Elfelejtettem a jelszót.

huawei

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a huawei.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A Huawei Technologies Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. A ép 12 em., továbbiakban: Kérelmező), mint kérelmező által RRC Hungary Kft. (székhely: 1044 Budapest, Ezred u. 1-3., továbbiakban: Kérelmezett) mint kérelmezett ellen a huawei.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a huawei.hu domain nevet RRC Hungary Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Huawei Technologies Hungary Kft. Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a huawei.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.


INDOKOLÁS


1. A KÉRELEM

A Kérelmező előadta, hogy a domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez, továbbá a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez. Kérelmező hivatkozott cégnevére, melynek vezérszava megegyezik a kérelmezett domain névvel, továbbá előadta, hogy kizárólagosan jogosult a „Huawei” név használatára. Kérelmező kérelméhez dokumentumokat nem csatolt.
2. A KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

A Kérelmezett nem terjesztett elő érdemi védekezést, az erre vonatkozó felhívás ellenére sem, annak ellenére, hogy tájékoztatva lett arról, hogy érdemi védekezés hiányában az RDSZ szerint vélelmezni kell a kérelemben foglaltak elismerését.

3. A DÖNTÉS INDOKLÁSA

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmezőnek a „Huawei” névre fennálló névhasználati joga cégnevének vezérszava alapján egyértelműen megállapítható.

Bár a Kérelmező névhasználati jogkörében hivatkozott a javára lajstromozott védjegyre is, azonban bizonyítékot ehhez nem csatolt. A Döntnök megállapította, hogy a „Huawei” közösségi védjegy jogosultja a svájci központú Huawei Technologies Co., Ltd., Kérelmező pedig jogosult védjegyhasználatot engedélyező nyilatkozatát kérelméhez nem csatolta.

Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

Tekintettel arra, hogy Kérelmezett neve a kérelmezett domain névvel nem hozható összefüggésbe, érdemi védekezést nem terjesztett elő, a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom nem található és az archive.org oldalon történő keresés alapján megállapítható, hogy a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalmat korábban sem tett közzé, Döntnök Kérelmezettnek sem a névhasználati jogát, sem a jogos érdekét nem tudta megállapítani.

Kérelmező kérelmében Kérelmezett rosszhiszeműségére nem hivatkozott, a Döntnök Kérelmezett rosszhiszeműségét ezért külön nem vizsgálta, mivel az (RDSZ) 29.a. pontja alapján a kérelem alapos, és ez önmagában elegendő a kérelemnek történő helyt adó döntéshez. A Döntnök ennek megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2013. február 27.
Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum