Elfelejtettem a jelszót.

vistaprint


REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

a vistaprint.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A VistaPrint Limted  Kérelmező által Prádel Zsolt Kérelmezett ellen a vistaprint.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 A Regisztrációs Döntnök a vistaprint.hu domain nevet Prádel Zsolt Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a VistaPrint Limeted  Kérelmező javára átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

Indokolás


                    

I.             Kérelem

A Kérelmező cég (VistaPrint Limited.) a jogosultja a 2013225 lajstromszámú „VistaPrint” közösségi védjegyeknek. A védjegyoltalom a 9., a 16., a 35. és 42. áruosztályokra terjed ki, többek között az alábbi termékekre és szolgáltatásokra: - papír, karton, nyomdaipari termékek, papíripari cikkek, brosúrák, klisék és nyomdabetűk forgalmazása; - iratminták terjesztése, iratmásolás, számítógépes nyilvántartások kezelése; - digitális adatcsomagokból iratok előállítása, nyomdai szolgáltatások és nyomtatás az Internet közbeiktatásával, grafikai tervezés számítógépes támogatással. A védjegy elsőbbségi napja: 2000. 12. 21. A Kérelmezett által használt domain név megegyezik a Kérelmező védjegyével [azonosság, 1997. évi XI. tv. 12. § (2) a); 207/2009/EK rendelet 9. cikk 1) bek. a) pont]. A közösségi védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a) a közösségi védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a közösségi védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal; b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a közösségi védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. A kialakult ítélkezési gyakorlat szerint a domain név regisztráltatása és fenntartása önmagában is jogellenesnek minősülhet az eset összes körülményeire, egyéb tényállási elmekre tekintettel, különösen ha a domain nevet már korábban használták védjegybitorlásra. A „T-Gallery” jogesetben [EBH 2009. 1962 ill. LB-H-PJ-2009-386] a bitorló a jogsértő szolgáltatásnyújtás feltételeit nem szüntette meg, márpedig a védjegytörvény a védjegybitorlással közvetlenül fenyegető cselekmény esetében is lehetőséget biztosít az eltiltásra, ld. Vt. 27. § (2) bekezdés b) pont.

 

Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben: b) a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmező az Eljárási Szabályzat 31. pontjára hivatkozva kérte a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű használat megállapítását is. Mellékelte azt a levélváltást, amely bizonyítja, hogy a Kérelmezett a vistaprint.hu” domaint arra használta fel, hogy a nevjegykeszites.hu domainre irányítsa a felhasználókat, amely oldalon saját cégén, vagyis a Dream Press Kft.-n keresztül nyújt névjegykártyákkal kapcsolatos szolgáltatásokat, illetve az ilyen szolgáltatásokat reklámozza. Ez jogi szempontból védjegybitorlás. Tekintettel arra, hogy a vistaprint.hu domain név teljesen megegyezik a védjeggyel, és a Kérelmezett honlapja kizárólag névjegyek, névjegykártyák készítésével foglalkozik, a fogyasztók azt hihetik, hogy a Kérelmezett által nyújtott névjegykészítési szolgáltatások a Kérelmező (VistaPrint) céghez kapcsolhatóak. A Kérelmező és a Kérelmezett közötti levélváltásból kiderül, hogy miután március 4-én kelt levelével a Kérelmező német jogi képviselője felszólította arra, hogy hagyjon fel a védjegybitorlással, a Kérelmezett március 25-én küldött emailjében sajnálatát fejezte ki a történtekért, és azt válaszolta, hogy a „vistaprint.hu” domain nevjegykeszites.hu” domainre történő átirányítását („a kifogásolt magatartást”) a felszólítást követően azonnal megszüntette, de nem hajlandó a domaint átadni. A „nevjegykeszites.hu” domain a domain.hu adatai szerint a Silver Design Stúdió Bt. nevén van, mely cég 2005 óta felszámolás alatt áll, vagyis nyilvánvalóan nem folytat érdemi tevékenységet. A „nevjegykeszites.hu” domaint valójában a Dream Press Kft. hasznosítja, ami abból is látszik, hogy az oldalon a mellékelt oldalkép szerint a Dream Press Kft. van kapcsolattartóként feltüntetve. A Dream Press Kft. tulajdonosa és ügyvezetője Prádel Zsolt. A Kérelmezett tehát bitorolta a Kérelmező védjegyét, ugyanakkor pedig a Domainregisztrációs Szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek értelmében rosszhiszeműnek is minősül, mivel a domain és a védjegy (különös tekintettel az érintett weboldal tartalmára) összetéveszthetőek

 

A Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

A Kérelmező a kérelmezett domain név Kérelmezettől történő visszavonását és Kérelmezőre történő átruházását kérte.

 

A Kérelmező csatolta a hivatkozott cégek cégkivonatait, a védjegy lajstromkivonatát, a felek közötti levélváltást, és a hivatkozott oldalak állapotát rögzítő pdf. file-t.

 

II.           Érdemi védekezés

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

 

A kérelem adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről a visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett érdemi védekezést azonban a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

 

III.          Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmező javára a fennálló védjegyoltalom alapján egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmezett domain név azonos azzal a névvel, amely egy javára védett név.

 

 Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését.

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti jog, vagy jogos érdek megállapítható a 2008.07.28.-án regisztráltatott domain névvel kapcsolatban.

 

A Döntnök megvizsgálta a kérelmezett domain név alatt szolgáltatott tartalmat, azonban az alatt érdemi tartalmat a döntés időpontjában nem talált.  A kérelmezett domain név egy olyan szerverre lett átirányítva, amely a belépéshez hitelesítő adatokat kér.

 

A Döntnök egyetértett a Kérelmező álláspontjával, hogy a kérelmezett domain név Kérelmezett által történő használata,  mivel önmagában a domain név, átirányítás és érdemi tartalom szolgáltatás nélkül is  alkalmas az internet felhasználók megtévesztésére, és ezáltal az RDSZ 31. d.) pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2011.08.31.

 

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum