Elfelejtettem a jelszót.

idoki

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

az idoki.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A iDoki Support Kft. (székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 25.,), mint kérelmező - továbbiakban: Kérelmező - által a Globalservice Kft. (székhely: 1145 Budapest, Varsó u. 5-7 I/3, mint kérelmezett, - továbbiakban: Kérelmezett¬ ellen az idoki.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök az idoki.hu domain nevet Globalservice Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt az iDoki Support Kft. átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy az idoki.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. A KÉRELEM

Kérelmező előadta, hogy a 205877 lajstromszámú ábrás védjegy alapján kizárólagosan jogosult az iDoki név használatára, továbbá a Kérelmező cégneve tartalmazza a kérelmezett domain névvel megegyező kifejezést, mely néven üzleti tevékenységet folytat.

Álláspontja szerint Kérelmezettnek sem jogos érdeke, sem névhasználati joga nem fűződik a kérelmezett domain névhez. Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban indoklást nem terjesztett elő.

2. A KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

A Kérelmezett nem terjesztett elő érdemi védekezést, az erre vonatkozó felhívás ellenére sem.

3. A DÖNTÉS INDOKLÁSA

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A hivatkozott védjegy, és a Kérelmező cégneve alapján Kérelmező névhasználati joga egyértelműen megállapítható.

Döntnök a Kérelmezett javára azonban a rendelkezésre álló információk alapján sem a kérelmezett domain névre vonatkozó névhasználati jogot, sem jogos érdeket nem tudott megállapítani.

A Döntnök kiemeli, hogy az idoki.hu domain név érdemi használatára nincs bizonyíték, a kérelmezett domain alatt érdemi tartalom nem található, és az archive.org kereső oldal alapján igazolható, hogy a 2000. november 17. napján történt regisztrálásától számítva a döntés meghozatalának napjáig sem volt érdemi tartalom fellelhető. Ezzel pedig a Kérelmezett megszegte a Domainregisztrációs Szabályzat 1.2.1.4 pontjában foglaltakat, mely szerint domain delegálása csak valós, azonnali használati igényre történik. A domain-igénylőnek már az igény benyújtásakor gondoskodnia kell a Szabályzat szerinti követelmények teljesüléséről.

Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet az RDSZ 29. a.. pontja alapján alaposnak találta, annak helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2013. november 4.
Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum