelmezett előadta, hogy az  „X FAKTOR” védjegyet csak később találták meg az adatbázisban, azzal a domain nevük választásakor nem találkozhattak, mivel az 2010.04.28-án lett bejegyezve a FremantleMedia Limited által, ezért a kérelmezett domain név bejegyzése megelőzte a FremantleMedia Limited megfelelő védjegybejegyzését. Továbbá az új védjegybejegyzés jelzi, hogy a C és K betű különbsége két külön védjegyet takar, melyek különböznek egymástól.

Kérelmezett szerint egyértelmű, hogy az xfaktor.hu oldal nem a FremantleMedia Limited vagy az RTL klub hivatalos oldala, hanem az a juzzi.hu portálhoz tartozik .Továbbá feltettek egy tájékoztatót is a http://xfaktor.hu/hsm/portal/iodisp?nev=1267298499383 oldalra. Továbbá ajánlatot tett kérelmezett, hogy  amennyiben a FremantleMedia Limited ennek ellenére is megtévesztőnek tartja az oldalt, hajlandóak azon további tájékoztatást   elhelyezni.

Kérelmezett előadta, hogy a FremantleMedia Limited állítása hogy „védjegy és szerzői jogát sértő tartalmat tett közzé , valótlan, mivel ezen a tartalmakat az RTL Klub biztosítja a számukra. Tekintettel arra, hogy cégük kapcsolatban áll az RTL Klub-bal és hozzáférést kaptak az RTL Klub sajtoklub.tv című oldalához, amin keresztül az RTL a médiát tájékoztatja. Az oldalon megjelenő anyagok legtöbbje innen származik, tehát direkt közzététel céljából kapták őket. Amennyiben ennek ellenére vagy e mellett szerzői jogot sértő tartalom található az oldalon, azt haladéktalanul  eltávolítják. Kérelmezett előadta, hogy oldalukon egyetlen reklám sem jelenik meg, az bevételt nem termel.

 

III.Kérelmező észrevétele

 

Kérelmező álláspontja  szerint a Kérelmezett az „xfaktor.hu” domain nevet rosszhiszeműen és anélkül regisztrálta, hogy a névhez jogos érdeke fűződne.

Kérelmező előadása alapján a kérdéses domain név megtévesztésig hasonló és összetéveszthető a kérelmező  „THE X FACTOR” közösségi védjegyével, amely megjelölés 2004. június 23. napja óta  közösségi védjegye. Kérelmező előadta továbbá, hogy az elnevezés nagy népszerűségnek örvendő televíziós tehetségkutató műsor már több éve, mely elnevezésből a kérelmező széleskörű marketing és promóciós tevékenysége miatt egy világhíres brand jött létre, amely tehetségkutató műsorok szinonimájaként vált világszerte ismertté. Kérelmezett a kérelmező engedélye nélkül használja a vitatott megjelölést illetve összemossa más tehetségkutató műsorokkal. Kérelmező előadása alapján kifejezett érdeke, hogy az elnevezés, valamint a műsor egyediségét, egyedülállóságát és ennek érdekében évek óta végzett széleskörű népszerűsítő tevékenységet, melynek hatására a műsor világhírű lett és számos országba eljutott. Ezen eredmények fenntartása és védelme kiemelt érdek, melyet a Kérelmezett veszélyeztet. Kérelmezett regisztrációnál tanúsított eljárása nem megfelelő, tekintettel arra, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatal közhiteles adatbázisában több olyan „X FACTOR” megjelölés is található, amely kérelmező bejegyzett védjegye, de a Kérelmezett által említett jogosult részére egy hasonló megjelölés sincs bejegyezve. Kérelmező előadta továbbá, hogy a Kérelmezettnek feltehetően tudomása volt arról, hogy az „X FAKTOR” elnevezés egy olyan brand elnevezése, amely kérelmezőhöz, illetve az általa kitalált tehetségkutató műsorhoz kapcsolódik, hiszen a műsorhoz kapcsolódó rajongói oldalt hozott létre. Kérelmezett feltételezhette, hogy az „X FAKTOR” elnevezés a műsor kitalálójának védett neve, amelynek engedély nélküli használatára nem jogosult. Kérelmező előadta, hogy Kérelmezett által regisztrált domain név megtévesztésig hasonló  védjegyéhez, beleértve a c és k betűk közötti különbséget is.

 

IV.   Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, az érdemi védekezés, az arra adott észrevétel, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A DRSZ 29. pontja szerint: „A Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

 

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

 

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A DRSZ 31. pontja szerint: „A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

 

d)   a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg;”

 

 

A Regisztrációs Döntnöknek először azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai/vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a 29. pont értelmében a kérelmezett név használatára.

 

A bizonyítékok (elérhető védjegyadatbázis) alapján megállapítható, hogy Kérelmezőnek 2010. 04. 28.án bejegyezték az „X FAKTOR” szóvédjegyet illetve az ehhez hasonlatos THE X FACTOR védjegyet 2004. 06. 23. napján.

Megállapítható tehát, hogy Kérelmező jogosult az xfaktor név használatára, amelynek domain névként történő leképzése a kérelmezett domain névvel azonos, xfaktor.hu. Ezzel megvalósul a szabályzat 29. pontjában megfogalmazott általános feltétel.

Igaz, hogy a kérelmező pontos X FAKTOR szóvédjegye későbbi, mint a kérelmezett domain bejegyzése, de a tényállásból az is megállapítható, hogy a kérelmezett domain regisztrációja 2010.01.07. napján történt, amikor az X faktor című műsor elindításának szándéka már be lett jelentve illetve az X FACTOR védjegy már 6 éve be volt jegyezve.

 

A vizsgálat lefolytatásakor megállapítható a kérelmező névhasználati joga, mely a szóvédjegy oltalomból következik.

Ezek után a Regisztrációs Döntnöknek vizsgálnia kellett, hogy megvalósul-e a szabályzatban foglalt rosszhiszeműséget vagy jog/jogos érdek hiányát definiáló rendelkezés, mely megalapozza a 29. pontban foglalt intézkedések megtételét.

Az internet szabadsággal összefüggésben általában az elsőbbség az irányadó, azonban vannak olyan jogok melyek prioritást élveznek, így a védjegyoltalom biztosítása is. Jelen ügyben a –domain névvel teljes mértékben megegyező névre - védjegyoltalom később került bejegyzésre, mint ahogy megtörtént a regisztráció. Ezért külön kellett vizsgálni a regisztráció körülményeit és a szolgáltatás tartalmát.

Az egyértelműen megállapítható, hogy a regisztráció időpontjában a névhez hasonló -egy betű eltéréssel- védjegy volt bejegyezve illetve a regisztráció előtt a reklámokból, kommunikációból egyértelmű volt, hogy 2010-ben elindul az x faktor nevű műsor. (Amennyiben egy teljesen önálló, műsortól független szolgáltatás indult volna a vitatott oldalon az elsőbbség irányadó lehetett volna, az x faktor nyilvánvalóan egyedi brand azokban az országokban, ahol már futott, de Magyarországon még nem kizárólagos a felhasználói elvárás pl: a The Amazing Race műsora szintén egyedi több éve futó sorozat más országokban, de Magyarországon egy utazási iroda is használhatná megtévesztés nélkűl)

Kérelmezett szolgáltatását megvizsgálva az egyértelműen a nevezett műsorhoz kapcsolódik, látogatottságát annak népszerűségére alapozza. A vitatott domain közvetlenül a kérelmezett oldalára mutat.  A  szolgáltatás a felhasználók számára megtévesztő lehet -itt meg kell jegyezni, hogy ugyan az oldalon vannak jelek, melyek alkalmasak a megkülönböztetésre, de- az oldal összetévesztő címe önmagában is alkalmas a felhasználók megtévesztésére, a cím megadásával a felhasználó nyilvánvalóan a műsor hivatalos oldalára kíván eljutni, nem annak egy rajongói oldalára, e körben a hasonlatos tartalom és teljesen egyező cím különösen alkalmas, arra, hogy a felhasználókat más (nem eredeti szándékuk szerinti) on-line címre irányítsa és ott tartsa. Kérelmezett rosszhiszeműen járt el akkor is, amikor nem független tartalmat indított, hanem védjegyoltalommal rendelkező kérelmezőével hasonlót, melynek célja az felhasználók saját oldalára navigálása ez alkalmas a felhasználók megtévesztésén túlmenően a védjegyjogosult érdekeinek meg sértésére is.

A haszonszerzés vonatkozásában a kérelmező által csatolt hirdetési árlista hitelességét kérelmezett nem cáfolta. Tagadta ugyanakkor, hogy reklámok lennének az oldalon.  A döntnök szerint azonban a haszonszerzés kifejezés a DRSZ-ben nem csak a tényleges vagyoni haszonszerzésre vonatkozik, hanem, alkalmazható arra az esetre is, ha egy nagy látogatottságú oldalból nyilvánvalóan haszna származik a használónak, például azzal, hogy ismertté teszi az oldalt és később magasabb áron juthat az ismertségnek köszönhetően reklámbevételhez.

 

A fenti tények alapján a Regisztrációs Döntnök Kérelmező kérelmének helyt adott, tekintettel arra, hogy a domain visszavonásának, illetve átruházásának a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. és 31. pontjában megfogalmazott, fent részletesen hivatkozott  valamennyi szükséges feltétele fennáll.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban. 

 

Budapest, 2010. július 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum