Elfelejtettem a jelszót.

nespressokompatibilis

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a nespressokompatibilis.hu és a bionespressokapszula.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Société des Produits Nestlé S.A. (Entre-deux-Villes 1800, Vevey, Svájc) Kérelmező által Pods Kft. (1045 Budapest, Rózsa utca 4. X. em. 55.) Kérelmezett ellen a nespressokompatibilis.hu és a bionespressokapszula.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

DÖNTÉST

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által a nespressokompatibilis.hu és a bionespressokapszula.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találta, ezért a domain nevek Kérelmezettől való visszavonását, a Kérelmező részére történő átruházást rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás:

I. A Kérelmező előterjesztése

A nespressokompatibilis.hu és a bionespressokapszula.hu domain nevek ügyében a Société des Produits Nestlé S.A. Kérelmező jogi képviselője útján elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a nespressokompatibilis.hu és a bionespressokapszula.hu domain név Kérelmezettől visszavonását, a Kérelmezőre való átruházását kérte. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) a Pods Kft. céget jelölte meg.

A Kérelmező védjegyjogi oltalomra hivatkozott. Előadta, hogy a Kérelmező cég a 2793792 számú NESPRESSO közösségi szó- és a 1054554 lajstromszámú NESPRESSO ábrás nemzetközi (WIPO által lajstromozott) védjegyek kizárólagos jogosultja. A Kérelmező által felhívott védjegyek adatait mellékletként csatolta.

A Kérelmező ezeken felül előadta, hogy a Kérelmezettnek névhasználati joga nem áll fenn a NESPRESSO név tekintetében, továbbá a domain használatához nem fűződik jogos érdeke, illetve a Kérelmezett rosszhiszeműsége több tekintetben is megállapítható.

A Kérelmező a névhasználat tekintetében előadta, hogy a Kérelmezett által használt domain név domináns részét a NESPRESSO elem képezi, mivel a „-kompatibilis” illetve a „bio” rész tisztán leíró jellegű, mert csak a termék jellemzőire utal. Ezáltal a domain névvel nem jön létre új megjelölés sem, így a domain nevek és a NESPRESSO védjegyei összetéveszthetőek.

Az ügy tárgyát képező domain neveket a Kérelmezett arra használja, hogy azok segítségével a látogatókat átirányítsa a cafeitalia.hu domain alatt elérhető oldalra. A cafeitalia.hu domain ugyancsak a Kérelmezetté. Az oldalon különböző márkájú termékek kerülnek értékesítésre, amelyek közül az egyik fajta kávé megtévesztően NESPRESSO kapszulaként kerül feltüntetésre, pedig nyilvánvalóan látható, hogy nem ez a márkája. Ezen felül a Kérelmező előadta még, hogy a Kérelmezett az oldalakon sehol sem tüntette fel, hogy nincs a két társaság (a Kérelmező és a Kérelmezett) egymással kapcsolatban.

Továbbá utalt a Kérelmező arra, hogy a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának VI. 30. pontja szerint a Kérelmezett anélkül igényelte a domain nevekett, hogy ahhoz jogos érdeke fűződne, mivel a Kérelmező nem engedélyezte a NESPRESSO szó bármilyen nemű felhasználását a Kérelmezett részére, ilyen kereskedelmi neve a Kérelmezettnek nincs, és NESPRESSO terméket a Kérelmezett nem árusít.

A Kérelmező a továbbiakban előadta a Kérelmezett rosszhiszeműségére vonatkozó érveit, melyeket a Szabályzat VI. 31. c.) és d.) pontjára alapozva fejtett ki. Véleménye szerint a Kérelmezett a domain címeket nem használja ténylegesen, mivel azzal automatikusan a http://cafeitalia.hu/ oldalra irányít át. A Kérelmező hivatkozott korábbi döntnöki ügyekre, az infomediator.hu oldalon elérhető pokerstars.hu domain és a longtimeliner.hu domain ügyére, illetve a Regisztrációs Döntnök korábban megfogalmazott elveire.

Meglátása szerint a domainek neve is azért lett így kiválasztva, mert a fogyasztók nagy része a NESPRESSO és a „kompatibilis” kifejezésekre egyszerre keres rá, így keresőmotor optimalizálási megfontolásokból az említett domain előkelő helyezést foglal el a találati listán. A Kérelmező sérelmezi továbbá, hogy az oldalon nem NESPRESSO termékek kerülnek értékesítésre, és semmi sem utal arra, hogy a Kérelmezett a Kérelmező társasággal nem áll gazdasági kapcsolatban, a termékek nem a Kérelmező által kínált termékek.

A Kérelmező előadta még, hogy a kávékapszulák mindennapi fogyasztási cikknek minősülnek, mely esetében az átlagfogyasztók gyors döntéseket hoznak a vásárlás alkalmával. Ezáltal fokozottabb a veszélye annak, hogy összetévesztik az oldal kínálatát a NESPRESSO által készített termékekkel. Továbbá e tény kapcsán hivatkozott arra is, hogy a védjegy egy prémium márka, és a fenti használat sérelmes lehet a védjegy jóhírére. A Kérelmezett oldalai alapján a fogyasztók azt a téves következtetést is levonhatják, hogy a Kérelmezett a Kérelmező hivatalos viszonteladója. Ez abban az esetben lehet kifejezetten sérelmes, ha a termék minősége nem a megszokott minőségű.

A Kérelmező a domain név átruházását kérte.

II. A Kérelmezett védekezése

A Kérelmezett az ügyben védekezést, egyéb nyilatkozatot a szabályzatban megadott határidőn belül nem terjesztett elő.

III. Az eljáró döntnök álláspontja - a Szabályzat vonatkozó rendelkezései

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Kérelmezz több domain ügyében terjesztett elő kérelmet, de csak egy Kérelmezett ellen, így a kérelem megfelel a Szabályzat 16. pontjának. Ennek megfelelően a Regisztrációs Döntnök a két domain ügyét egy eljárásban bírálta el.

A Regisztrációs Döntnök először a nespressokompatibilis.hu domain ügyében fejtette ki álláspontját.

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök előtt továbbá a Szabályzat 30. pontja alapján az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Szabályzat 31. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
[…]
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg […].

IV. A kérelmező jogai

A Regisztrációs Döntnök a Szabályzat 29. pontjában foglaltak alapján valamennyi eljárásban először is azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e, vagy hogy az adott név használatára a Kérelmező jogosult-e valamely jogszabály alapján (az adott körben kizárólagos jelleggel).

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal, illetve a WIPO (World Intellectual Property Organization) védjegylajstromának adati szerint – ahogy arra a Kérelmező is helyesen hivatkozott – a két hivatkozott védjegy jogosultja a Société des Produits Nestlé S.A (vagyis a Kérelmezett). A védjegyoltalomra való hivatkozással történő fellépésre való jogosultságot (a védjegyoltalmi igény érvényesítésére való jogosultságot) a Regisztrációs Döntnök előtt a Kérelmező a védjegyadatok és a meghatalmazás csatolásával megfelelően tudta igazolni.

V. A Kérelmezett jogos érdekének hiánya és rosszhiszeműsége

Ezek után a Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta, hogy a Kérelmezettnek fűződik-e jogos érdeke a domain nevének használatához. Ezzel kapcsolatban a Kérelmező arra hivatkozott, hogy „nem engedélyezte a NESPRESSO szó bármilyen nemű felhasználását a Kérelmezett részére, ilyen kereskedelmi neve a Kérelmezettnek nincs, és NESPRESSO terméket a Kérelmezett nem árusít”.

A név használatára vonatkozó engedély a Szabályzat 30. pont a) bekezdése tekintetében irreleváns.

A Kérelmező álláspontjával ellentétben a Regisztrációs Döntnök azt állapította meg, hogy a domain nevet a Kérelmezett áruk (kávékapszulák) forgalmazásával kapcsolatban használja a Szabályzat 30. a) pontja értelmében.

Döntnöki ügyekben a Szabályzat 30. pont a) bekezdése szerint a „jogos érdek” elvileg már akkor is megállapítható, ha a domain nevet áruk felkínálásával kapcsolatban használják. A Kérelmezett jogos érdeke ugyanakkor irreleváns az olyan esetekben, amikor a másik szabályzatban rögzített feltétel megvalósul, vagyis a használat rosszhiszeműsége megállapítható.

Ezek után a Regisztrációs Döntnök a 29. pont második felében fennálló feltételeket vizsgálta, nevezetesen, hogy a Kérelmezett részéről a domain alatt elérhető tartalom felhasználása rosszhiszeműen történt-e. A Kérelmező kérelmében a Szabályzat 31. c) és d) pontjára hivatkozott, mely kimondja, hogy a rosszhiszeműség akkor bizonyítható, ha
- a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják [c)];
- a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg [d)].

A Kérelmező ugyan nem csatolt bizonyítékot arra nézve, hogy valóban átirányítás történik a nespressokompatibilis.hu domainről a cafeitalia.hu domain irányába, mivel azonban a Regisztrációs Döntnök a Szabályzat 27. pont harmadik fordulata alapján többek között az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntést, így nem volt akadálya annak, hogy az átirányítás tényéről személyesen meggyőződve ezt bizonyítottnak tekintse.

A Regisztrációs Döntnök jelen ügyben irányadónak tekinti a Főváros Ítélőtábla 8.Pf.20.495/2008 ügyszámú jogerős döntésében (puder.hu domain ügye), megfogalmazott elvet, mely szerint az „átirányításnak”, vagyis annak, hogy a felhasználó a domain névvel az átirányított oldalon jut a tartalomszolgáltatáshoz, […] nincs jelentősége. […] Az átirányítás folytán megjelenő honlapon elérhető tartalom olyan, mintha az alperes domain neve alatt jelenne meg. A fogyasztók számára közömbös, hogy a domain alatti tartalom elérhetősége milyen technikai megoldással válik lehetővé.

Ezután a Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta, hogy a vitatott domain felhasználása a Kérelmezett részéről valóban a Szabályzat 31. c) pontjában megfogalmazott módon történik-e, a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették-e be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják.

Ezzel kapcsolatban a Regisztrációs Döntnök megjegyzi, hogy a „megzavarják” kitételt a döntnöki eljárásban megszorítóan kell értelmezni. Nyilvánvaló, hogy minden olyan domain, mely akár a legcsekélyebb mértékben is – függetlenül az üzleti tisztesség követelményének vizsgálatától – hasonló a kérelmező védett nevéhez, zavaró a név jogosultja, az adott eljárásban igényeit érvényesíteni kívánó fél számára. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy egy döntnöki eljárásban a Szabályzat ezen pontja alapján minden szubjektíve zavaró tartományt meg lehetne szerezni.

Ezután a Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta meg, hogy valószínűsíthető-e a védjegybitorlás megvalósulása [Szabályzat 31. d)], illetve a védjegyoltalom korlátai érvényesülhetnek-e az adott tényállás mellett az üzleti tisztesség elvárásait is figyelembe véve.

A Kérelmező szerint a nespressokompatibilis.hu domaint a Kérelmezett „nem használja” ténylegesen, mivel a domain a látogatókat egyből átirányítja a cafeitalia.hu oldalra. Továbbá a kérelmező hivatkozott arra, hogy a kávékapszulák mindennapi fogyasztási cikknek minősülnek, és a fogyasztók által az oldal felkeresése után a gyors döntések miatt és az összetéveszthetőség okán a konkurens által forgalmazott kávétermékeket fogják megvásárolni.

A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. 15. § (1) bekezdés c) pontja szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében – az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban – használja a védjegyet, ha az szükséges az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének jelzésére.

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy jelen esetben felmerül a védjegyoltalom ezen korlátjának alkalmazása. A kompatibilitás feltüntetése tipikusan a rendeltetés jelzésének tekinthető áruk, különösen kapszulák (tartozékok) esetében. A tartozékok kapcsán a fogyasztók számára releváns információt (a kompatibilitást) a védjegy megjelenítése nélkül nem lehet közölni.

Ezen pontra való sikeres kérelmezői hivatkozáshoz szükséges az összetéveszthetőség, melyet a Kérelmezett honlapjával összefüggésbe hozható bármilyen információ megalapozhat. Tehát ezen jogcím vonatkozásában a Regisztrációs Döntnök nem pusztán a domain megnevezését vizsgálja, hanem az eset összes körülményeit figyelembe véve hozza meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök jelen ügyben az alábbiakat állapította meg. Önmagában a nespressokompatibilis.hu domain nem minősülne összetéveszthetőnek a NESPRESSO védjeggyel. A fogyasztók vásárlási előkészületük során tisztában vannak vele, hogy mi a különbség a NESPRESSO márkájú és a Nespresso kávégéppel kompatibilis kapszulák között. A vitatott domainről a cafeitalia.hu weblapra történő átirányítás után azonban, az utóbbi honlapon a Kérelmezett már semmilyen módon nem tünteti fel, hogy nem NESPRESSO márkájú termékekről, hanem Nespresso-kompatibilis kapszulákról van szó. Pusztán a „Kávékapszulák (Nespresso)” kitétel olvasható a holnapon, az egyik aloldal címe is az alábbi: http://cafeitalia.hu/kavekapszulak-nespresso.

A nespressokompatibils.hu domain segítségével a Kérelmezett honlapjára átirányított felhasználókra figyelemmel a termékek ilyen módon való feltüntetése kimeríti a Szabályzat 31. d) pontjában megállapított feltételt, illetve annak tényállási elemeit (haszonszerzés cél, összetéveszthetőség/azonosság, a Kérelmezett honlapján hirdetett termék). A Kérelmezett tévesen kelti azt a látszatot, hogy a NESPRESSO védjegy jogosultjával hivatalos üzleti kapcsolatban áll, ily módon a domain felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök hangsúlyozza, hogy nem önmagában a NESPRESSO márkának a domain nevében ilyen módon történő feltüntetése teszi rosszhiszeművé a Kérelmezett használati tevékenységét, hanem az átirányítás és a tartalom ilyen módon történő kialakítása.

VI. Bionespressokapszula.hu

A Regisztrációs Döntnök ezután a bionespressokapszula.hu domain tárgyában döntött. Megállapítható, hogy mind formai, mind tartalmi szempontok alapján a két ügy nagyon hasonló.

A bionespressokapszula.hu domain nevében a bio pusztán egy minőségi jelző, megkülönböztető képessége ebben az esetben minimális.

Ezen a domainen is átirányítás történik a Kérelmezett cafeitalia.hu honlapjára, ahol – ahogy fentebb is megállapításra került – semmilyen módon nincs feltüntetve, hogy nem NESPRESSO kapszulákról van szó.

A Regisztrációs Döntnök ezen domain vonatkozásában a nespressokompatibilis.hu domain tárgyában kifejtekkel azonos érvek szerint a Szabályzat 31. d. pontja alapján helyt ad a kérelemnek.

A Regisztrációs Döntnök eljárása során főszabályként a Szabályzatot alkalmazza, a rendelkezések értelmezésében természetesen tekintettel van a Szabályzat normatív előírásait kibontó jogszabályokra (pl. a védjegytörvényre) is. Ugyanakkor nem tartozik hatáskörébe a védjegybitorlás tényállási elemeinek vizsgálata és annak – vagy hiányának – megállapítása, a bírói gyakorlat értelmezése és alkalmazása, s különösen nem védjegytörvényben leírt jogkövetkezmények alkalmazása. Ezen kérdésekben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság hozhat döntést.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Budapest, 2015. április 7.

Pintz György döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum