Elfelejtettem a jelszót.

aorod

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE


Az aorod.hu” domain név tárgyában az allegroup Kft ( székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi u.70-72., jogi képviselője: Székely Gergely Ügyvédi Iroda, 1165 Budapest, Hunyadvár u.41/A.) Kérelmező által a spolocnost Netinvest s.r.o. ( 8498/23 Zilina, Szlovákia ) Kérelmezett ellen indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi


d ö n t é s t:


a Regisztrációs Döntnök az „aorod.hu” domain nevet a spolocnost Netinvest s.r.o. Netinvest Netinvest Univerzitna 8498/23 Zilina, Szlovákia Kérelmezettől visszavonja és azt az allegroup Kft ( székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi u.70-72. ) Kérelmező javára átruházni rendeli.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat által előírt feltételeknek.


Indokolás:

Kérelmező az „aorod.hu” domain Kérelmezettől való átruházását kérte. Álláspontja szerint a domain a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez, illetve a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez megtévesztően hasonlít.

Hivatkozott a Kérelmező által használt aprod.hu, teszvesz.hu, a Kérelmezővel azonos tulajdonosi körbe tartozó arukereso.hu, a PayU Kft által használt payu.hu domainnal való összetéveszthetőségre, valamint a fogyasztók megtévesztésének veszélyére.

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet a Kérelmezettnek az érdemi védekezés elmulasztásának következményeire való figyelmeztetéssel megküldte, aki ennek ellenére nem terjesztett elő érdemi védekezést.

Érdemi védekezés hiányában a Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 22. pontja alapján a kérelemben foglaltak elismerését vélelmezte és a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján a fenti döntést hozta.

Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint: „a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmezett által regisztrált aorod.hu domain megtévesztően hasonlít a Kérelmező által használt aprod.hu domainhoz.

Az aorod.hu domain alatt az Interneten tartalom nem található, a domaint az internetes keresőbe beírva viszont az attól mindössze 1 karakterben különböző aprod.hu domain jelenik meg, amely domain a Kérelmező javára védett névnek minősül.

A teszvesz.hu, arukereso.hu és payu.hu domainokkal való összetéveszthetőséget a Regisztrációs Döntnök nem állapított meg, ez azonban az érdemi döntést a fentiek miatt nem befolyásolta.

Érdemi védekezés hiányában Kérelmezett joga, jogos érdeke a domain használatára nem volt megállapítható, a Kérelmező javára lajstromozott aprod.hu domainnal való megtévesztő hasonlóságot viszont a Regisztrációs Döntnök megállapította, ezért a fentiek szerint döntött az ügyben.

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 27. pontja szerint Kérelmező írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban illetve az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Budapest, 2012.november 15.


Dr.Révész Ilona
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum