Elfelejtettem a jelszót.

konyvtar


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

                                              DÖNTÉSE

 

a konyvtar.hu és a konyvtarak. hu domain nevek tárgyában indult eljárásban

 

Az Országos Széchenyi Könyvtár, Könyvtári Intézet ( 1827 Budapest, Budavári Palota, F-épület ) Kérelmező által a Korrektech Kft ( 1114 Budapest, Bartók Béla u.55.) Kérelmezett ellen a konyvtar.hu és konyvtarak.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

d ö n t é s t:

 

A Regisztrációs Döntnök a konyvtar.hu és konyvtarak.hu domain neveket a Korrektech Kft. Kérelmezettől visszavonja, és annak az Országos Széchenyi Könyvtár, Könyvtári Intézet ( 1827 Budapest, Budavári Palota, F-épület ) részére történő átruházását rendeli el.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

 

 

Indokolás


 

A konyvtar.hu és konyvtarak.hu domain nevek ügyében az Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását.

 

Eredetileg 2000.március 25.-én a Best Domains Kft regisztráltatta a konyvtar.hu és konyvtarak.hu domain neveket, Kérelmezett javára azokat 2008.május 16-án  regisztrálták. Kérelmezett és jogelődje között szoros gazdasági kapcsolat áll fenn,  azonos tulajdonosi  és ügyvezetési körrel rendelkeznek.

 

Kérelmező állítása szerint Kérelmezett a domain neveket anélkül igényelte, hogy azokhoz joga vagy jogos érdeke fűződött volna, illetve azokat rosszhiszeműen igényelte és használja.  Hivatkozott arra is, hogy kérelmezett jogelődje a domaint 1.450.000.-F vételáron értékesítette volna részére.

 

Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy álláspontja szerint Kérelmezőt nem illeti meg a „könyvtár” elnevezés kizárólagos használati joga és vitatta azt is, hogy a delegálás során rosszhiszeműen járt volna el.

Vitatta továbbá, hogy a domain átruházására irányuló árajánlat a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 33.b.)II. pontjában hivatkozott feltétel teljesülését jelentené és hivatkozott arra, hogy az árajánlatot a domain korábbi tulajdonosa tette. Állította, hogy az oldalon hosszú távú tartalomszolgáltatást kíván nyújtani, s hogy ennek tervét Kérelmezővel már megosztotta.

 

Kérelmező az érdemi védekezésre tett nyilatkozatában hivatkozott az 1997.évi CXL. törvényre, a domain eredeti és jelenlegi tulajdonosa közötti nyilvánvaló üzleti kapcsolatra és arra, hogy Kérelmezőtől a tervezett tartalomszolgáltatással kapcsolatban semmilyen tájékoztatást nem kapott.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívására csatolta a Kérelmezett  jogelődjével a domainek átruházása tárgyában folytatott levelezést, így az árajánlatot is.

 

 

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmező a 1997.évi CXL. törvény  alapján jogosult a „Könyvtár” elnevezés használatára,  Kérelmezett ellenben nem hivatkozott olyan tényre, amellyel bizonyítaná, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne.

 

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata szerint annak nincs jelentősége, hogy az adott elnevezés használatára jogszabályon alapuló jogosultság kizárólagos legyen, a jogosultak közül az tarthat igényt az elnevezéshez kapcsolódó domainra, aki arra igényét elsőként jelenti be.

 

A fentieken túl a Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint Kérelmezett  részéről  a domain felhasználása rosszhiszeműen történik.

Kérelmezett honlapján ugyanis azon kívül, hogy - sok más domain mellett-  a jelen eljárás alapját képező domainek továbbra is eladók, tartalom nem található. Ez a körülmény pedig vitathatatlanul azt igazolja, hogy a Kérelmezett a domaineket elsősorban azzal a céllal igényelte, hogy az adott név használatára jogosult személynek átruházzák, vagyis a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 33.a. pontjában hivatkozott feltétel is teljesült Kérelmezett eljárásának rosszhiszemű minősítése körében.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Budapest, 2008. november 20.

 

 

 

 

                                                                                

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum