Elfelejtettem a jelszót.

vulkollan


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

a vulkollan.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Bayer AG. Kérelmező által a PEMÜ Műanyagipari Rt. Kérelmezett ellen a  vulkollan.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a vulkollan.hu domain nevet a PEMÜ Műanyagipari Rt. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Bayer AG. Kérelmező javára átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

 

 

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező 1863.-ban alapított, mára jó hírnévvel rendelkező vegyipari konszern. Kérelmező már a századforduló idején nemzetközi ismertségnek örvendett, számos európai országban és a tengerentúlon is exportot bonyolított le, jelenleg is a világ több mint 150 országában jelen van.

 

A Kérelmező világviszonylatban jelentős védjegye a VULKOLLAN magas elasztikus teljesítményű anyagfajta elnevezése, amelyet Otto Bayer fedezett fel 1937-ben. Kérelmező különleges elasztomere, azaz rugalmas műanyagfajtája reklámozásának központi eleme a VULKOLLAN védjegy, amellyel kapcsolatban Kérelmező évtizedek óta erőteljes reklám- és piaci tevékenységet fejtett ki Európa-szerte, így Magyarországon is.

 

Amellett, hogy számos VULKOLLAN védjegy jogosultja más országokban, Kérelmező jogosultja a Magyarországon is érvényes 163211 lajstromszámú VULKOLLAN nemzetközi ábrás védjegynek 1952. augusztus 2-i elsőbbséggel a Nizzai Megállapodás szerinti 17. áruosztályban, továbbá a 178933 lajstromszámú VULKOLLAN nemzetközi szóvédjegynek 1954. augusztus 14-i elsőbbséggel a Nizzai Megállapodás szerinti 1., 7., 12. és 17. áruosztályban, valamint a 271284 lajstromszámú VULKOLLAN nemzetközi szóvédjegynek 1963. július 3-i elsőbbséggel a Nizzai Megállapodás szerinti 1., 7., 8., 17. és 19. áruosztályban.

 

Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett a domain nevet anélkül regisztráltatta, hogy arra joga vagy ahhoz fűződő jogos érdeke lett volna.

 

Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen használja, mivel az alatt tartalom nem érhető el, és Kérelmezőnek nincs ráhatása arra, hogy milyen tartalom jelenik meg a szóban forgó domain alatt. Ugyanakkor Kérelmezett céges honlapján külön menüpont alatt reklámozza az általa előállított VULKOLLÁN terméket. (Lásd: "http://www.pemu.hu/index.php/hu/menu-specmu-uzem-vulkollan") Kérelmezett önmagában azzal, hogy a szóban forgó domain nnév felett rendelkezik, zavarja Kérelmező szakmai tevékenységét, mert Kérelmező azt birtokolni, használni nem tudja, tartalmáról dönteni nem tud, holott a domain név megegyezik Kérelmező védjegyével.

 

Kérelmezettnek a VULKOLLAN védjegy több évtizedes jóhírneve miatt tudomása kellett legyen arról már a kérelmezett domain név delegálásának idején, hogy nem fűződik jogosultsága a VULKOLLAN megjelöléshez, és hogy ez a megjelölés Kérelmezőt illeti. A fentiek alapján megállapítható, hogy az a körülmény, hogy a Kérelmezett saját honlapján reklámozza az általa előállított VULKOLLÁN terméket, ugyanakkor a sérelmezett "vulkollan.hu" domain nevet saját részére lefoglalta, arra utal, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs, azaz a védjegyjogosult Kérelmező szakmai tevékenységét megzavarják.

 

Kérelmező álláspontja szerint a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.7  b. és c. pontja szerint is a Kérelmezett rosszhiszeműsége egyértelműen megállapítható.

 

Kérelmező csatolta a hivatkozott védjegyek lajstromkivonatát, valamint a Kérelmező történetét bemutató leírást.

 

A Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

A Kérelmező a kérelmezett domain név Kérelmezettől történő visszavonását és Kérelmezőre történő átruházását kérte.

 

II.           Érdemi védekezés

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

 

A Kérelmezett érdemi védekezésében elismerte, hogy nincs joga a kérelmezett Vulkollan név használatához, és arra hivatkozott, hogy csupán adminisztrációs hiba miatt maradt az használatában. Kérelmezett kijelentette, hogy kész a domain névről lemondani.

 

Kérelmező a rosszhiszeműségét azonban vitatta, és előadta, hogy web oldaláról a Kérelmező felszólítása után a Vulkollan kifejezést, mint félreérthető megjelölést eltávolította.

 

 

III.          Észrevétel

 

Kérelmező észrevételében jelezte, hogy a kérelmezett domain név nincs törlési státuszban, ezért a Kérelmezett érdemi védekezése ellenére kérte a döntés meghozatalát.

 

 

IV.         Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmező bizonyította, hogy egyértelműen joga fűződik a „VULKOLLAN” név használatához a javára lajstromozott védjegyoltalmakból, valamint a név árujelzőként történő használatából következően is. Az is egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmezett domain név azonos a Kérelmező javára védett névvel.

 

 Mivel a Kérelmezett érdemi védekezésében maga is elismerte, hogy nem fűződik joga a névhasználathoz, így a névhez fűződő jog vagy jogos érdek a Kérelmezett javára nem állapítható meg.

 

A kérelemnek helyt adó döntés meghozatalához már nem szükséges a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használat megállapítása is, azonban a Döntnök rámutat arra, hogy egyetért a Kérelmező érvelésével, és álláspontja szerint a Kérelmező versenytársaként tevékenykedő Kérelmezett a domain regisztrálásával a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.7. b., c., és d. pontjai alapján is megállapíthatónak tartja.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2011. február 11.

 

 
 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum