Elfelejtettem a jelszót.

sofri

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

  

a sofri.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A TooltechnicKft Kérelmező által Papp Miklós Kérelmezett ellen a sofri.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a sofri.hu domain nevet Papp Miklós Kérelmezettől visszavonja, és annak a Tooltechnic Kft. Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.            

 Indokolás

 

I.  A Kérelem  

Kérelmező a fenti domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

Kérelmező indoklásában előadta, hogy a Tooltechnic Kft. a SOFRI termékek kizárólagos magyarországi importőre a ’SOFRI’ védjegy tulajdonosával és gyártójával kötött szerződés alapján.A ’SOFRI’ egy olyan hatályos magyar , vagy közösségi jog által védett név, ami a jogosult engedélye nélkül, a jogosulton kívül mindenki mást kizár a név jogszerű használatából. Ennek alapján álláspontja szerint a Kérelmezett nem használhatja jogszerűen a ’SOFRI’ nevet domain névként.

Kérelmező csatolta a védjegy kivonatát, továbbá a védjegyjogosulttól a részére adott „Meghatalmazás” elnevezésű, de tartalmában védjegyhasználati engedély okiratot.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

III.   Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmezőnek a „SOFRI” névre fennálló hazai vagy közösségi jog által biztosított névhasználati joga, a Kérelmező által becsatolt mellékletekből megállapítható. A „SOFRI” ábrás védjegy eredeti jogosultja Fritz Kosmetik Großhandelgesellschaft mbH&Co, akitől Kérelmezett – a dokumentumot tartalmilag vizsgálva - engedéllyel rendelkezik, hogy mint a SOFRI termékek kizárólagos importőre, a sofri.hu domain nevet kizárólagosan használhatja.

Kérelmezettnek a névhasználati jogosultsága nem volt megállapítható, erre vonatkozólag Papp Miklós semmilyen indoklást nem terjesztett elő. Kérelmező kérelmében utalást tett arra vonatkozólag, hogy Kérelmezett a korábbiakban a SOFRI termékek forgalmazásával foglalkozott, amivel mára felhagyott, de ezt a Döntnök, Kérelmezett nyilatkozatának és egyéb dokumentumok hiányában, nem tudta vizsgálni.

Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését, továbbá mindezek alapján javára a domain használatára vonatkozó jogos érdeket az RDSZ 30. pontja alapján nem tudott megállapítani.

A Döntnök a kérelmezett domain név alatt azt tapasztalta, hogy ott érdemi tartalom nem elérhető. Az archive.org oldalon lefolytatott vizsgálat alapján az sem volt megállapítható, hogy az oldalon bármikor is érdemi tartalmat szolgáltattak volna.

Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 31.b.) pontja alapján a Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is megállapította.

Mivel a Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2011. december 22.

  

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum