Elfelejtettem a jelszót.

amgen.hu

 

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

  

az amgen.hu.domain tárgyában indult eljárásban

 


Az Amgen, Inc. Kérelmező által Patay István Kérelmezett ellen az amgen.hu. domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi


Döntést

A Regisztrációs Döntnök az amgen.hu.domain nevet Patay István Kérelmezettől visszavonja, és annak az Amgen, Inc Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.            

 Indokolás

I.  A Kérelem  

Kérelmező a fenti domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

Kérelmező indoklásában előadta, hogy az "amgen" megjelölésre vonatkozóan számos nemzeti és közösségi védjegyoltalommal rendelkezik, amely alapján a Kérelmező Magyarországra is kiterjedően kizárólagos védjegyoltalomban részesül. A Kérelmező jogosultja többek között a (i) 135094 lajstromszámú „AMGEN” nemzeti védjegynek (elsőbbség napja: 1991. november 1), a (ii) 000064170 lajstromszámú „AMGEN” közösségi védjegynek (elsőbbség napja: 1996. április 1), a (iii) 003046737 lajstromszámú „AMGEN SENSIPAR” közösségi védjegynek (elsőbbség napja: 2003. február 10), a (iv) 008758625 lajstromszámú „AMGEN VENTURES” közösségi védjegynek (elsőbbség napja: 2009. december 15). 

Előadta továbbá, hogy a cégcsoporthoz tartozó, magyarországi társvállalat a cégnevében az „amgen” kifejezést vezérszóként használja.

Tekintettel arra, hogy a kérelmezett domain alatt tartalom nem érthető el, és Kérelmezett a megkeresését követően a domaint megvételre Kérelmezőnek felajánlotta, álláspontja szerint Kérelmezett szándéka a domain regisztrálásával egyértelműen a domain név ellenérték fejében történő átruházása volt.

Kérelmező a domain név átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 


II. Kérelmezett érdemi védekezése


A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

III.   Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmező ugyan dokumentumokkal nem igazolta, de a kérelem és a  nyilvánosan elérhető adatok alapján Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Kérelmezőnek a domain név igénylésének időpontjában az “amgen” megjelölésre Magyarországra kiterjedő védjegyoltalma volt. Továbbá a hivatalos cégadatok alapjánazt is a megállapította, hogy Kérelmező cégcsoportjához tartozó, és a Kérelmező által alapított magyarországi társvállalat a domain 2005. szeptember 15. történt regisztrációját megelőzően, már 2004. március 1. napja óta vezérszóként használja az „amgen” kifejezést. Mindezek alapján Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmezőnek fűződik jogos érdeke az „amgen” név használatához.

Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését.

Ezt követően azt vizsgálta a Regisztrációs Döntnök, hogy a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

A Kérelmezettnek a névhez fűződő joga rendelkezésre álló anyagokból nem volt megállapítható.

A Regisztrációs Döntnök a kérelmezett domain név alatt azt tapasztalta, hogy – a Kérelmező állításával egyezően – az amgen.hu.domain alatt érdemi tartalom nem érhető el, kizárólag egy ’Szerverkarbantartás’ felirat látható.

Mindezek alapján a Kérelmezett javára a domain használatára vonatkozó jogos érdeket a Döntnöki Tanács az RDSZ 30. pontja alapján nem tudott megállapítani.

A Regisztrációs Döntnök az RDSZ 31.b.) pontja alapján a Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is megállapította.

Mivel a Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott.


A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában özöttük bírósági eljárás van folyamatban.
Budapest, 2011. december 5.

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum