Elfelejtettem a jelszót.

videkilanyok

  REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

a videkilanyok.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A SZAKK HUNGARY Kft. Kérelmező által Ratkai István Kérelmezett ellen a videkilanyok.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező kérelmét alaptalannak találja, ezért elutasítja.

  

          Indokolás


 

I.  A Kérelem

 

Kérelmező 2005.-ben „Vidékilány” címen felnőtt társkereső oldalt indított kifejezetten vidékiek számára. Kérelmező szerint ekkor az oldal „videkilany.hu” és „videkilanyok.hu” – tehát a kérelmezett domain alatt – volt elérhető, amelyet – állítása  szerint – Kérelmező regisztráltatott. Később anyagi megfontolásból csak a videkilany.hu domain került meghosszabbításra. Az oldal mára kategóriájának vezető szereplőjévé vált, nevének ismertségét éveken át gondosan alapozva.

Kérelmező a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 33/c és d pontjaira hivatkozva indokolta a Kérelmezett rosszhiszemű névhasználatát. Kérelmező által előadottak szerint a Kérelmezett a kérelmezett domain nevet 2010-10-13-án vette „tulajdonba”, majd weboldalt indított rajta, ahol a megjelenített információk alapján, egyértelmű szándéka Kérelmező meglévő szolgáltatásának lemásolása, és az általa ismertté tett névvel a felhasználókat megtévesztve haszonszerzés céljával szolgáltatásával megegyező oldal indítása.

 

Kérelmező csatolta a Kérelmezett domain név alatti oldal fényképét.

 

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.

 

II. Kérelmezett érdemi védekezése

 

Kérelmezett részére az Eljárási Szabályzat 22. pontja szerint a kérelmet elektronikus úton megküldte a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának, azonban a sikeres kézbesítésről szóló elektronikus igazolás ellenére az érdemi védekezés előterjesztésére nyitva álló határidőn belül érdemi védekezést nem terjesztett elő.


III.         Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) alapján hozta meg döntését, mely szerint na kérelme az alábbiak miatt alaptalan:

 

Az RDSZ 29. pontja szerint a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

 

a)   a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

 

b)   Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A kérelmezett domain név whois rekordja szerint – Kérelmező állításával ellentétben – a kérelmezett domain név regisztrációjára 2004. 06. 27.-én került sor, és az eredeti domain használó a mai napig folyamatosan Kérelmezett. A whois rekordból tehát nem igazolható Kérelmező azon állítása, mely szerint a kérelmezett domain nevet először ő regisztráltatta volna, és azt csak 2010.-ben, az általa ismertté tett szolgáltatással megtévesztő hasonlóságra alapozva regisztráltatta volna a Kérelmezett.

A Kérelmező szolgáltatását a videkilany.hu domain alatt nyújtja, amelynek regisztrációjára 2005.02.27.-én, tehát 7 hónappal a Kérelmezett regisztrációját követően került sor.

A kérelmezett domain név nem azonos egy olyan névvel, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, és bár hasonlít a Kérelmező által használt domain névhez, azonban azt a Kérelmezett Kérelmezőt jelentősen megelőzve regisztráltatta.

 

A Regisztrációs Döntnök töretlen gyakorlata szerint egy köznévnek minősülő domain név használata önmagában nem alapoz meg olyan névhasználati jogot, amelyre a kérelemben alappal hivatkozni lehet. Abban az esetben, ha a domain névről az állapítható meg, hogy az a Kérelmező közismert kereskedelmi nevévé vált, úgy azt kell vizsgálni, hogy a Kérelmezett a kereskedelmi névre alapított névhasználati jog keletkezését megelőzően, vagy azt követően regisztráltatta-e a domain nevet. A jelen eljárásban egyértelműen a korábbi regisztráció állapítható meg, így tehát Kérelmező javára nem lehet olyan jogot megállapítani, amelynek alapján a kérelemnek helyt adó döntést lehetne hozni.

 

Az eljárás adataiból az sem állapítható meg, hogy a Kérelmezett bárkinek a jogát sértette volna a domain név 2004. 06. 27.-én történt regisztrációjával.

 

A Kérelmezőnek az RDSZ 33. c. és d. pontjaira történő hivatkozása a fentiek alapján, a korábbi regisztráció tényéből kiindulva szintén alaptalan. 

 

A Regisztrációs Döntnök megjegyzi még, hogy a hasonló domain név alatt a Kérelmezett által létrehozni kívánt szolgáltatás, amennyiben tartalmában valóban a Kérelmező szolgáltatásával összetéveszthető, úgy az versenyjogi kérdéseket felvethet, azonban a kérelmezett domain alatt szolgáltatott tartalommal kapcsolatos eljárás nem tartozik a Regisztrációs Döntnök hatáskörébe.

 

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet elutasította.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek és a Nyilvántartónak azzal, hogy a domain név átruházására bejegyzett korlátozást törölje a nyilvántartásból.

 

Budapest, 2011. november 22.

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum