Elfelejtettem a jelszót.
Infomediátor » Hírek
Bővül a GVH feladatköre a kereskedelmi törvény nyomán2006. 06. 26.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2006. június 1-én lépett hatályba. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) alapvető feladat- és hatáskörét, valamint eljárásrendjét továbbra is a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (versenytörvény) szabályozza, azonban a kereskedelmi törvény rendelkezései következtében e feladat- és hatáskör bővül.


Az új kereskedelmi törvény a nagyméretű - jelentős piaci, vevői erővel rendelkező - kereskedőknek a beszállítókkal szembeni viselkedését befolyásolni hivatott szabályozást vezetett be azzal, hogy 2006. június 1-étől megtiltja a jelentős vevői erővel rendelkező kereskedők beszállítókkal szembeni visszaélő magatartását. A jelentős piaci erővel rendelkező kereskedők felett a visszaéléssel kapcsolatos, a kereskedelmi törvény anyagi jogi rendelkezésein alapuló felügyeletet a GVH látja el oly módon, hogy eljárásai során a versenytörvényben található - az erőfölénnyel való visszaélés vizsgálata esetén irányadó - eljárásjogi és egyéb rendelkezéseket kell alkalmaznia.

Ezen túl a törvény kötelezi arra is a jelentős vevői erővel rendelkező kereskedelmi vállalatokat, hogy alkossanak meg és alkalmazzanak olyan önszabályozó etikai kódexet, amely kiterjed a beszállítókkal való kapcsolataikban a tisztességes kereskedelmi gyakorlatok alkalmazására, valamint az abban foglaltak megsértése esetén alkalmazandó eljárásrendre. Ezt az etikai szabályzatot 2006. december 1-ig kell az érintett kereskedelmi vállalatoknak elkészíteniük, és a GVH-hoz jóváhagyásra benyújtaniuk.

A GVH vizsgálatot indít az olyan esetekben, amikor a tudomására kerülő tények alapján valószínűsíthető, hogy az adott magatartás a kereskedelmi törvény hatálya alá tartozó, s a GVH hatáskörébe tartozóan vizsgálandó rendelkezéseit sértheti.

A Gazdasági Versenyhivatal bízik abban, hogy a jelentős vevői erővel rendelkező kereskedelmi vállalatoknak kellő felkészülési idő állt rendelkezésre a kereskedelmi törvény rendelkezéseihez történő alkalmazkodásra, valamint mielőbb elkészítik és alkalmazzák azt az önszabályozást, amely további segítséget ad a visszaélő magatartások megelőzésében, a kereskedők és beszállítók közötti viták békés rendezésében, az állami, hatósági beavatkozások elkerülésében.

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum