Elfelejtettem a jelszót.

mnsz

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

az mnsz.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. által Cetinje s.r.o. Kérelmezett ellen az mnsz.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök az mssz.hu domain nevet Cetinje s.r.o. Kérelmezettől visszavonja és annak a Miskolci Nemzeti Színház Kérelmező részére történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

I. Kérelem

Kérelmező Kérelmezett rosszhiszemű igénylésével kapcsolatban előadta, hogy 2005-ben felkérte az Invitel Rt miskolci képviselőjét, hogy a domain nevet a színház részére regisztáltassa. A regisztráció megtörtént, de nem Kérelmezett nevére, ezt követően pedig azt jelezték, hogy az igényelt domain név 200.000,- Ft-ért eladó. Kérelmezőnek a sikertelen domain név regisztrációt követően a mnsz.eu domain név regisztrációja sikerült, más cég közreműködésén keresztül, Kérelmező weboldala azóta is ezen a címen érhető el.

Kérelmező kérelmében hivatkozott arra, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező teljes nevének közismert rövidítése, amit 1823-as megalakulása óta használ. Ezzel szemben Kérelmezettnek a domain név vonatkozásában sem névhasználati joga, sem jogos érdeke sincs, a domaint érdemben nem használja, az át van irányítva a mellesleg.hu férfimagazin weboldalára.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

Kérelmező a domain névnek a Kérelmezőtől történő átruházását kérte.

II. Érdemi védekezés

Kérelmezett érdemi védekezést terjesztett elő, amelyben előadta, hogy a Kérelmezett egyik tulajdonosa a mellesleg.hu oldalt üzemeltető Generál Média Publishing Kft. Üzemeltető Mellesleg Network Szövetség hálózat létrehozását tervezi, ami feltüntetésre került a mellesleg.hu oldal kezdőoldalán is. A kérelmezett domain névvel megegyező rövidítés használatát továbbá megalapozza az is, hogy a mellesleg.hu oldal logójában egy bika szerepel, amely Minósz névre hallgat, és ennek mássalhangzóinak összeolvasásával megkapjuk az mnsz rövidítést.
Kérelmezett álláspontja szerint jóhiszeműen és jogszerűen használja a domain nevet és ezért kérte a kérelem elutasítását.

III. Kérelmező észrevétele

Kérelmező Kérelmezett védekezésére észrevételt nem terjesztett elő.

IV. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztései, a Kérelmezett érdemi védekezése, a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok valamint a weben elérhető nyilvános adatok alapján hozta meg döntését.

Az Eljárási Szabályzat 29. pontja értelmében a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy ha a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
Kérelmező okirattal ugyan nem igazolta, hogy a kérelmezett név vonatkozásában névhasználati joga lenne, azonban azt, hogy a kérelmezett névről széles körben ismert, igazolta, így a Döntnök álláspontja szerint árujelzőként megilleti a névhasználati jog az „mnsz” rövidítéssel kapcsolatban.

Megjegyzi a Döntök, hogy a teljes névből kialakított mozaikszó önmagában nem alapít névhasználati jogot, az mnsz többek között a Magyar Nemzeti Színház, illetve Magyar Nemzeti Szövegtár rövidítése is. Azonban Kérelmező valószínűsítette, hogy előkészületeket tett annak érdekében, hogy a kérelmezett domain nevet lefoglalja, amit Kérelmezett védekezésében nem cáfolt. Kérelmezett azt sem cáfolta, hogy a domain név Kérelmező szándékát követően lett regisztrálva, és azt a regisztrációt követően ellenérték fejében felajánlották Kérelmezőnek, így Döntnök ezt valónak fogadta el. Az is megállapítható, hogy Kérelmező az mnsz rövidítést domain névként mnsz.eu címen használja, azt szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használja, és az elnevezésről széles körben ismert, így az összetéveszthetőség megállapítható.

Ezt követően a Döntnök vizsgálta, hogy a Kérelmezett javára jog vagy jogos érdek megállapítható-e?

Kérelmezett hivatkozott arra, hogy Mellesleg Network Szövetség néven kíván a jövőben csoportot létrehozni, és ez a név a mellesleg.hu oldalon is megtalálható. Az archive.org keresőoldalon lefolytatott vizsgálatból megállapítható, hogy ez a név a kérelem beérkezését követően került az oldalon feltüntetésre, közel hat évvel a kérelmezett domain név regisztrációját követően. Megállapítható az is, hogy a kérelmezett domain átirányításra kerül a mellesleg.hu oldalra, ahol a tartalom semmilyen összefüggést nem mutat a kérelmezett elnevezéssel. E tekintetben a Minószra vonatkozó érvelést sem tudta Döntnök elfogadni, a logóban szereplő bikának a mnsz rövidítés nem közismert elnevezése, vagy rövidítése, de széles körben magáról a Minósz nevű bikáról sem a mellesleg.hu oldal azonosítható elsősorban. Döntnök utal továbbá arra is, hogy a mellesleg.hu oldalt üzemeltető társaság nem azonos Kérelmezettel, mindezek alapján a bejegyzett domain név és Kérelmezett között nem állapítható meg bizonyítható kapcsolat.

Mivel a Kérelmezett a domain nevet érdemben nem használta, így a jogos érdek nem volt megállapítható a javára az RDSZ 30. pontja alapján, ellenben a 31. b.) ii. fordulata alapján a rosszhiszemű domain használat terhére megállapítható volt.

Az RDSZ. 29. pontja alapján, ha a Kérelmezett terhére a domain név igénylésekor vagy annak használata során a rosszhiszeműség megállapítható, a domain név Kérelmező részére történő átruházásra kerülhet sor.

Mivel a kérelmezett domain név a Kérelmező árujelzőjének tekinthető, a Kérelmezett vonatkozásában viszont sem a névhasználati jogosultsága, sem a jogos érdeke nem megállapítható, Kérelmező továbbá valószínűsítette, hogy a domain név regisztrációja rosszhiszeműen történt, a domain név felhasználásának rosszhiszeműsége pedig megállapítható, Regisztrációs Döntnök ezért a kérelemnek helyt ad, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 33. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2012. december 7.

Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum