Elfelejtettem a jelszót.

mediwelshop

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a mediwelshop.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A Mediwel Kft. (székhely: 1021 Budapest, Vadaskerti utca 12 /b., továbbiakban: Kérelmező), mint kérelmező által a H4RD.hu Szolgáltató Bt. (székhely: 1163 Budapest, Datolya u. 40., továbbiakban: Kérelmezett) mint kérelmezett ellen a mediwelshop.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a mediwelshop.hu domain nevet H4RD.hu Szolgáltató Bt. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Mediwel Kft. kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a mediwelshop.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. A KÉRELEM

Kérelmező előadta, hogy a domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít egy a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez, illetve előadta, hogy 2012. november 12. napjával védjegybejelentést tettek a „mediwel Jó egészség, jobb életminőség” megjelölésű színes ábrás védjegy vonatkozásában, mely bejelentést mellékletként csatolta.

Előadta továbbá, hogy a kérelmezett domain nevet Kérelmezett az ő kérésére regisztrálta, a termékeihez tartozó online webshop létrehozása céljából, sajnos azonban a saját nevére és nem Kérelmező eredeti szándéka szerint, Kérelmező részére.

2. A KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet azzal küldte meg a Kérelmezettnek, hogy arra érdemi védekezését 30 napon belül terjessze elő, és figyelmeztette arra, hogy a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata szerint az érdemi védekezés elmulasztásakor vélelmezni kell a kérelemben foglaltak elismerését.

A Kérelmezett nem terjesztett elő érdemi védekezést, az erre vonatkozó felhívás ellenére sem.

3. A DÖNTÉS INDOKLÁSA

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Megállapítható, hogy Kérelmező cégnevének vezérszavát tartalmazza a kérelmezett domain név, melyben a „shop” szó nem rendelkezik olyan megkülönböztető jelleggel, ami Kérelmező vonatkozásában a megtévesztést kizárná, vagy a „mediwel” szónak új, egyedi jelleget kölcsönözne. Mindezek alapján Kérelmező névhasználati joga megállapítható.

Ilyen névhasználati jogot, vagy jogos érdeket a kérelmezett domain név vonatkozásában Döntnök Kérelmezett részére megállapítani nem tudott. Továbbá az is megállapítható, hogy a mediwelshop.hu név alatt érdemi tartalom nem található, valamint a kérelemben foglaltakból, Kérelmezett érdemi védekezésének hiányában, valószínűsíthető, hogy azért regisztrálta Kérelmezett a domain nevet, hogy azt ellenérték fejében biztosítsa Kérelmező számára.

Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 31.a. pontja alapján Kérelmezett rosszhiszeműségét is megállapította.

Mivel fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2013. augusztus 1.
Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum