Elfelejtettem a jelszót.

leovegas

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a leovegas.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A LeoVegas Gaming Ltd. (székhely: Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Málta, továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által EuroDNS S.A. (székhely: Rue Leon Laval 21, 3372 Leudelange, Luxembourg, továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a leovegas.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a leovegas.hu domain nevet EuroDNS S.A. Kérelmezettől visszavonja, és azt LeoVegas Gaming Ltd. Kérelmezőre átruházza.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a leovegas.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.
INDOKOLÁS

1. Kérelem

A Kérelmező társaság a LeoVegas Gaming Ltd. Cégcsoport tagja, amely Cégcsoport további tagjai a 2011. augusztus 11-én alapított anyavállalat, a LeoVegas International Ltd, valamint az ugyanazon a napon alapított másik leányvállalat, a LeoVegas Operational Ltd. A LeoVegas cégcsoport tevékenysége az online szerencsejáték, kaszinó és egyéb játékok szolgáltatására terjed ki, amely tevékenységét elsősorban a leovegas.com domain név alatt működő platformon keresztül fejti ki.

A Kérelmező jogosultja számos európai és nemzetközi védjegynek, többek között az EUTM 011663705 lajstromszámú "LEOVEGAS" ábrás-, valamint az EUTM 014583355 lajstromszámú "LEOVEGAS" szóvédjegynek ("LEOVEGAS Védjegyek"). A LEOVEGAS Védjegyek a 9., 38. valamint a 41. áru- és szolgáltatás osztályok vonatkozásában állnak oltalom alatt, többek között a számítógépes játékok, szerencsejátékok, kaszinók, lottó, játékgépek, fogadás, interneten vagy más hálózaton keresztül szerencsejáték szolgáltatások nyújtása vonatkozásában.
A Kérelmező a LEOVEGAS Védjegyek lajstromkivonatait csatolta.

A Kérelmező előadta, hogy a cégcsoport több domain név tulajdonosa, többek közt a leovegas.com, a leovegas.at és a leovegas.uk domain neveknek. A domain nevek whois rekordjának másolatát is csatolta.

Kérelmező továbbá előadta, hogy az online és mobil kaszinó- és játékszolgáltatások piacán vezető szerepet tölt be. A leovegas.com domain 2012 januárja óta üzemel, amelyen jelenleg több mint 450 különböző játék érhető el. A Kérelmező tevékenységét számos nemzetközi díjjal és elismeréssel jutalmazták. A díjakra vonatkozó sajtóanyagot szintén csatolta.
Kérelmező nemcsak az Európai Unió, hanem az egész világ területén fejti ki szolgáltatását. A LEOVEGAS Védjegyek által védett megjelöléseket a szakmai körök és a fogyasztók is egyértelműen a Kérelmezőhöz kötik.

Kérelmező álláspontja szerint a kérelmezett domain névnek a fent említett LEOVEGAS Védjegyekkel való összetéveszthetősége megállapítható, mivel a kérelmezett domainben szereplő "leovegas" megjelölés a "LEOVEGAS" szóvédjeggyel és ábrás védjeggel is megegyezik. Kérelmező ".hu" kiterjesztésre irányadó joggyakorlatra hivatkozik, mely szerint az összetéveszthetőség elemzése során rendszerint figyelmen kívül kell hagyni azt, mivel az csupán a regisztrációhoz szükséges technikai követelmény (Time Export A/S v. Kraan- en Truck Service B.V. WIPO Case No. DNL2016-0003; vagy Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP v. Felix Schumacher, WIPO Case No. DNL2015-0065). Kérelmező álláspontja szerint a ".hu" végződést ebben az esetben is figyelmen kívül kell hagyni, így az a LEOVEGAS Védjegyekkel kapcsolatban fennálló összetéveszthetőség vonatkozásában relevanciával nem bír. Kérelmezett tevékenysége is nagyobb részt online szerencsejáték és egyéb játék szolgáltatásokat népszerűsít, amely szolgáltatások teljes mértékben megegyeznek a Kérelmező által a LEOVEGAS Védjegyek alatt nyújtott szolgáltatásokkal. A kérelmezett domain alatt működő honlapról készült képernyőfotókat csatolta.

Kérelmező előadta, hogy a LEOVEGAS Védjegyek alapján a Kérelmező kizárólagosan jogosult a "LEOVEGAS" megjelölést használni és azok használatára másoknak engedélyt adni. Kérelmező nem járult hozzá védjegye jelen domain névben történő használatához, a LEOVEGAS Védjegyeknek a kérelmezett domain névben történő használata sérti Kérelmező kizárólagos védjegyjogait és megszegi a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontját.

Kérelmező szerint az Eljárási Szabályzat 30. pontja nem alkalmazható jelen esetben, mivel a Kérelmezettnek nem fűződik joga vagy jogos érdeke a domain név használatához. Kérelmező álláspontja szerint a domain név az EuroDNS S.A. egyik ügyfelének kérésére lett regisztrálva, mivel a Kérelmezett tevékenységi körében ügyfeleinek anonimitást biztosít, mellyel megszegi a Domainregisztrációs Szabályzet 1.2.3.3. és 6.1. g) pontját.
Kérelmező szerint a fentiek alapján megállapítható, hogy a Kérelmezett azért használja a kérelmezett domain névben a "leovegas" megjelölést, hogy ezzel a felhasználókat a saját honlapjára irányítsa, és hogy az ott elhelyezett hirdetésekkel megtévessze a felhasználókat, akik a hirdetésekben szereplő szolgáltatásokat a Kérelmező által nyújtott szolgáltatásoknak vélhetik. Továbbá Kérelmező előadta, hogy az online kaszinókra és szerencsejáték szervezésre a legtöbb országban szigorú szabályozás vonatkozik; a Kérelmező tevékenységét az Egyesült Királyság Szerencsejáték Bizottsága (UK Gambling Commission) által kiállított engedély birtokában végzi. Kérelmező álláspontja szerint a kérelmezett domain név használatával fennáll a veszélye, hogy az azon feltűntetett szerencsejátékos holnapokat engedéllyel nem rendelkező szervezetek üzemeltetik, akik a felhasználókat megkárosíthatják. Ezzel összefüggésben pedig az esetleges jogsértések felmerülése esetén sérülne a Kérelmező jó híre, valamint a fogyasztóknak a LEOVEGAS Védjegyek alatt nyújtott szolgáltatások minőségébe vetett bizalma.

Kérelmező hivatkozik a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjára, ami tiltja az olyan nevek domain névként való választását, mely jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan jogellenes. Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a Domainregisztrációs Szabályzat 2.3.2 a) pontját is megszegte, amely értelmében a domain-használó köteles a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani és a választását - annak jogszerűsége szempontjából - az igénylést megelőzően ellenőrizni.

Kérelmező a Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban hivatkozik a RDSZ. 31. c) pontjára, mivel a kérelmezett domain alatt a Kérelmezett a Kérelmező üzleti tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokra vonatkozó hirdetéseket helyez el, így egyértelmű, hogy a Kérelmezett a Kérelmezőt és annak szolgáltatásait ismeri, és hogy a domain nevet a Kérelmező e területen való ismertségére tekintettel választotta, tisztességtelenül kihasználva Kérelmező jó hírnevét. Ez önmagában is megvalósítja a versenytárs szakmai tevékenységének megzavarását közvetett módon.

Kérelmezett kifejtette, hogy a RDSZ 31. d) pontja alapján is megállapítható a rosszhiszeműség tekintettel arra, hogy a Kérelmezettnek semmilyen joga és jogos érdeke a "leovegas" megjelöléshez nem fűződik; egyértelmű, hogy az elnevezést szándékosan arra használja fel, hogy az internet-felhasználókat haszonszerzés céljából saját honlapjára irányítsa, különös tekintettel arra, hogy a domain név és az az alatt linkelt szolgáltatások összetéveszthetők Kérelmező védjegyeivel és szolgáltatásaival.

Kérelmező csatolta az ügyvédi meghatalmazást, a kérelmezett domain whois record-ját és arról készült képernyőfotókat, Kérelmező saját tulajdonában álló domain nevek whois recordját, Kérelmező tevékenységével összefüggésben nyert díjak anyagát, valamint a Kérelmező védjegyeinek regisztrálásáról készült dokumentumokat.

Kérelmező a domain névnek a kérelmezettől történő átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmet és annak mellékleteit azzal a figyelmeztetéssel küldte meg többszöri alkalommal is a Kérelmezettnek, hogy az RDSZ 22. pontja szerint amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

Kérelmezett érdemi védekezést az ismételt figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

3. A Döntés indokolása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, a weben található és nyilvánosan elérhető adatok, valamint az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Döntnök elsősorban azt vizsgálja, hogy a kérelem alapján - a kérelmezett domain név vonatkozásában - a Kérelmező, vagy a Kérelmezett javára állapítható meg a névhasználati jogosultság.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

Döntnök megállapította az Európa Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) euipo.europa.eu weboldalon elérhető adatbázisa alapján, hogy a Hivatal által jóváhagyott védjegyoltalmak, mint a Kérelmező közösségi védjegyjogosultságai (regisztrációs száma: 011663705 ábrás védjegy, 014583355 szóvédjegy) fennállnak.

Döntnök arra a megállapításra jutott, hogy a „LeoVegas” kifejezés ezzel egyidejűleg megegyezik a 2011. évben bejegyzett Kérelmező cég vezérszavával (cégjegyzékszámok: LeoVegas Gaming Limited: C 59314; LeoVegas International: LTD 53595), amely a védjegyek nélkül is névhasználati jogosultságot eredményez Kérelmező számára. Döntnök azonban megjegyzi, hogy a Kérelmező nem csatolta kérelméhez a cégjogi bejegyzését igazoló okiratokat, vagy hatályos cégkivonatát. Ennek ellenére a bejegyzés tényét a Döntnök valónak fogadta el.

Mindezek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Kérelmező az RDSZ 29. pontja alapján névhasználati joggal rendelkezik a kérelmezett domain tekintetében.

A Kérelmezett érdemi védekezésének hiányában a Döntnök a weben található nyilvánosan elérhető információkat vizsgálta meg.

A rendelkezésre álló adatokból a Kérelmezett javára névhasználati jogot nem lehetett megállapítani.

A Döntnök megvizsgálta a kérelmezett domain alatt elérhető honlapot és azon érdemi használatra utaló tartalmat nem talált, és ilyet az internetes oldalak archívuma sem rögzített. Mivel a domain regisztrációja két évnél régebben történt, így a Kérelmezett domain név igénylése illetve használata vonatkozásában sem az RDSZ 30. pontja szerinti jogos érdek nem állapítható meg, sem a 32. pont szerinti felfüggesztés feltételei nem állnak fenn.

A Döntnök továbbá egyetértett a Kérelmező által tett, a Kérelmezett rosszhiszeműségére vonatkozó érvekkel is, és a Kérelmezett terhére mind a domain név igénylésével, mind annak használatával kapcsolatos rosszhiszeműséget az RDSZ 31.b.), c.) és d.) pontja alapján is megállapíthatónak találta.

Mindezek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a Kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Dr. Mayer Erika
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum