Elfelejtettem a jelszót.

eurovegas

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

az eurovegas.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

 

Az Eurovegas Kft. Kérelmező által jogi képviselője útján Zentai-Plajner Zsolt magánszemély Kérelmezett ellen az eurovegas.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök az eurovegas.hu domain név tekintetében a Kérelmet elutasítja.

 

  

Indokolás

A Kérelmező előadta, hogy jogosultja a 184507 lajstromszámú EUROVEGAS védjegynek, amely a Nizzai Megállapodás szerinti 39., 41., 43. és 44. osztályokban áll oltalom alatt 2004. augusztus 11-ei elsőbbséggel. Kérelmében előadta, hogy a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, valamint a kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik. A rosszhiszeműség tekintetében a Kérelmező előadta, hogy az „EURO VEGAS” megjelölés 2003. augusztus 12-én jelent meg először a magyar sajtóban, majd többször egymás után. Ezt követően 2003. november 10-én született határozat arról, hogy társaságuk felveszi az EUROVEGAS Entertainment & Casino Park Kft. nevet. Az eurovegas.hu domain nevet 2003. november 12-én regisztrálták.

A Kérelmező előadta, hogy az eurovegas.hu domain név alatt elérhető honlap egy bizonyos "European Vega Space Rocket" elnevezésű társaság szerepel. A honlapon a Kérelmezett cégneve úgy szerepel, mintha azt hivatalosan "Eurovegas"-nak rövidítenék. A Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett „mondvacsinált tartalommal, mondvacsinált rövidítéssel kívánja jogos érdekének hiányát, illetve rosszhiszeműségét leplezni”. Állításait azzal támasztotta alá, hogy a keresőprogramok nem jelenítik meg a Kérelmezett domain név alatt szereplő céget az „eurovegas” szó beírására. Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kérte.

A kérelemre a Kérelmezett előterjesztette érdemi védekezését. Érdemi védekezésében előadta, hogy a domain nevet 2003. november 12-én regisztrálta. A honlap egy az űrhajózás rajongóinak készült honlap, mely az európai Vega Rakétával foglalkozik. A honlap elnevezésére saját szóösszetételt alkotott tekintettel arra, hogy a European Vega Space Rocket név kiírva túl hosszú lett volna. A domain bejegyzés napjától az oldal tartalmat szolgáltat, mini portálként, összegyűjtve a rakétával és a Vegával kapcsolatos anyagokat. Kifejtette, hogy eleget tett a domain igénylés során a Regisztációs Szabályzat 2.2.1. pontjában foglalt gondossági követelményeknek is, mind a cégjegyzékben mind pedig a védjegyadatbázisban ellenőrizte, hogy a domain név választás sérti-e mások névkizárólagossághoz fűződő jogát. Előadta, hogy a Kérelmező 2004. augusztus 11. napján indított szabadalmi eljárást, így az általa használt „eurovegas” név a domain regisztráció időpontjában védjegyoltalom alatt nem állt. Hivatkozott továbbá arra, hogy a Kérelmező cégkivonata alapján a Kérelmező 2004. január 08. napjával módosította nevét a jelenlegi “EUROVEGAS” Entertainment & Casino Park Kft. elnevezésre, így a domain regisztráció időpontjában jogos érdeke ezen név használatához nem fűződhetett. A Kérelmezett cáfolta, hogy nem jön elő a neve a keresőprogramokban, és hivatkozott arra, hogy a Google keresés eredményeképpen a 2. oldalon az első helyen hozza a honlapját. Kiemelte, hogy soha senkit nem keresett meg azért, hogy a honlapot eladja

A domain nevet a Szabályzat 10.1.6. d) pontjának megfelelően tisztességesen használom, a felhasználók megtévesztésére nem törekszem

 

A Regisztrációs Döntnök megvizsgálta az eurovegas.hu weblapot, és ott Kérelmezett állításával egyezőeket tapasztalt.

 

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 21. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint a fenti a) pont feltételei nem valósulnak meg, mert a Kérelmezett elfogadható indokot adott arra, hogy miért használja a rövidítést.

A fenti b) pont rendelkezései szintén nem valósulnak meg, mert a domain név Kérelmezett általi igénylésekor még nem állt jogvédelem alatt, továbbá nem nyert igazolást, hogy a Kérelmezett rosszhiszeműen használná a nevet. Ahogyan arra érdemi védekezésében a Kérelmezett hivatkozott is, használja a domain nevet, és nem nyert igazolást, hogy szándékosan össze kívánná zavarni a Kérelmező tevékenységét. Továbbá nem használ Kérelmező tevékenységére vagy magatartására utaló kifejezéseket a lapján.

A Regisztrációs Döntnök egyetértve a Kérelmező előadásával, megállapíthatónak tartja az Eljárási Szabályzat 23.a.) és b.) pontjában foglaltak fennállását.

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum