Elfelejtettem a jelszót.

forspi

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK
DÖNTÉSE

a forspi.hu domain tárgyában indult eljárásban

Az INTERNET CZ, a.s. Kérelmező által a Data Central Kft Kérelmezett ellen a forspi.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi


Döntést


A Regisztrációs Döntnök a forspi.hu domain nevet a Data Central Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt az INTERNET CZ. Kérelmező javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.


Indokolás

I. Kérelem

A Kérelmező előadta, hogy ő, valamint magyarországi leányvállalata, a BlazeArts Kft. több mint 10 éve foglalkozik domain név regisztrációval, webtárhely, virtuális szerver, dedikált szerver szolgáltatással. Szolgáltatásaik a FORPSI márkanév alatt váltak ismertté Európa szerte. (forpsi.com, forpsi.cz, forpsi.hu, forpsi.pl)

A Kérelmezett a kérelmezett forspi.hu (amely megtévesztően hasonlít a forpsi.hu-hoz) domain név alatt saját webtárhely, virtuális szerver, SMTP és domain regisztrációs szolgáltatásait kínálja. A forspi.hu domain név böngészőbe történő beírása után az alábbi oldal tekinthető meg: http://hosting.pcpult.hu/

A Kérelmezőnek nincs tudomása arról, hogy a Kérelmezettnek lenne a forpsi névhez fűződő jogos viszonya. A Kérelmezett a forspi.hu domain nevet egyértelműen a felhasználók megtévesztésére használja, és sérti a FORPSI név jóhírét, amely név használatára kizárólag a Kérelmező, valamint a FORPSI cégcsoport jogosult.

A forspi.hu domain nevet Kérelmezett elsősorban azzal a céllal jegyeztette be, hogy Kérelmező szakmai tevékenységét megzavarja, az ügyfélkört megtévesszék azzal, hogy a forpsi.hu-hoz megtévesztően hasonlító forspi.hu oldalon saját szolgáltatásaikat hirdetik, amelyek szinte megegyezőek a FORPSI márkanév jogos használójának, a Kérelmezőnek és a FORPSI cégcsoport tevékenységével, ill. szolgáltatásaival. Kérelmező szolgáltatásai FORPSI néven teljes mértékben ismertek. Kérelmező sok energiát fektetett az utóbbi 10 évben a FORPSI név népszerűsítésére, jó hírnevének megtartásába.

A Kérelmezőnek a FORPSI szóra Magyarországra is kiterjedő, 2008.05.26.-i elsőbbséggel védjegyoltalma van a 9., 35., 38., 42.,45. áruosztályokra. Kérelmező a védjegyoltalom fennállását a csatolt melléklettel igazolta.

A Kérelmező a domain név részére történő átruházását kérte.

A Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.


II. Érdemi védekezés

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett és adminisztratív kapcsolattartója részére, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

A Kérelmezett részére a kézbesítés sikeresen megtörtént.

A Kérelmezett érdemi védekezést azonban a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

III. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmezőnek egyértelműen joga fűződik a „FORPSI” név használatához, az általa hivatkozott védjegyoltalom, és a kereskedelmi névhasználat alapján. A Döntnök egyetértett a Kérelmezővel abban a tekintetben, hogy a Kérelmezett által használt forspi.hu domain név a felcserélt betűkkel megtévesztően hasonlónak minősül a Kérelmező javára védett névhez.

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain név regisztrációjára 2012.01.12.-én került sor, tehát jóval azt követően, hogy a Kérelmező javára a FORPSI kifejezés védjegyoltalom alá került.

A Regisztrációs Döntnök a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalmat nem talált.

Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti névhasználati jog megállapítható. Jogos érdeket az a körülmény, hogy a kérelmezett domain név alatt tartalom nem volt elérhető szintén nem tett megállapíthatóvá Kérelmezett javára.

Mivel a kérelmezett domain név Kérelmezett által történő használata alkalmas az internet felhasználók megtévesztésére, és a Kérelmezett ugyanazon a piacon tevékenykedik, mint a Kérelmező, ezáltal a Döntnök az RDSZ 31. b. i.) és c.) pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2012. május 16.


Dr. Mayer Erika
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum