Elfelejtettem a jelszót.

blik

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a blik.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Ringier Kiadó Kft. (1082 Budapest, Futó u. 35-37.) Kérelmező által az Euromarknet Kft. (1082 Budapest, Harminckettesek tere 3.) Kérelmezett ellen a blik.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a blik.hu domain nevet az Euromarknet Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, a Ringier Kiadó Kft. javára átruházza.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

I. A Kérelem

Kérelmező a fenti domain névnek a Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.
Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.
A Kérelmező képviselője útján nyújtotta be elektronikus úton kérelmét, melyben a 2005.01.05-én regisztrált blik.hu domain név Kérelmezettől való átruházását kérte. A Kérelemben előadottak szerint Kérelmező, a Ringier Kiadó Kft. jogosultja a 148615 lajstromszámú „Blikk” szóvédjegynek, valamint a 146200 lajstromszámú „BLIKK Független Színes Napilap” színes ábrás védjegynek. Kérelmező a kérelemhez csatolt dokumentumokkal igazolta védjegy jogosultságát.
Kérelmező ezzel kapcsolatban előadta, hogy a Kérelmezett által regisztrált domain név megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez. Ezek alapján álláspontja szerint a Ringier Kiadó Kft. tulajdonában lévő, "Blikk" elnevezésű, széles körben ismert és népszerű védjegyhez, illetve a blikk.hu domain névhez megtévesztésig hasonló domain név regisztrációja és használata rosszhiszemű és jogellenes.
Kérelmező szerint a Kérelmezett az oldalon nem a saját szolgáltatását, hanem a Kupon Világ Kft. "Kupon Világ" szolgáltatását teszi elérhetővé a felhasználók részére.
Kérelmező véleménye szerint a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy a blik.hu domain nevet külföldi viszonteladó megbízásából regisztrálta az RCO Productions (Seringenstraat 32, 2681 EM Monster, Hollandia) nevű holland cégnek. A domain név az egyszerűbb adminisztráció miatt trustee szolgáltatás keretében működött, melynek lényege, hogy a domain használójaként az Euromarknet Kft. került feltüntetésre a whois adatbázisban. Azonban a valós használója a domain névnek az RCO Productions holland cég.
Ezen trustee szolgáltatás keretében Kérelmezett valamennyi feltételt biztosít a .hu domain nevek használatához, az ügyfelüknek ehhez csak minimális adminisztrációt kell végeznie, de az ügyfél rendelkezik a domain név alatt megjelenő tartalom felett. Ehhez a jelen esetben Kérelmezett technikai szolgáltatást nem nyújtott.
Kérelmezett előadta, hogy az eljárás megindításáról szóló értesítés után azonnal megszüntette a trustee szolgáltatást. Mivel az eljárás alatt a domain használót nem tudta a valódi használóra módosítani, így a domain nevet törölte.
Kérelmezett kijelentette, hogy a domain nevet nem kívánja használni. Álláspontja szerint azonban a blik.hu domain név megléte és használata önmagában nem okoz védjegybitorlást.

III. Kérelmező észrevételei

Kérelmező fenntartotta a kérelemben előadottakat. Arra tekintettel, hogy Kérelmezett a továbbiakban nem kívánja használni a domain nevet, ismételten kérte, hogy azt a Ringier Kiadó Kft. részére a Regisztrációs Döntnök ruházza át.

IV. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.
A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
Mivel Kérelmezett érdemi védekezésében úgy nyilatkozott, hogy a domain nevet nem kívánja használni, így a rendelkezésre álló anyagokból megállapítható, hogy joga, vagy jogos érdeke nem fűződik a domain használathoz.
A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott.
A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

2012. június 12.

Dr. Mayer Erika
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum