Elfelejtettem a jelszót.

kuponvilág

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

            a kuponvilág.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Kupon Világ Kft. Kérelmező által Gocz Béla Kérelmezett ellen a kuponvilag.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a kuponvilág.hu domain nevet Gocz Béla Kérelmezettől visszavonja, és annak a Kupon Világ Kft. Kérelmezőre történő átruházását rendeli el.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező cégbíróság által bejegyzett hivatalos cégneve a Kupon Világ Kft. Kérelmezőt 2010. október 12. napján jegyezte be a cégbíróság. A kérelmezett domain név regisztrálására 2010. december 28.-án került sor.

 

Kérelmező anyavállalata, a Rebate Networks GmbH, amely német cég gyakorlatilag a kérelmezői társaság anyavállalata, a whois rekord szerint 2008. június 5. napján regisztráltatta a kuponvilag.hu domain nevet, amely egyetlen ékezet eltéréssel azonos a Kérelmezett által használt domain névvel, amely alatt Kérelmező folytat internetes szolgáltatást.

 

Kérelmező előadta továbbá, hogy közösségi védjegybejelentést tett a Kupon Világ megjelölésre 2011. április 18. napján.

 

 

Kérelmezettől elvárható lett volna, hogy a domain név regisztrálása előtt meggyőződjön arról, hogy az általa választott domain név nem sérti-e a más jogát, így a cégadatbázisból meg kellett volna győződnie arról, hogy nincs a választott domain névvel azonos nevű cég.

 

A kérelmezett domain név a Kérelmező javára névhasználati joggal védett, amelyet a Kérelmezett domain használata sért.

 

Kérelmezett a nevet anélkül regisztráltatta, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, mivel semmilyen névhasználati, iparjogvédelmi vagy más joga nincs a név használatára, és erre vonatkozó engedélyt Kérelmező nem adott  Kérelmezett számára.

 

Kérelmező domain használata rosszhiszemű, mivel a domain alatti tartalom tanúsága szerint Kérelmezett jogosulatlanul, engedély nélkül használja a Kérelmezett nevét, továbbá engedély nélkül – egyfajta aggregátor vagy gyűjtő weboldalként – ad információt a Kérelmezett által nyújtott szolgáltatásról, illetve hirdeti a Kérelmezett, illetve hasonló szolgáltatást nyújtó, a Kérelmezett versenytársainak minősülő cégek által nyújtott szolgáltatásokat.

 

Kérelmező 2011. február 14.-én felszólító levelet küldött a Kérelmezettnek, amelyben a domain név átadását kérte, eredménytelenül. Későbbi újabb felszólító levele már válasz nélkül maradt.

 

Kérelmezett rosszhiszeműsége a regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 31.b.) i. pontja alapján megállapítható, amennyiben a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható. A jelen esetben egyértelműen bizonyítható az, hogy a kérelmezett megakadályozza a domain név használatára jogosult kérelmezőt abban, hogy a domain nevet használja, hiszen az a kérelmezett használatában áll.

 

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.

 

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

 

II.           Érdemi védekezés

 

Kérelmezett érdemi védekezésében arra hivatkozott, hogy kuponokkal kapcsolatos gyűjtő oldalt kívánt létrehozni, ezért regisztráltatta a domain nevet.

 

Álláspontja szerint éppen Kérelmező járt el rosszhiszeműen, amikor egy, a domain név regisztrációját követő későbbi időben bejelentett védjegyre hivatkozással kívánta megszerezni Kérelmezettől a domain nevet. E vonatkozásban a Tanácsadó Testület 7/2000. (V.31.) Elvi Állásfoglalására is idézte védekezésében. Hivatkozott arra is, hogy a KUPON VILÁG ábrás védjegy, így ez áll oltalom alatt és nem a szóösszetétel.

 

Kérelmezett álláspontja szerint nem egy speciális szóösszetételről van szó, mivel az interneten számos más cég is foglalkozik kuponok értékesítésével, amely gyakorlatilag egy vásárlásra ösztönző pénzt-helyettesítő eszköz.

 

Kérelmezett érvelt továbbá azzal is, hogy a domain igénye 14 napos meghirdetése alatt kellett volna a Kérelmezőnek tiltakoznia a regisztrációval szemben, ezt azonban elmulasztotta.

 

Kérelmezett arra hivatkozott, hogy annak ellenére az ékezetes forma nélküli domain nevet regisztráltatta 2008.-ban a cég, hogy az ékezetes nevek regisztrációjára 2004. óta lehetősége lett volna, különösen mivel a Domainregisztrációs Szabályzat által felkínált prioritásos eljárás erre kifejezett lehetőséget is adott.

 

Az érdemi védekezés alapján Kérelmezett magát jogszerű domain használónak tekintette.

 

III.          Kérelmező észrevétele

 

A Kérelmező kérelmét változatlanul fenntartotta.

 

Kérelmező álláspontja szerint irreleváns a Kérelmezettnek a védjegyoltalommal kapcsolatos előadása, mivel Kérelmező kérelmét a domain név regisztrációját megelőzően történt cégbejegyzésére alapította, mint számára névhasználati jogot megalapozó aktusra.

 

A kérelmezett domain meghirdetésekor valóban nem indított alternatívi vitarendezési eljárást, azonban hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat 9.2. pontjára, mely szerint az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárásának megindítására nyitva álló határidő elmulasztása nem értelmezhető akként, hogy a domain név választásával kapcsolatos jogairól az érintett bármilyen módon lemondott volna, és a választott domain névnek a domain-igénylő részére történő delegálásához hozzájárult volna.

 

 

 

IV.         Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a weben található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

Az Eljárási Szabályzat 29. pontja értelmében a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, illetőleg ha a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

Megállapítható, hogy a Kérelmező cégneve azonos a kérelmezett domain névvel. A Döntnök továbbá hangsúlyozza, hogy a kérelemben a Kérelmező a domain név regisztrációját megelőzően bejegyzett végnevéhez fűződő jogára hivatkozott, és nem a későbbi védjegyoltalomra, így a Döntnök a Kérelmező vonatkozásában a 29. pontban foglaltak fennállását megállapította.

 

 

Ezt követően a Kérelmezett javára fennálló jogot vagy jogos érdeket kellett a Döntnöknek megvizsgálnia.

 

A Döntnök hangsúlyozni kívánja, hogy önmagában az a tény, hogy a név használatára jogosult az adott kifejezésnek megfelelő domain nevet nem igényli, valamint annak más által történő igénylése esetén nem veszi igénybe a delegációt megelőzően az alternatív vitarendezési eljárást, nem tekinthető olyan magatartásnak, amellyel későbbi jogérvényesítési jogáról lemondott volna, vagy a domain más által történő regisztrációjához hozzájárult volna.

Ez az álláspont a Regisztrációs Döntnök gyakorlatában töretlen.

 

A Kérelmezett érdemi védekezésében maga sem hivatkozott arra, hogy a név használatához joga lenne, és a kuponokkal kapcsolatos gyűjtő oldalt jelölte meg olyan célként, amelyre alapítva jogos érdekét meg lehetne állapítani.

 

A Döntnök megvizsgálta a kérelmezett domain alatti web oldalt, és ott a Kérelmező előadásával egyezően azt tapasztalta, hogy a láthatólag nem különösebb erőforrásokkal létrehozott web oldal az egyes közösségi vásárlási formákat kuponnal kombináló web oldalak gyűjtőhelye, így a Kérelmező mellett, annak versenytársainak oldalát is népszerűsíti.

 

A Szabályzat 30. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett. Kérelmezett ugyan szolgáltat tartalmat a domain név alatt, azonban azt nem saját árui vagy szolgáltatásai felkínálására használja, hanem versenytársakat összegyűjtő web oldalként. Ezért a 30.a.) pont alapján Kérelmezett javára jogos érdek nem állapítható meg.

 

A jogos érdek abban az esetben is bizonyítható, ha b.) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése, illetőleg ha c.) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

A Döntnök a Google keresőben a Kupon Világ szóra keresve azt tapasztalta, hogy 2010. december 1.-vel jelent meg Kérelmező online szolgáltatása e név alatt az internetes piacon. (http://feminad.blog.hu/2010/12/01/kozossegi_vasarlas)

Az ezt nem sokkal később követő, Kérelmezett általi domain regisztráció valószínűsíti a Kérelmezett rosszhiszemű domain igénylését. A Döntnök nem értett egyet Kérelmezett azon érvelésével, hogy a kérelmezett domain név általános, megkülönböztető erővel nem bíró szóösszetétel. Ezt az álláspontot éppen az online világban jelen lévő versenytársak erősen különböző elnevezései is alátámasztják.

 

A kérelmezett domain név rosszhiszemű használatát az eljárás adatai alapján a Döntnök az Eljárási Szabályzat 31. c.) és d.) pontjai alapján is megállapíthatónak tartja.

 

A Kérelmező a domain név átruházását kérte kérelmében, amelyet a Regisztrációs Döntnök alaposnak talált, így a domain név kérelemnek helyt adott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 33. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2011. október 28.

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum