Elfelejtettem a jelszót.
Infomediátor » Hírek
Az ügyfél kérése jogos2006. 06. 26.

A Budapesti Békéltető Testület eljáró tanácsa egy konkrét ügyben úgy döntött, hogy az ügyfélnek van igaza, az internetszolgáltatóval szemben.


A fogyasztó 2004. decemberében, egy éves hűségnyilatkozattal, szerződést kötött a szolgáltatóval egyéni internetes szolgáltatásra azzal, hogy egy év multán határozatlan időre jut hozzá az általa választott sávszélességen az internet használatához.  Az egy éves lejárathoz közeledve jutott tudomására, hogy 2006. januárjától egyoldalúan 1024 kbit/s. sávszélességű kapcsolat után kell fizetnie a korábbi 6 990,-Ft helyett 8 990,-Ft-t.  A fogyasztó ragaszkodott az eredetileg választott sávszélességhez, de nem tudott a gazdálkodó szervezettel megállapodni, mert beadványaira nem is válaszolnak.

A fogyasztó az eljáró tanács összetétele ellen kifogást nem emelt, és megerősítette a beadványában foglaltakat, bizonyította, hogy a szolgáltató - forgalomtól független egyéni előfizetéses csomagként - továbbra is forgalmaz 512kbit/s. sávszélességű hozzáférést.

A gazdálkodó szervezet, szabályos, a meghallgatásra vonatkozó tértivevényt átvette, de a meghallgatáson nem jelent meg.

 Az eljáró tanács a benyújtott iratok, valamint a fogyasztó meghallgatása alapján megállapította, hogy a fogyasztó panasza alapos, nem állapítható meg, hogy a szolgáltató egyoldalúan módosíthatta volna a szerződést. Ezért úgy határozott, hogy az internetszolgáltató teljesítse a fogyasztóval 2004. decemberében ADSL 384(512/64kbit/s) csomagra kötött szerződésének határozatlan időre való kiterjesztését úgy, hogy a fogyasztó az internetes szolgáltatáshoz továbbra is a szolgáltató által jelenleg is ajánlott 512/64 kbit/s sávszélességen jusson hozzá.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 34. § (2) bekezdése szerint a tanács határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, a határozat érvénytelenítése azonban kérhető a Fővárosi Bíróságtól, az Fgytv. 34 § (3) bekezdésében meghatározottak szerint.

Az Fgytv. 36. §-a (5) bekezdése szerint, a fogyasztó a határozatban foglalt ajánlás teljesítésének elmaradása esetén köteles értesíteni a békéltető testületet.

Az eljáró tanács felhívta a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet figyelmét, hogy amennyiben az ajánlásnak a határozatban foglalt határidőig a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget - a fogyasztó írásbeli bejelentését követően, mely tartalmazza a teljesítés elmaradásának tényét - a Budapesti Békéltető Testület továbbítja az írásbeli beadványt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának, illetve a Fővárosi Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének, hogy az Fgytv.-ben előírt nyilvánosságra hozatal érdekében járjanak el.

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum