Elfelejtettem a jelszót.

swarowski

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE


a swarowski.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Swarovski Aktiengesellschaft Kérelmező által a Cetinje s.r.o. Kérelmezett ellen a swarowski.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi


Döntést


A Regisztrációs Döntnök a swarowski.hu domain nevet a Cetinje s.r.o. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Swarovski Aktiengesellschaft Kérelmező javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.


Indokolás

I. Kérelem

A Kérelmező sok egyéb SWAROVSKI védjegy mellett – jogosultja a 303389 nemzetközi lajstromszámú SWAROVSKI szóvédjegynek 1965. október 9-ei elsőbbséggel a Nizzai Megállapodás szerinti 1., 3., 6., 7., 8., 9., 11., 14., 16., 17., 19., 20., 21., 24. és 26. áruosztályokban.

Kérelmező jogosultja továbbá a 000120576 lajstromszámú SWAROVSKI közösségi szóvédjegynek 1996. április 1-jei elsőbbséggel a Nizzai Megállapodás szerinti 3., 9., 11., 14., 16., 18., 21., 25. és 26. áruosztályokban.

A domain név Kérelmező központi oldalára mutat.

Kérelmező a kérelemhez mellékelte a szóban forgó védjegyek online adatbázisból kinyomtatott lajstromkivonatait.

A Kérelmezett által használt Swarowski megjelölés mindösszesen egy betűben különbözik Kérelmező védjegyétől, ráadásul a V és W betűket magyarul azonos módon kell kiejteni, így a két megjelölés közötti különbség elenyésző. Ez alapján a fogyasztók arra a téves következtetésre juthatnak, hogy a kérelmezetti domain név, illetve a kérelmezett és társaságunk között valamiféle üzleti kapcsolat áll fenn, ami jelentősen sérti a Kérelmező üzleti érdekeit.

Kérelmező a világ egyik vezető minőségi kristályékszereket gyártó cége. A világ több, mint 120 országában van jelen. Kérelmező egy évben két kollekciót bocsát ki: őszi-téli, tavasz-nyári kollekció, mely egyaránt tartalmaz klasszikusabb, divatos, extravagáns ékszereket, táskákat, órákat.

A SWAROVSKI megjelölés alatt kizárólag Kérelmező kínál terméket. A Kérelmezett ékszerek forgalmazásával nem foglakozik.

A kérelmezett cégnevében sem használja a SWAROVSKI megjelölést, így a Domain Regisztrációs Szabályzat 10.1.6. pontja alapján a név használatához nem fűződik joga vagy jogos érdeke.

A Domain Regisztrációs Szabályzat 10.1.7. b) pontja szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon.

Kérelmezett a domain nevet annak 2005-ös delegálása óta sosem használta, így a rosszhiszeműség fennállta megállapítható.

A Domain Regisztrációs Szabályzat 10.1.7. c) pontja szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják.

Kérelmező álláspontja szerint sok magyar felhasználó nem tudja helyesen leírni a védjegyet, a magyar nyelvben nincsenek w-vel írt szavak, ezért feltételezhető, hogy sok fogyasztó véletlenségből a kérelmezett domain nevet írja be a keresőbe a helyes domain név helyett. A kérelmezett domain használattal a Kérelmezett célja a hibás domain nevet beíró fogyasztókat Kérelmező honlapja helyett saját oldalára irányítása, amely tartalmára Kérelmező semmilyen ráhatással nem rendelkezik. Ez kifejezetten alkalmas Kérelmező szakmai tevékenységének megzavarására.

A Kérelmező csatolta a védjegyoltalom fennállását bizonyító dokumentumait.

A Kérelmező a domain név részére történő átruházását kérte.

A Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.


II. Érdemi védekezés

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett és adminisztratív kapcsolattartója részére, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

A Kérelmezett részére a kézbesítés sikeresen megtörtént.

A Kérelmezett érdemi védekezést azonban a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

III. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmezőnek egyértelműen joga fűződik a „SWAROVSKI” név használatához, az általa hivatkozott védjegyoltalom, és a közismert kereskedelmi névhasználat alapján. A Döntnök egyetértett a Kérelmezővel abban a tekintetben, hogy a Kérelmezett által használt swarowski.hu domain név az egyetlen betű eltéréssel, a v helyett a w alkalmazásával, megtévesztően hasonlónak minősül a Kérelmező javára védett névhez.

A Regisztrációs Döntnök a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalmat nem talált.

Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti névhasználati jog megállapítható. Jogos érdeket az a körülmény, hogy a kérelmezett domain név alatt tartalom nem volt elérhető szintén nem tett megállapíthatóvá Kérelmezett javára.

Mivel a kérelmezett domain név Kérelmezett által történő használata alkalmas az internet felhasználók megtévesztésére, ezáltal a Döntnök az RDSZ 31. b. ii.) és d.) pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2012. május 18.


Dr. Mayer Erika
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum