Elfelejtettem a jelszót.

"lexmarkpatron.hu" és "lexmarktoner.hu"


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a lexmarkpatron.hu és lexmarktoner.hu domain nevek tárgyában indult eljárásban

 

A Lexmark International,  Inc. Kérelmező által az Ecotoner Kft. Kérelmezett ellen a lexmarkpatron.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban  eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a lexmarkpatron.hu és lexmarktoner.hu domain nevet Bozzai Attila Kérelmezettől visszavonja, és azt a Lexmark International Inc. Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 I.             Kérelem


 A Kérelmező a világ egyik legnagyobb és legismertebb számítógépes perifériákat gyártó és forgalmazó vállalata. A Kérelmező legismertebb termékei a különböző nyomtatók és egyéb képalkotó eszközök, valamint ezek kiegészítői. A LEXMARK lézer és tintasugaras nyomtatók világszerte, így Magyarországon is jól ismertek és jó hírnévnek örvendenek.


 A Kérelmező jogosultja számos olyan, a „LEXMARK” megjelölést tartalmazó védjegynek ,  amelyek Magyarországon (is) hatályosak.


 Ezek a következők:


(a)      HU 185665 („LEXMARK” szó)

(b)     HU 136000 („LEXMARK” ábrás)

(c)      CTM 005370036 („LEXMARK” szó)

(d)     CTM 001526391 („LEXMARK” ábrás)

(e)      CTM 001526334 („LEXMARK” szó)

 A védjegyek mindegyike tartalmazza a „LEXMARK” megjelölést. Kiemelendő elsősorban a 185665 lajstromszámú magyar nemzeti védjegy, valamint a 005370036 és 001526334 lajstromszámú közösségi védjegyek, amelyek szóvédjegyként “LEXMARK” szó kizárólagos használatát biztosítják a Kérelmezőnek. Mindezek mellett a 136000 lajstromszámú magyar nemzeti védjegy és a 001526391 lajstromszámú közösségi védjegy olyan ábrát oltalmaznak, amelynek domináns eleme szintén a „LEXMARK” szó.. A védjegyek mindegyikének áruosztálya tartalmazza a nyomtatókhoz való kiegészítő termékeket, különösen a festékeket, festékkazettákat, tonereket, patronokat, és az ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokat.


 A kérelmezett Domain Nevek tartalmazzák a „LEXMARK” szót. Ezen kívül a Domain Nevek a „toner”, illetve a „patron” szavakat tartalmazzák. E szavak jelentése egyértelmű: mindkettő nyomtatókhoz való festékkazettákra utal (míg előbbi lézernyomtatók, addig utóbbi tintasugaras nyomtatók vonatkozásában használatos.)


 A Domain Nevek megtévesztően hasonlítanak a védjegyekre. A „toner, illetve a patron” szavak semmilyen megkülönböztető jelleggel sem bírnak a LEXMARK” szó mellett, illetve a festékkazetták vonatkozásában. Kérelmező utalt a WIPO által a <samsungtonercartridge.com> domain név ügyében hozott döntésére (D2005-0557), amelyben az eljáró döntnök megerősítette, hogy sem a „toner”, sem a „cartridge” szavak (utóbbi tekinthető a patron angol nyelvű megfelelőjének is) nem bírnak megkülönböztető jelleggel, ezért ezeket a domain név SAMSUNG védjeggyel való összetéveszthetőségének vizsgálata során figyelmen kívül kell hagyni. Az eljáró döntnök ebben az ügyben szintén megállapította a domain név rosszhiszemű igénylését és használatát, ezért a domain név átruházását rendelte el.


 A HU 136000 és CTM 001526391 lajstromszámú védjegyekkel kapcsolatban Kérelmező megjegyezte, hogy az alternatív vitarendezési eljárás első feltétele a Domain Nevekkel azonos vagy arra megtévesztően hasonlító védjegy,  – e védjegyek vonatkozásában is megáll, hiszen a Regisztrációs Döntnök kialakult gyakorlata szerint, ha az eljárást olyan ábrás védjegyre alapozzák, amelyben adott domain névvel megegyező szó, vagy szóösszetétel a domináns, akkor fennáll az alternatív vitarendezési eljárás jogalapja (pl. <szuperauto.hu>, <truper.hu>, <unibet.hu>, <útisúgó.hu>, <venusz.hu>, <rillcatering.hu>, <yourprofile.hu>, <longtimeliner.hu> döntések).


 A Kérelmező soha nem adott engedélyt a Védjegyek használatára a Kérelmezettnek.


 A Kérelmező 2010 októberében szerzett tudomást arról, hogy a Kérelmezett a Domain Nevekben, valamint a Domain Nevek és más internetes tartománynevek alatt elérhető honlapjain használja a Védjegyeket. Erről közjegyzői ténytanúsítvány (a továbbiakban „Ténytanúsítvány”) került felvételre, amelyek K/4 alatt mellékelünk. A Ténytanúsítvány mint közokirat bizonyítja a benne foglaltakat, ebben az esetben pedig azt, hogy a Kérelmezett a Domain Neveket utángyártott festékkazetták forgalmazására használta fel. A Kérelmezett ugyanakkor a Domain Nevek használatával azt sugallta, hogy eredeti, Lexmark típusú festékkazettákat forgalmaz.


 A Kérelmező 2010. november 2-án írásban felszólította a Kérelmezettet a jogellenes magatartás abbahagyására, valamint a Domain Nevek használati jogának átadására. A Kérelmező a felszólító-levél elküldésével párhuzamosan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. §-a szerinti értesítési és eltávolítási eljárást is kezdeményezett az érintett honlapok tárhely-szolgáltatójánál. A Kérelmező leveleinek hatására a jogsértő (védjegybitorló) tartalmak eltávolításra kerültek a Kérelmezett honlapjairól, így a Domain Nevek alól is, azonban a Kérelmezett a Domain Nevek használati jogának átadásáról szóló nyilatkozatot nem küldte meg a Kérelmező jogi képviselőjének. Ezzel kapcsolatban a Kérelmező jogi képviselője 2010. november 12-én és 19-én is beszélt telefonon a Kérelmezett honlapján kapcsolattartóként feltüntetett személlyel, aki azt ígérte, hogy utánanéz a lemondó nyilatkozatnak. Mivel ezt követően sem érkezett meg a Kérelmezettől a lemondó nyilatkozat, a jogi képviselő 2010. november 29-én emailt küldött a Kérelmezett honlapján feltüntetett email-címre, amelyben újra felszólította a Kérelmezettet a lemondó nyilatkozat megküldésére. Mivel erre az emailre sem reagált a Kérelmezett, ezért a Kérelmező jogi képviselője 2010. december 7-én ajánlott levélben szólította fel a Kérelmezettet a lemondó nyilatkozat megküldésére. A Kérelmezett a fentiek ellenére mind nem küldte meg a lemondó nyilatkozatot a Kérelmező jogi képviselőjének.


 Kérelmező a Domain regisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjára, továbbá a Regisztrációs Döntnök eljárási Szabályzata 29. pontjára hivatkozott. Előadta, hogy Kérelmezett már a domain nevek igénylésekor meggyőződhetett volna arról, hogy a választott domain nevek védjegyoltalom alatt állnak Kérelmező javára.


 Kérelmezettnek sem joga, sem jogos érdeke nem volt a Domain Nevek regisztrációjához, illetve használatához.


 Kérelmezett a Domain Neveket rosszhiszeműen használja. A Kérelmezett a Domain Neveket rosszhiszeműen igényelte, hiszen a Domain Nevek regisztrációjának időpontjában a Védjegyek mindegyike lajstromozásra és meghirdetésre került, így kétséget kizáróan tudomással kellett bírnia arról, hogy a Domain Nevek igénylése a Védjegyekbe ütközik. A Kérelmezett a Domain Neveket egyértelműen azért választotta, hogy a Védjegyek ismertségét kihasználja. A „Lexmarkpatron” és a „Lexmarktoner” szóösszetételekből, azaz a Domain Nevekből a fogyasztók alappal feltételezték, hogy eredeti Lexmark festékkazettákat tudnak vásárolni a Domain Nevek alatt elérhető honlapokon. Emellett a honlapokon a „gyári” jelző használata súlyosan félrevezető volt, mert a Védjegyek kiterjedt használata miatt a fogyasztókban az a benyomás alakulhatott ki vagy erősödhetett meg, hogy a Kérelmezett eredeti gyári Lexmark tonereket és tintapatronokat forgalmaz. Azonban a Kérelmezett által forgalmazott termékek nem eredeti gyári Lexmark termékek, hanem utántöltött vagy utángyártott termékek. Különösen alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére az, a Kérelmezett egyes termékeik nevében is feltüntette a Védjegyeket (pl. „Lexmark 1 Color”), anélkül, hogy felhívta volna a figyelmet arra, hogy ezek utántöltött vagy utángyártott termékek.


 Megállapítható a Kérelmezett ESZ 31 (d) pontja szerinti rosszhiszeműsége, hiszen bizonyított, hogy a Domain Neveket szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára a Kérelmező jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.


 A Kérelmező fellépésének következtében a Domain Nevek alatt jelenleg nincs érdemi tartalom, az alatt csak egy „Forbidden / You don't have permission to access / on this server.” hibaüzenet látható. Továbbá abból, hogy a Kérelmezett a Domain Nevek használati jogának átadásáról szóló nyilatkozatot – többszöri felszólítás ellenére sem küldte meg a Kérelmező jogi képviselőjének – megállapítható a Kérelmezett RDESZ 31 (b)(i) és illetve (c) pontjai szerinti rosszhiszeműsége is. Felmerül annak gyanúja is, hogy a Kérelmezett arra vár, hogy a Kérelmező a Domain Nevek használati jogának átruházásáért ellenértéket ajánljon fel, amely esetben megvalósulna az RDESZ 31 (a) pontja szerinti eset is.


 A Kérelmező a domain nevek Kérelmezettől történő visszavonását és azok Kérelmezőre történő átruházását kérte.


 A Kérelmező egyszemélyes Döntnöki eljárást kért.


 

Kérelmező csatolta az a kérelmét alátámasztó okirati bizonyítékokat.. ”

 II.           Kérelmezett érdemi védekezése


 A Regisztrációs Döntnök vezetője a kérelmet az RDESZ 22. pontja lapaján elektronikus úton azzal a felhívással küldte meg Kérelmezettnek, és adminisztratív kapcsolattartójának,  hogy amennyiben arra 30 munkanapon belül érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy vélelmezni kell a kérelemben foglaltak elismerését. A kérelem megküldésének a Kérelmezett és az adminisztratív kapcsolattartó postafiókjába történő kézbesítéséről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.


 Kérelmezett a figyelmeztetés ellenére érdemi védekezést nem terjesztett elő.


  

 IV.         Döntés indoklása


 A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.


 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Kérelmező kétségtelenül bizonyította, hogy a kérelmezett domain nevekben domináns elemet képező LEXMARK szóra többszörös védjegyoltalommal rendelkezik, Kérelmező javára tehát egyértelműen megállapítható a kérelmezett domain névvel kapcsolatos névhasználati jog.

 

 

 

Ezt követően azt kellett vizsgálni, hogy a 29. a.) vagy b.) pontjában foglalt feltételek fennállnak-e, vagyis a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy azt rosszhiszeműen regisztráltatta, illetve használja. 

 

A Regisztrációs Döntnök egyetértett Kérelmezővel a tekintetben, hogy sem a „patron”, sem a „toner” szavak nem alkalmasak arra, hogy a Kérelmező közismert védjegyével szemben megkülönböztető jelzővel bírjanak.

 

A Kérelmezett javára érdemi védekezésének hiányában, de az eljárásban rendelkezésre álló adatok alapján sem állapítható meg a domain nevek használatához fűződő jog vagy jogos érdek.

 

Abból a körülményből, hogy a kérelmezett domain nevek alatti tartalomszolgáltatást Kérelmezett a Kérelmező fellépése okán megszüntette, azt a következtetést lehet levonni, hogy Kérelmezett maga is tudatában volt annak, hogy az adott nevek használatához sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik.

 

A kérelemnek helyt adó döntést önmagában a Kérelmezettnek a domain nevekhez fűződő joga vagy jogos érdekének hiányára tekintettel is meghozhatja a Regisztrációs Döntnök, azonban az eljáró Döntnök hangsúlyozza, hogy a Kérelmezett rosszhiszemű eljárását is megállapíthatónak tartja. A Kérelmezett azzal, hogy érdemi tartalmat nem szolgáltat a domain nevek alatt, azonban azok átruházásáról szóló nyilatkozatát többszöri felszólítás ellenére sem küldte meg Kérelmező részére, kimerítette az RDESZ 31. pont a., b., és d. pontjában foglaltakat.

 

A Fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelemnek helyt ad, és az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a lexmarkpatron.hu és lexmarktoner.hu domain nevev visszavonását a Kérelmezettől, és annak a Kérelmezőre történő átruházását.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2011. május 31.

  

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum