Elfelejtettem a jelszót.

elle

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

az elle.hu domain név tárgyában

A jogi képviselője útján eljáró HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (HFP) S.A. Kérelmező által az ADOC-SEMIC Kft. “f.a.” Kérelmezettel szemben az elle.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

DÖNTÉST

A Regisztrációs Döntnök az elle.hu domain nevet ADOC-SEMIC Kft. “f.a.” kérelmezettől visszavonja, és azt a HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (HFP) S.A Kérelmező számára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy az elle.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7. 1. A.) és C. ) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt, és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

Indokolás

I. A kérelem

Kérelmező névhasználati jogát a javára lajstromozott védjegyre alapította. Kérelmező világszerte számos "ELLE" védjegy kizárólagos jogosultja, mely védjegyek önmagukban és/vagy ábrákkal kombinálva oltalmazzák a megjelölést az alábbiak szerint:
Kérelmező jogosultja
- az „ELLE” megjelölés vonatkozásában a 302807 lajstromszám alatt bejegyzett nemzetközi szóvédjegynek, 1965. szeptember 24-i elsőbbséggel, a 25. áruosztályban;
- az „ELLE” megjelölés vonatkozásában az 546813 lajstromszám alatt bejegyzett nemzetközi szóvédjegynek, 2005. november 24-i elsőbbséggel, a 3, 21. és 26. áruosztályokban;
- az „ELLE” megjelölés vonatkozásában a 657541 lajstromszám alatt bejegyzett nemzetközi szóvédjegynek, 1995. május 5-i elsőbbséggel, a 6, 16, 28, 35, 38, 39, 41. és 42. áruosztályokban;
- az „ELLE” megjelölés vonatkozásában a 292472 lajstromszám alatt bejegyzett nemzetközi ábrás védjegynek, 1964. december 28-i elsőbbséggel, a 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. és 42. áruosztályokban;
- az „ELLE” megjelölés vonatkozásában az 593542 lajstromszám alatt bejegyzett nemzetközi ábrás védjegynek, 1992. október 27-i elsőbbséggel, az 5 és 10. áruosztályokban;
- az „ELLE” megjelölés vonatkozásában a 296917 lajstromszám alatt bejegyzett nemzetközi ábrás védjegynek, 1965. április 30-i elsőbbséggel a 25. áruosztályban;
- az „ELLE” megjelölés vonatkozásában a 663316 lajstromszám alatt bejegyzett nemzetközi ábrás védjegynek, 1996. szeptember 6-i elsőbbséggel, a 7. áruosztályban;
- az „ELLE” megjelölés vonatkozásában a 503116 lajstromszám alatt bejegyzett nemzetközi ábrás védjegynek, 1991. augusztus 16-i elsőbbséggel, a 12. áruosztályban;
- az „ELLE” megjelölés vonatkozásában a 003475365 lajstromszám alatt bejegyzett közösségi ábrás védjegynek, 2003. október 30-i elsőbbséggel, a 16, 35, 38, 41. és 42. áruosztályokban;
- az „ELLE” megjelölés vonatkozásában a 004818845 lajstromszám alatt bejegyzett közösségi ábrás védjegynek, 2005. december 19-i elsőbbséggel, a 9, 12. és 42. áruosztályokban;
- az „ELLE” megjelölés vonatkozásában a 006799886 lajstromszám alatt bejegyzett közösségi ábrás védjegynek, 2008. március 20-i elsőbbséggel, a 11, 19, 27. és 35. áruosztályokban;
- az „ELLE” megjelölés vonatkozásában a 008174071 lajstromszám alatt bejegyzett közösségi ábrás védjegynek, 2009. február 20-i elsőbbséggel, a 4, 36. és 39. áruosztályokban;
- az „ELLE” megjelölés vonatkozásában a 005621073 lajstromszám alatt bejegyzett közösségi ábrás védjegynek, 2006. december 28-i elsőbbséggel, a 14, 20. és 22. áruosztályokban.
- az „ELLE” megjelölés vonatkozásában a 003566734 lajstromszám alatt bejegyzett közösségi ábrás védjegynek, 2003. október 30-i elsőbbséggel, a 18, 24. és 25. áruosztályokban;
- az „ELLE” megjelölés vonatkozásában a 010084572 lajstromszám alatt bejegyzett közösségi szóvédjegynek, 2011. június 29-i elsőbbséggel, a 2, 6, 7, 10. és 44. áruosztályokban;
- az „ELLE” megjelölés vonatkozásában a 01070132 lajstromszám alatt bejegyzett közösségi szóvédjegynek, 2011. augusztus 2-i elsőbbséggel, az 5, 8 és 28. áruosztályokban

A Kérelmező a hivatkozott védjegyek lajstromkivonataival állításait bizonyította. Kérelmező hivatkozott továbbá a védjegy jó hírére is, amelyet többek között az NMPP által készített export eladási jegyzékkel igazolt továbbá e tekintetben arra hivatkozott, hogy a Lagardère cégcsoport tagjaként jogosultja az igen jóhírű, világszerte széles körben oltalmazott ELLE védjegynek, melyet a nemzetközileg is közismert ELLE magazin címeként régóta használnak. Az 1945 óta létező ELLE magazin az egész világon 44 kiadásban jelenik meg kifejezetten az egyedi piacok igényeire irányulva. Ebben a vonatkozásban hivatkozott továbbá a „Droit de la Propriété Industrielle” című könyvre, amely az ELLE-t a híres védjegyek között hozza fel példaként; a CHALLENGE magazin elemzésére, amely az ELLE magazint a 28. helyre sorolja az export kereskedelem 30 legerősebb védjegyének listáján; az ELLE besorolására Európa 300 leghíresebb védjegyének listájára, amelyet a LANDOR ASSOCIATES készített; a LA TRIBUNE 2010. május 18-i számában megjelent “Elle” une success-story qui dure”[„Elle” egy soha el nem múló siker-sztori] című cikkre; a L’Expansion 2007 július/augusztusi lapszámában megjelent “Les 5 secrets des grandes marques” [A legismertebb brandek 5 titka] című cikkre, és kiemelte, hogy erre a megállapításra jutott az OHIM is a Közösségi Védjegy Hivatal (Felszólalási Osztály) 2007. április 27-én hozott döntésében a B 841 870 számú felszólalási ügyben, valamint a 2010. november 10-én hozott döntésében a B 1 473 000 számú felszólalási ügyben

A Kérelmezett rosszhiszemű használata tekintetében Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezettnek a nyilvános kiadásra vonatkozóan van az ELLE védjegyek tekintetében jogosultsága, amely azonban nem jogosította fel a Kérelmezettet, mint licenc-jogosultat az domain név igénylésére.

A Kérelmező által 2001. február 21-én a Kérelmezettnek biztosított használati jog (licenc jog)a francia ELLE magazin magyar kiadásának jogára volt szigorúan korlátozva, az alábbiak szerint: „amennyiben az itt előírtakból más nem következik, a Védjegy használata a Magazin kiadására, nyomtatására, forgalomba hozatalára, promóciójára, terjesztésére és eladására korlátozódik .” Tehát a Kérelmezett nem volt feljogosítva arra, hogy az domain nevet regisztráltassa. A fentieken túl, aKérelmezett részére az ELLE magazin kiadására biztosított licencia 2010. december 31-én megszűnt.

Kérelmező szerint nyilvánvaló, hogy:

- a licencia szerződés előírásai alapján, ha a Kérelmező nem lépett fel a Kérelmezettel szemben a szerződés hatálya alatt, az úgy értelmezendő, hogy az átruházásnak a szerződés megszűnésekor meg kellett volna történnie.

- Kérelmező köteles fellépni a Kérelmezettel szemben a szerződéses kötelezettségek megfelelő kikényszerítése érdekében. E tekintetben a Kérelmezett rosszhiszemű volt.

- továbbá, az domain név átruházásának visszautasításával a Kérelmezett de facto megszüntette az elmúlt legalább 10 év fogyasztói forgalmát, ami ehhez a domain névhez kapcsolódott. Ez pedig nyilvánvalóan sérti és károsítja a Kérelmező védjegyéhez, nevéhez, közismert kiadványához fűződő érdekeit. A Kérelmezett e tekintetben is rosszhiszeműen járt el.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit az eljárási szabályzat 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg a Kérelmezett részére, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján dönt.

A Kérelmezett a tájékoztatás ellenére nem terjesztett elő védekezést


III. A döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

Regisztrációs Döntnök egyetértett a Kérelmező előadásával, azzal a megjegyzéssel, hogy a belföldi jó hírnév tekintetében a külföldi statisztikák és az OHIM álláspontja jogvita esetén nyilvánvalóan nem lenne mégcsak analogiaként sem használható. A kérdésnek azonban azért nincs jelentősége, mert egy volt üzleti partner általi, licenc nélküli védjegyhasználat a jelen ügy tárgya.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja értelmében „a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A jelen esetben, a fenti rendelkezések a) pontja azért nem alkalmazható, mert az igénylés pillanatában még nem volt feltétlenül rosszhiszemű a védjegyhasználat. E tekintetben a Kérelmező nem fejtette ki részletesen az álláspontját, csak utalás szinten jelenik meg az érvelésében, hogy a Kérelmezett már az igényléskor sem volt jogosult a használatra.

Ugyanakkor a Kérelmezett rosszhiszeműsége a 29. Pont b) pontja alapján megállapítható, hiszen a domain név átruházásáról a Kérelmezettől kapott felszólítás után sem intézkedett. A fentieken túl, abból, hogy a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, a Regisztrációs Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését. A Döntnök ezt meghaladóan rámutat arra is, hogy a Kérelmező által előadott és a csatolt okiratokkal bizonyított tények alapján is alappal feltételezhető a Kérelmezett rosszhiszemű eljárása.

Az „elle”, francia nőnemű névmás domain névként, közszóként számtalan tartalommal jogszerűen is használható lenne, azonban Kérelmezett és Kérelmező közötti korábbi kapcsolat éppen azt jelzi, hogy Kérelmezett által bármilyen tartalom esetén feltételezhető lenne, hogy az a Kérelmező korábbi tevékenységére tekintettel, vagy annak kihasználásával történik.
További kiemelendő körülmény, hogy jelenleg nem érhető el tartalom az elle.hu oldalon.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelemben foglaltaknak helyt adott és elrendelte a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtja végre, kivéve ha a felek harminc napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest 2014. február 19.

Dr. Soós Andrea Klára döntnök

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum