Elfelejtettem a jelszót.

www.eldorado


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

az  eldorado.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

Jenei Imre Kérelmező által az IMOSOFT Kft. Kérelmezett ellen az eldorado.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban  eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök az eldorado.hu domain nevet az IMOSOFT Kft Kérelmezettől visszavonja, és azt Jenei Imre Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező közel két évtizede ázsiai termékeket forgalmaz Szeged belvárosában, illetve a nagyobb üzletközpontokban. 1994. március 11.-e óta kizárólagos jogosultja a 148009 lajstromszámú ábrás védjegynek, amelynek jellemző eleme az „ELDORÁDÓ” szó. Kérelmező kereskedelmi tevékenységét is e név alatt folytatja, a vásárlóközönség széles rétege e név alatt ismeri őt.

 

Kérelmező régóta szeretne internetes honlapot fenntartani a védjegyével azonos kifejezés, a kérelmezett domain név alatt. Ezért több alkalommal írásban felszólította Kérelmezettet, hogy hagyjon fel a jogsértő domain használattal. Kérelmezett ezt követően egy ideig nem szolgáltatott tartalmat a domain név alatt, azonban később újra megkezdte egy olyan tartalom szolgáltatását, amely semmilyen kapcsolatban nem áll az „eldorádó” szóval.

 

Kérelmező állítja, hogy a védjegyoltalom alatt álló kifejezés egy fantáziaszó, amelyről a vásárlóközönség az ő szolgáltatását ismeri, azt vele azonosítják.

 

Kérelmező állítása szerint a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte és használja, hogy arra joga vagy jogos érdeke lenne, és a felszólító levél alapján tudhatja, hogy a domain névre másnak védjegyoltalma van, így a használat rosszhiszemű is.

 

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

 

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

 

II.           Kérelmezett érdemi védekezése

 

A Regisztrációs Döntnök vezetője a kérelmet és annak mellékleteit az RDSZ 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezettnek, hogy ha arra érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy vélelmezni kell a kérelemben foglaltak elismerését. Kérelmezett a figyelmeztetés ellenére érdemi védekezést nem terjesztett elő.

 

 

III.          Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.

 

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Kérelmező kétségtelenül bizonyította, hogy a kérelmezett domain név azonos azzal a névvel, amelynek használatára 1994. március 11.-e óta védjegyoltalma áll fenn. A Regisztrációs Döntnök töretlen gyakorlata, hogy ábrás védjegy esetén a védjegy fő elemét képező szó és az azzal azonos domain név esetén a védjegyoltalom jogosultjának elsőbbségét ismeri el, mint névhasználatra jogosultét.

 

A kérelmezett domain név regisztrációja 2000.03.25.-én történt, a védjegyoltalom tehát jóval korábbi,mint a domain név regisztrációja.

 

A Regisztrációs Döntnök megvizsgálta a kérelmezett domain név alatt fenntartott honlapot, és a Kérelmező előadásával egyezően, azt tapasztalta, hogy azt a www.mozaik.info.hu címen üzemeltetett oldalra irányítják át, amely alatt a Mozaik Tanulmányi Versenyre vonatkozó információk érhetők el. Kérelmezett javára tehát az eljárás adataiból sem a névhasználathoz fűződő jogot, sem jogos érdeket nem lehetett megállapítani.

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

 

A Döntnök az ismertetett tényállás alapján a kérelmezett domain név rosszhiszemű használatát is megállapította a 31. b.) i. és ii. pontok alapján.

 

A Fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelemnek helyt ad, és az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján elrendeli az eldorado.hu domain név visszavonását a Kérelmezettől, és annak a Kérelmezőre történő átruházását..

 

A Regisztrációs Döntnök  jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2011. március 21.Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum