Elfelejtettem a jelszót.

kerttrade


 
 

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

a kerttrade.hu és kert-trade.hu domain nevekv tárgyában indult eljárásban

 

A  Kerttrade Kft. Kérelmező által Simon Gabriella Kérelmezett ellen a kerttrade.hu és kert-trade.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi  

 

 

D Ö N T É S T

 

 

A Regisztrációs Döntnök a kerttrade.hu és kert-trade.hu domain neveket Simon Gabriella Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező Kerttrade Kft. részére átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

 

 

Indokolás:

 

Kérelmező arra hivatkozással kérte a domain részére történő átruházását, hogy a kérelmezett domain név azonos a Kérelmező cégnevével. Kérelmező 1992 óta működő cégként a Kérelmezett által történő domain használat miatt el van zárva attól, hogy a .hu alatti tartományban használja a cégnevével megegyező domain neveket.

 

Kérelmező előadta, hogy Kérelmezettnek sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik a domain név használathoz, azon tényleges tartalmat nem szolgáltat.

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet a Kérelmezettnek megküldte, aki válasziratában elismerte, hogy a domain nevekhez valóban nincs joga, illetve azok használatához nem fűződik jogos érdeke. A domainn év igénylésekor meglévő üzleti koncepcióját nem tudta megvalósítani, ezért azt ténylegesen nem használja. Kérelmezett hivatkozott arra, hogy nem volt tudomása arról, hogy a domain nevek használatával más jogát sérti, azonban a Domainregisztrációs Szabályzat és az általa aláírt igénylőlap rendelkezései szerint kész arról a Kérelmező javára lemondani.

 

Kérelmező a Kérelmezett válaszirata alapján kérte a Regisztrációs Döntnök döntésének meghozatalát.

 

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerinti feltételek fennállását a kérelem, illetve a Kérelmezett válasziratában foglaltak alapján megállapította, és a kérelemnek helyt adva, a kérelmezett domain neveknek a Kérelmezettől történő visszavonását, illetve Kérelmezőre történő átruházását rendelte el.

 

A Regisztrációs Döntnök a döntést az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján  Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban illetve az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg. 

 

A Regisztrációs Döntnök jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

 

 

 

 

 
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum