Elfelejtettem a jelszót.

atpexodus

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

az atpexodus.hu domain név tárgyában indult eljárásban

Az ATP EXODUS Kft. (székhely: 2225 Üllő, Pesti út 1, továbbiakban: Kérelmező), mint kérelmező által NaviTruck Kft. (cím: 2724 Újlengyel, Határ u 12., továbbiakban: Kérelmezett) mint kérelmezett ellen az atpexodus.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök az atpexodus.hu domain nevet NaviTruck Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt az ATP EXODUS Kft. Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a mediwelshop.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. A KÉRELEM

Kérelmező előadta, hogy a domain név cégnevéhez kötődik, melyet jelenleg hat országban használnak. Sajátjaként az atp-exodus.hu domain nevet regisztrálta és használja is jelenleg, de igényt tart a kérelmezett domain névre is, mivel az a cégnevéhez kötődik, és más általi használata számára kereskedelmi kárt okoz.
Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban előadta, hogy Kérelmező és Kérelmezett tevékenységi köre megegyezik, gépjármű alkatrész kereskedelemmel foglalkoznak.

Kérelmező cégcsoportja e körben Kelet-Európa egyik legnagyobb forgalmazója, így álláspontjuk szerint Kérelmezett, mint versenytársa tudatosan, a vásárlók megtévesztése céljából regisztrálta a kérelmezett domain nevet, és tette elérhetővé a domain név alatt saját, kérelmezetti webshopját.

2. A KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

A Kérelmezett nem terjesztett elő érdemi védekezést, az erre vonatkozó felhívás, és az érdemi védekezés elmaradásának következményeire vonatkozó figyelmeztetés ellenére sem.

3. A DÖNTÉS INDOKLÁSA

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Megállapítható, hogy Kérelmező cégnevének vezérszava teljes egészében megegyezik a kérelmezett domain névvel, illetve a nevet áruk felkínálásával kapcsolatban használja, ilyen néven rendszeres üzleti tevékenységet folytat, így Kérelmező vonatkozásában mind a névhasználati jog, mind a jogos érdek megállapítható.
Kérelmezett vonatkozásában Döntnök ilyen névhasználati jogot megállapítani nem tudott.

A kérelemben foglaltakkal egyezően, a kérelmezett domain név alatt Kérelmezett webshopja érhető el. Az is megállapítható, hogy Kérelmezett és Kérelmező a gazdasági élet ugyanazon a területén vannak jelen, egymásnak versenytársai. Kérelmezett az atpexodus.hu domain név regisztrálásával egyrészt megakadályozta Kérelmezőt abban, hogy a cégnevével megegyező domain nevet használja, valamint az, hogy versenytársának nevével megegyező domain név alatt kínálja saját árúit, alkalmas arra, hogy a vásárlókat megtévessze. Így Döntnök az RDSZ 31. b) c) d) pontjai alapján Kérelmezett rosszhiszeműségét is megállapította.

Tekintettel arra, hogy Döntnök Kérelmezett névhasználati jogát, illetve jogos érdekét a kérelmezett domain név vonatkozásában nem tudta megállapítani, viszont rosszhiszeműségét bizonyítottnak találta, a kérelemnek helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2013. november 20.
Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum