Elfelejtettem a jelszót.
Infomediátor » Hírek
Hűségnyilatkozat ellenére felmondhatott az ügyfél2006. 06. 26.

Az egyik internetszolgáltató ellen indított fogyasztói jogvita keretében Budapesti Békéltető Testület eljáró tanácsa úgy döntött, hogy az ügyfél a hűségnyilatkozat ellenére indokoltan mondhatja fel a szerződését.


A fogyasztó 2004 decemberében szerződést kötött a gazdálkodó szervezettel internetes szolgáltatás igénybevételére egy éves hűségnyilatkozattal, 512 kbit/s. sávszélességen. 2005 decemberéig a felek között nem volt vita, a decemberi számlát (6990,-Ft) a fogyasztó kifizette. A szolgáltató arról értesítette 2005. decemberében a fogyasztót, hogy 2006. január 1-étől 6490,- Ft lesz az általa használt csomag díja. Ezzel szemben 2006. január 13-án kapott egy levelet a szolgáltatótól, amiben mindössze egy 8990,-Ft-os számla volt. Amikor a fogyasztó megkifogásolta az egyoldalú módosítást, azt a felvilágosítást kapta, hogy az ADSL összeköttetést nagykereskedőként nyújtó távközlési vállalat megemelte a sávszélességet és az internetszolgáltató csak annyit tehet, hogy különdíj ellenében visszamódosítja a csomagot. A fogyasztó felvette a kapcsolatot a távközlési vállalattal, ahol arról tájékoztatták, hogy hozzájuk nem érkezett sávszélesség módosítási kérelem. Amikor ismét felhívta a szolgáltatót, már nehézségei voltak a kapcsolatfelvételben, arra figyelmeztették, hogy sokáig nem lesz internetes szolgáltatása, ha lemondja a csomagot, letagadták az átvett ajánlott levelet stb.

Mindezekre tekintettel a fogyasztó nem kívánja a továbbiakban igénybe venni a szolgáltató által ajánlott szolgáltatást. A 2006. február közepéig terjedő időre a használatot, az eredeti feltételek szerint, hajlandó kifizetni. Véleményét a meghallgatáson is fenntartotta.

A gazdálkodó szervezet nem jelent meg a meghallgatáson és beadványt sem terjesztett elő.

Az eljáró tanács a benyújtott iratok, a fogyasztó meghallgatása alapján a fogyasztó panaszát megalapozottnak, a gazdálkodó szervezet magatartását kifogásolhatónak találta, ezért úgy határozott, hogy a szolgáltató állítson ki számlát 2006. január 1- február 14-ig terjedő időre, a fogyasztóval kötött eredeti szerződési feltételek szerint, és szüntesse meg a szolgáltatását. A fogyasztóval szemben semmilyen címen nem támaszthat további igényt.

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum